კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო შეღავათების ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტის შესახებ“. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“.

ნ. მაზიაშვილი. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებში საქართველოს ინტეგრაციის ასპექტები“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.. 2012წ. თსუ .

ნ. იმნაძე. „საზოგადოებრივი სივრცე - მწვანე პარკის ორგანიზების ამერიკული გამოცდილება“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთექვსმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავისადმი თბილისი. 2015წ. .

ხ. ხარხელაური. „საინვესტიციო პროექტის შეფასება რისკისა და განუსაზღვრელობის პორობებში“. SEU SCIENCE 2016. 2016წ. მასალების კრებული. თბ. 2016 გვ. 211-218.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. „საინოვაციური პროცესების საინვესტიციო უზრუნველყოფის პროცესები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2012წ. მედიცინის მენეჯმენტი, სოციალური მედიცინა, .

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, 255-259.

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, 255-259.

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების IDI-ინდექსი: რა ხდება საქართველოში?“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები. თბილისი. 2013წ. 208-213.

მ. ვასაძე. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“., . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,. 2014წ. აკადემია,,შრომები IV. ს.ს.“გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი-2014, გვ. 98-104.

ზ. ძლიერიშვილი. „საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია“. Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals Privatrecht (Hamburg, Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი. „სამეცნიერო პუბლი¬კაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში. ტექინფორმი. 2016წ. ტრენინგი-სემინარის მასალები.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ნ.გიგაური. „სამხატვრო პროდუქტის წარმოების შედეგები და სტრუქტურა“. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაცია ბიზნესში“. .

მ. კაპანაძე. „სატრანსპორტო კომპანიის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი.. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები,ჰიპოტეზები,კვლევები“ საერთაშორისო სამეცნიერო . 2015წ. პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ბათუმი.პრაქტიკუ კონფერენციის მასალების კრებულ ი. .“ბათუმის ნავიგაციის სასაწავლო უნივერსიტეტი. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“. . HESP-ის პროგრამის ფარგლებში. გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი. . 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში“. .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“. . HESP-ის პროგრამის ფარგლებში. . 2008წ. .

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 57-68.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი და პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“. 2014წ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, გვ. 57-68.

რ. ქინქლაძე, ლია კვარაცხელია. „საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში“. . III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ . 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ .

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრაქტიკა“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2015წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიზნესის განვითარების პრობლემები გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია..