კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. გელაშვილი. „დეკონსტრუქცია დღეს: ერიკ ოუენ მოსი“. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2014წ. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. სექცია მე-14: არქიტექტურა - შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . თბილისის უნივერსიტეტი. . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . სერთსორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და სწაქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ თბილისის უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

შ. ვეშაპიძე. „ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ“. . ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. . 2016წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 1, 2016. გვ.40-46.

ე. ბუხრაშვილი. „ეთნო-რელიგიური სტრუქტურები და რეგიონალური უსაფრთხოება“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თსუ, თბილისი, . 2014წ. .

თ. ქაჯაია. „ეკონომიკის სპეციალიზაციის, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების ძირითადი დეტერმინანტი“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2010წ. თბ., 2010 წ. .

ლ. ბერიძე, ლ. ჩაგელიშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში (სოციოლოგიური კვლევის შედეგები)“. თეუსუ-რუსთაველის ფონდი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“ შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“ გვ. 30-35.

ი. მახარაშვილი. „ელექტრონული მართვის გლობალური გარემო“. . 2014წ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია.

რ. აბულაძე. „ელექტრონული მთავრობა და სოციალური მედია. `ინტერნეტი და საზოგადოება~ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. ინსო-2013. ქუთაისი. 6-7 ივნისი, 2013. გვ.33-37 .

მ. დარჩაშვილი. „ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა საქართველოში“. ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, ბათუმი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. .

მ. დავითაია. „ერიკ ოუენ მოსი და კალვერ სითის ახალი სიცოცხლე“. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. 6 გვერდი.

მ. ვასაძე. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი, ქუთაისი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 .

ს. ხიზანიშვილი. „ზოგიერთი რამ „საზიანო ცოდნის შესახებ“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი. 2016წ. .

თ. ბაქანიძე. „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფორმირების საკითხები საქართველოში“. ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი. 2012წ. ‘გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.

ი. მახარაშვილი. „თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები“. ეძღვნება პირველ საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას IEC 2013 თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს,ხვალ“.. 2013წ. ჟურნალი„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ N4. 2013. გვ. 253-258. .

ი. მახარაშვილი. „თანამედროვე მენეჯმენტის სერვისული ორიენტაცია“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე: „ საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“ . 2014წ. 30.04. 2014 წ გვ.98..

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. „თანამედროვე საავადმყოფოების არქიტექტურა (ამერიკული გამოცდილება)“ . ამერიკისმცოდნეობის მეჩვიდმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2016წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. „თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა (ამერიკული გამოცდილება)“ . ამერიკისმცოდნეობის მეთექვსმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავისადმი. 2015წ. .

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. „თერრაღოსა“ ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია`კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი კონფერენციის მასალები, თბილისი.. 2010წ. გვ. 27-28.

ს. ხიზანიშვილი, ხათუნა კურტანიძე. „თვითგანვითარე-ბის შინაგანი და გარეგანი ფაქტორები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის იუბილესადმი. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ქუთაისი. 2013წ. გვ. 404-407.