კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. „ერიკ ოუენ მოსი და კალვერ სითის ახალი სიცოცხლე“. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. 6 გვერდი.

მ. ვასაძე. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი, ქუთაისი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 .

ს. ხიზანიშვილი. „ზოგიერთი რამ „საზიანო ცოდნის შესახებ“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი. 2016წ. .

თ. ბაქანიძე. „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფორმირების საკითხები საქართველოში“. ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი. 2012წ. ‘გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.

ი. მახარაშვილი. „თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები“. ეძღვნება პირველ საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას IEC 2013 თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს,ხვალ“.. 2013წ. ჟურნალი„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ N4. 2013. გვ. 253-258. .

ი. მახარაშვილი. „თანამედროვე მენეჯმენტის სერვისული ორიენტაცია“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე: „ საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“ . 2014წ. 30.04. 2014 წ გვ.98..

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. „თანამედროვე საავადმყოფოების არქიტექტურა (ამერიკული გამოცდილება)“ . ამერიკისმცოდნეობის მეჩვიდმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2016წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. „თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა (ამერიკული გამოცდილება)“ . ამერიკისმცოდნეობის მეთექვსმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავისადმი. 2015წ. .

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. „თერრაღოსა“ ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია`კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი კონფერენციის მასალები, თბილისი.. 2010წ. გვ. 27-28.

ს. ხიზანიშვილი, ხათუნა კურტანიძე. „თვითგანვითარე-ბის შინაგანი და გარეგანი ფაქტორები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის იუბილესადმი. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ქუთაისი. 2013წ. გვ. 404-407.

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „თხილის ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები:. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2015წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „იდეალის გაგების ზოგიერთი ასპექტისათვის“. ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია. გორი, საქართველო. 2015წ. .

მ. მეტრეველი. „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 634-638.

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. „ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “თანამედროვე განვითარების სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 2015”. 2015წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 68-73.

ლ. ბერიძე, კ. ხმალაძე. „ინოვაციური მეწარმეობის ხელშეწყობის რეგიონული პროგრამის შემუშავების მეთოდური საკითხები". თსუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები) მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 259-261.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები სახელმწიფო ინფორმაციული პოლიტიკის სისტემაში და მასობრივი კომუნიკაციის მართვა“, . . 2010წ. „ ხელისუფლება და საზოგადოება“, გვ,29-42, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“, . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 0წ. თეზისები: გვ. 202 – 203, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში“ . აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები,მოდელირება, მართვა “ თეზისები : გვ. 72-73, თბილისი.

ბ. ფარცვანია, A. khuskivadze. „ინფრაწითელი ტომოგრაფია პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკაში“. . THE FIRS ,,FRIENDS of GEORGIA, Tbilisi. 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. „ირან - საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“, . სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს განვითრების კომპლექსური კვლევის ცენტრი, (თსუ), . 2016წ. .