კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ხარხელაური. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ტურიზმის სფეროში“.. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,. 2011წ. მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 4-5 ივნისი, 2011 წ. გვ. 284-289.

ს. ხიზანიშვილი. „პიროვნული ინტელექტი _ ორგანიზაციის განვითარების უმთავრესი რესურსი“ (ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი ასპექტი). მერვე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. გვ. 8.

ნ. იმნაძე. „რეგიონალიზმი“ და „ინტერნაციონალიზმი“ ტურისტულ - საინფორმაციო ცენტრების არქიტექტურაში (ამერიკის, ჩინეთის და საქართველოს პრაქტიკაზე). ამერიკისმცოდნეობის XVIIIსაერთაშორისოკონფერენცია თბილისი, ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. მახარაშვილი. „რეგიონული მენეჯმენტის სისტემური ანალიზი“. ანალიზი“მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს , ხვალ“. . 2015წ. 16-17 ოქტომბერი 2015წსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. ბერიძე. „რეგიონული საინვესტიციო-ინოვაციური პოლიტიკის შემუშავების საკითხები“ . თსუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“ შრომების კრებული. გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 381-385.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმის როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში“,. ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ბათუმი - 2015“,. 2015წ. მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2015“, გვ. 68-73.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი, ე.მალანია. „რძის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პერსექტივები საქართველოში“. . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES. კონსტანცა(რუმინეთი). 2015წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკის არსებული პრობლემები“. გვ.536-540.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განვითარების კონცეპტუალური მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე“ . „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი). 2011წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი სოფლის მეურნეობის საწარმოთა მაგალითზე“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი (ქ. თბილისი. 2012წ. .

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები - იბნ ხალდუნიდან ლაფერის მრუდამდე“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, თემატიკა: ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და განათლება.

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო შეღავათების ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტის შესახებ“. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“.

ნ. მაზიაშვილი. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებში საქართველოს ინტეგრაციის ასპექტები“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.. 2012წ. თსუ .

ნ. იმნაძე. „საზოგადოებრივი სივრცე - მწვანე პარკის ორგანიზების ამერიკული გამოცდილება“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთექვსმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავისადმი თბილისი. 2015წ. .

ხ. ხარხელაური. „საინვესტიციო პროექტის შეფასება რისკისა და განუსაზღვრელობის პორობებში“. SEU SCIENCE 2016. 2016წ. მასალების კრებული. თბ. 2016 გვ. 211-218.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. „საინოვაციური პროცესების საინვესტიციო უზრუნველყოფის პროცესები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2012წ. მედიცინის მენეჯმენტი, სოციალური მედიცინა, .

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, 255-259.

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, 255-259.

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების IDI-ინდექსი: რა ხდება საქართველოში?“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები. თბილისი. 2013წ. 208-213.

მ. ვასაძე. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“., . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,. 2014წ. აკადემია,,შრომები IV. ს.ს.“გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი-2014, გვ. 98-104.

ზ. ძლიერიშვილი. „საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია“. Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals Privatrecht (Hamburg, Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.