კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“. . HESP-ის პროგრამის ფარგლებში. . 2008წ. .

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 57-68.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, გვ. 57-68.

რ. ქინქლაძე, ლია კვარაცხელია. „საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში“. . III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ . 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ .

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრაქტიკა“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2015წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიზნესის განვითარების პრობლემები გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია..

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“.. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია...

ვ. მოსიაშვილი, ჭელიძე არჩილი. „საქართველოს ეკონომიკური გლობალიზაციის ტენდენციებში ჩართულობის ანალიზი და ტენდენციები“.. . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. გვ.: 11-21. თბ., 2016...

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემა და მისი სრულყოფის გზები“ . მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. კონფერენციის მასალები - UDC (უაკ) 378 (479.22) (06) g-716.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 239-245.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები“ . III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული;. 2016წ. გვ. 83-88.

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 132-137.

ნ. იმნაძე. „საქლაქო სივრცის ადაპტაცია მცირემობილური მოსახლეობი მოთხოვნების შესაბამისად ამერიკულ არქიტექტურაში“ . ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი.. 2016წ. .

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. .

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები“, . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“. 2013წ. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, პრობლემები და პერსპექტივები", სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V; გვ:74-83.

ი. მახარაშვილი. „სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თემაზე: გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი 2017 წ..

მ. ვასაძე. „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები დღევანდელ ეტაპზე და მათი გადაწყვეტის გზები“, . ეკონომიკური კვლევის ინსტიტუტი. 2016წ. მასალები,24 ივნისი, 2016, ბათუმი. გვ. 61-62.

მ. კაპანაძე, ვახტანგ დათაშვილი. „სპეკულაციური ოპერაციები, გამოწვეულიკრიზისები და მათი ზემოქმედება მსოფლიოს ეკონომიკაზე“,. აკადემიკოს სერგო ჯიქიას დაბადების 110 წლითავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე , საქართველო. 2010წ. ახალციხე , საქართველო.

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის-მცოდნეობის ინსტი-ტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქარ-თველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2017წ. 5 გვერდი.

თ. ბაქანიძე. „სტრატეგიული და კორპორაციული მართვა“, . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები’.