კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე, კ. ხმალაძე. „ინოვაციური მეწარმეობის ხელშეწყობის რეგიონული პროგრამის შემუშავების მეთოდური საკითხები". თსუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები) მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 259-261.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები სახელმწიფო ინფორმაციული პოლიტიკის სისტემაში და მასობრივი კომუნიკაციის მართვა“, . . 2010წ. „ ხელისუფლება და საზოგადოება“, გვ,29-42, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“, . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 0წ. თეზისები: გვ. 202 – 203, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში“ . აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები,მოდელირება, მართვა “ თეზისები : გვ. 72-73, თბილისი.

ბ. ფარცვანია, A. khuskivadze. „ინფრაწითელი ტომოგრაფია პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკაში“. . THE FIRS ,,FRIENDS of GEORGIA, Tbilisi. 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. „ირან - საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“, . სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს განვითრების კომპლექსური კვლევის ცენტრი, (თსუ), . 2016წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პოლიტიკა ამიეკავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობის კონტექსტში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“, თსუ, თბილისი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. „ისლამი ევროპაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ ვილნიუსის სამიტის შედეგები“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. .

. „ისლამური სახელმწიფო“ - მსოფლიოს ახალი გამოწვევა. მსოფლიო და კავკასია. 2015წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „კავკასია რეგიონალური უშიშროების სისტემაში XX საუკუნის ბოლოს“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თსუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. დავითაია. „კარგო-ტექტურა-არქიტექტურა კონტეინერებით“. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ.. 2012წ. 5 გვერდი.

ზ. ძლიერიშვილი. „კერძო სამართლის განვითარება კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ტრანსფორმაცია სამართლის ტრანსპლანტაციის მეშვეობით“. Folksvagen Stiftung (Deutschland) Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals Privatrecht (Hamburg, Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. თბილისი.

ნ. იმნაძე. „კლასიკური მემკვიდრეობის ინტერპრეტაცია XX-XXI საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში ამერიკული პროფესიული აზროვნების კონტექსტში“.. ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“ ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „კლასტერიზცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია (უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე)“.. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2016.. 2016წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი - ევროპული გამოცდილება და ქარტული პერსპექტივა’. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია . 2012წ. .

მ. კაპანაძე. „კრეატიული ტურიზმი (ხელიდან გაშვებული)პოტენციალი.“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2014წ. ბათუმი-ხიხანის ხეობა.გვ247-250 .

მ. მეტრეველი, თ. ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 126-131.

ი. ჩხენკელი. „მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში“. საქართველოს . „მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში“. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. . 2016წ. .

გ. როყვა. „მინის არქიტექტურის“ განვითარების ეტაპები ამერიკაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკის შესწავლის ცენტრი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ. 26.

ბ. თინიკაშვილი. „მიწის არქიტექტურა-ამერიკული გამოცდილება“ . ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. .