კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 132-137.

ნ. იმნაძე. „საქლაქო სივრცის ადაპტაცია მცირემობილური მოსახლეობი მოთხოვნების შესაბამისად ამერიკულ არქიტექტურაში“ . ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი.. 2016წ. .

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. .

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები“, . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“. 2013წ. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, პრობლემები და პერსპექტივები", სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V; გვ:74-83.

ი. მახარაშვილი. „სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თემაზე: გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი 2017 წ..

მ. ვასაძე. „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები დღევანდელ ეტაპზე და მათი გადაწყვეტის გზები“, . ეკონომიკური კვლევის ინსტიტუტი. 2016წ. მასალები,24 ივნისი, 2016, ბათუმი. გვ. 61-62.

მ. კაპანაძე, ვახტანგ დათაშვილი. „სპეკულაციური ოპერაციები, გამოწვეულიკრიზისები და მათი ზემოქმედება მსოფლიოს ეკონომიკაზე“,. აკადემიკოს სერგო ჯიქიას დაბადების 110 წლითავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე , საქართველო. 2010წ. ახალციხე , საქართველო.

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის-მცოდნეობის ინსტი-ტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქარ-თველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2017წ. 5 გვერდი.

თ. ბაქანიძე. „სტრატეგიული და კორპორაციული მართვა“, . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები’.

ნ. მაზიაშვილი. „სტრატეგიული დაგეგმვის ეტაპები“ . ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის 2015წ. 2015წ. .

ლ. ტაბატაძე, შენგელია ნ., ფაჩულია ზ., ტაბატაძე ლ., სიდამონიძე ნ. „სტრეპტოციდის გლუკოზასთან კონდენსაციის საკითხისათვის“. . მესამე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები.თბილისი . 2016წ. 78-79..

ნ. ხიდირბეგიშვილი. „სქორინგის სახეობები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ–2016.. 2016წ. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“.№4,. გვ. 121-128.

ს. მიდელაშვილი. „ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები”, . კონფერენცია – ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,. 2011წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „ტერიტორიული მენეჯმენტის საკითხისათვის“. გ. თავართ¬ქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ღვის რეგიონში“, თბილისი, 25-26 მარტი, 2016. . 2016წ. .

ე. ბალიაშვილი. „ტრანსნაციონა ლური განათლების ხარისხი და აღიარება საქართველოსა და სასომხეთში“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;. 2017წ. .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60 .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურიზმი, როგორცმცირებიზნესისხელშემწყობი.“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „განათლება XXI საუკუნეში“ 2015წ.. 2015წ. .

ლ. ბერიძე. „ტურიზმის განვითარება მთიან რეგიონებში - დასაქმების მნიშვნელოვანი ფაქტორი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გვ.145-150.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.181-184.