კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების IDI-ინდექსი: რა ხდება საქართველოში?“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები. თბილისი. 2013წ. 208-213.

მ. ვასაძე. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“., . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,. 2014წ. აკადემია,,შრომები IV. ს.ს.“გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი-2014, გვ. 98-104.

ზ. ძლიერიშვილი. „საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია“. Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals Privatrecht (Hamburg, Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი. „სამეცნიერო პუბლი¬კაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში. ტექინფორმი. 2016წ. ტრენინგი-სემინარის მასალები.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ნ.გიგაური. „სამხატვრო პროდუქტის წარმოების შედეგები და სტრუქტურა“. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაცია ბიზნესში“. .

მ. კაპანაძე. „სატრანსპორტო კომპანიის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი.. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები,ჰიპოტეზები,კვლევები“ საერთაშორისო სამეცნიერო . 2015წ. პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ბათუმი.პრაქტიკუ კონფერენციის მასალების კრებულ ი. .“ბათუმის ნავიგაციის სასაწავლო უნივერსიტეტი. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“. . HESP-ის პროგრამის ფარგლებში. გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი. . 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში“. .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“. . HESP-ის პროგრამის ფარგლებში. . 2008წ. .

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 57-68.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, გვ. 57-68.

რ. ქინქლაძე, ლია კვარაცხელია. „საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში“. . III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ . 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ .

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრაქტიკა“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2015წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიზნესის განვითარების პრობლემები გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია..

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“.. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია...

ვ. მოსიაშვილი, ჭელიძე არჩილი. „საქართველოს ეკონომიკური გლობალიზაციის ტენდენციებში ჩართულობის ანალიზი და ტენდენციები“.. . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. გვ.: 11-21. თბ., 2016...

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემა და მისი სრულყოფის გზები“ . მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. კონფერენციის მასალები - UDC (უაკ) 378 (479.22) (06) g-716.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 239-245.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები“ . III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული;. 2016წ. გვ. 83-88.

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 132-137.

ნ. იმნაძე. „საქლაქო სივრცის ადაპტაცია მცირემობილური მოსახლეობი მოთხოვნების შესაბამისად ამერიკულ არქიტექტურაში“ . ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი.. 2016წ. .