კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიკაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი. 2011წ. გვ. 256-260.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.ბარათაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის საკითხისათვის.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013წ. გვ, 170-173.

მ. მიქელაშვილი. „მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში - პრობლემები და პერსპექტივები“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2014წ. „ბიზნესი და განათლება: პრობლემები და პერსპექტივები“.

მ. ხარხელი. „მწვანე ბიზნესის“ განვითარების შესაძლებლობები და საჭიროებები საქართველოში. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. კონფერენციის მასალები.

მ. მელქაძე. „მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში“. ამერიკის მცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო, გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2012წ. თბილისი,.

მ. ცირეკიძე, თ.ნ. ბჟალავა, ვ.ი. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები". III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91. .

თ. ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. საერათაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. თბ. 2017 წ.. 2017წ. თბ. 2017 წ..

ხ. ხარხელაური. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დეტერმინანტები და გლობალიზაციით გამოწვეული ცვლილებები“,. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. თსუ. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, თბ., თსუ 23-24 მარტი, 2012 წ. გვ. 258-265..

ხ. ხარხელაური. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ტურიზმის სფეროში“.. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,. 2011წ. მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 4-5 ივნისი, 2011 წ. გვ. 284-289.

ს. ხიზანიშვილი. „პიროვნული ინტელექტი _ ორგანიზაციის განვითარების უმთავრესი რესურსი“ (ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი ასპექტი). მერვე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. გვ. 8.

ნ. იმნაძე. „რეგიონალიზმი“ და „ინტერნაციონალიზმი“ ტურისტულ - საინფორმაციო ცენტრების არქიტექტურაში (ამერიკის, ჩინეთის და საქართველოს პრაქტიკაზე). ამერიკისმცოდნეობის XVIIIსაერთაშორისოკონფერენცია თბილისი, ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. მახარაშვილი. „რეგიონული მენეჯმენტის სისტემური ანალიზი“. ანალიზი“მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს , ხვალ“. . 2015წ. 16-17 ოქტომბერი 2015წსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. ბერიძე. „რეგიონული საინვესტიციო-ინოვაციური პოლიტიკის შემუშავების საკითხები“ . თსუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“ შრომების კრებული. გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 381-385.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმის როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში“,. ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ბათუმი - 2015“,. 2015წ. მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2015“, გვ. 68-73.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი, ე.მალანია. „რძის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პერსექტივები საქართველოში“. . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES. კონსტანცა(რუმინეთი). 2015წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკის არსებული პრობლემები“. გვ.536-540.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განვითარების კონცეპტუალური მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე“ . „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი). 2011წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი სოფლის მეურნეობის საწარმოთა მაგალითზე“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი (ქ. თბილისი. 2012წ. .

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები - იბნ ხალდუნიდან ლაფერის მრუდამდე“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, თემატიკა: ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და განათლება.

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო შეღავათების ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტის შესახებ“. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“.

ნ. მაზიაშვილი. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებში საქართველოს ინტეგრაციის ასპექტები“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.. 2012წ. თსუ .