კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. „გადაადგილებები პიტერ ეიზენმანის არქიტექტურაში“. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკის დამო-უკიდებლობის დეკლარაციის 240-ე წლისთავი. 2016წ. .

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები სერვის მენეჯმენტში“. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიდერთა კლუბი.I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. გვ. 33-37..

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში“, "ბიზნეს-ინჟინერინგი". მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:“ გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. 3-2014 . გვ.78-79.

M. Metreveli. „გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად“. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კონფერენცია. 2016წ. .

მ. მეტრეველი. „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2011წ. ბიზნესი“; მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 752-755.

მ. მეტრეველი. „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - „განათლება და განვითარება“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 109-114.

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, 186-191.

ნ. იმნაძე. „გეომეტრიული ფიგურების არქიტექტურული ინტერპრეტაციები ამერიკელი არქიტექტორების შემოქმედების მაგალითზე.“. ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 16-18 მაისი 2013წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის სესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2013წ. .

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, 106-113.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 106-113.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. „გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“. `გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები”, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი. I საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „ინოვაცია“, თბილისი. 22-24 ოქტომბერი, 2008 წ. გვ.78-81.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ინდუსტრიის ორგანიზაციათა მართვა კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. პირობებში“, სამეცნიერო შრომების კრებული #4, 398-403.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, 8-9.

მ. მეტრეველი. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-59.

E. Alaverdovi, ჩაფიჩაძე ხათუნა. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია, “თანამედროვე მენეგმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, ბათუმის ნავიგაზიის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2015წ. 24-26 ივნისი .

ჯ. გაბელია. „დანაშაულის პრევენციის მექანიზმები განათლების სისტემაში . „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, . 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „დეკონსტრუქცია დღეს: ერიკ ოუენ მოსი“. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2014წ. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. სექცია მე-14: არქიტექტურა - შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . თბილისის უნივერსიტეტი. . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . სერთსორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და სწაქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ თბილისის უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

შ. ვეშაპიძე. „ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ“. . ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. . 2016წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 1, 2016. გვ.40-46.