კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მახარაშვილი. „სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თემაზე: გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი 2017 წ..

მ. ვასაძე. „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები დღევანდელ ეტაპზე და მათი გადაწყვეტის გზები“, . ეკონომიკური კვლევის ინსტიტუტი. 2016წ. მასალები,24 ივნისი, 2016, ბათუმი. გვ. 61-62.

მ. კაპანაძე, ვახტანგ დათაშვილი. „სპეკულაციური ოპერაციები, გამოწვეულიკრიზისები და მათი ზემოქმედება მსოფლიოს ეკონომიკაზე“,. აკადემიკოს სერგო ჯიქიას დაბადების 110 წლითავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე , საქართველო. 2010წ. ახალციხე , საქართველო.

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის-მცოდნეობის ინსტი-ტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქარ-თველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2017წ. 5 გვერდი.

თ. ბაქანიძე. „სტრატეგიული და კორპორაციული მართვა“, . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები’.

ნ. მაზიაშვილი. „სტრატეგიული დაგეგმვის ეტაპები“ . ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის 2015წ. 2015წ. .

ლ. ტაბატაძე, შენგელია ნ., ფაჩულია ზ., ტაბატაძე ლ., სიდამონიძე ნ. „სტრეპტოციდის გლუკოზასთან კონდენსაციის საკითხისათვის“. . მესამე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები.თბილისი . 2016წ. 78-79..

ნ. ხიდირბეგიშვილი. „სქორინგის სახეობები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ–2016.. 2016წ. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“.№4,. გვ. 121-128.

ს. მიდელაშვილი. „ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები”, . კონფერენცია – ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,. 2011წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „ტერიტორიული მენეჯმენტის საკითხისათვის“. გ. თავართ¬ქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ღვის რეგიონში“, თბილისი, 25-26 მარტი, 2016. . 2016წ. .

ე. ბალიაშვილი. „ტრანსნაციონა ლური განათლების ხარისხი და აღიარება საქართველოსა და სასომხეთში“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;. 2017წ. .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60 .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურიზმი, როგორცმცირებიზნესისხელშემწყობი.“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „განათლება XXI საუკუნეში“ 2015წ.. 2015წ. .

ლ. ბერიძე. „ტურიზმის განვითარება მთიან რეგიონებში - დასაქმების მნიშვნელოვანი ფაქტორი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გვ.145-150.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.181-184.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 181-184.

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია მ ჭუმბურიძე. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია. 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი I., 417-421.

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია მ ჭუმბურიძე. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია. 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი I., გვ. 417-421.

ლ. ბერიძე. „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები შიდა ქართლში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. ”უნივერსალი“. გვ.34-40.