კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“.. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. . 2015წ. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთასორისო კონფერენცია...

ვ. მოსიაშვილი, ჭელიძე არჩილი. „საქართველოს ეკონომიკური გლობალიზაციის ტენდენციებში ჩართულობის ანალიზი და ტენდენციები“.. . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. გვ.: 11-21. თბ., 2016...

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემა და მისი სრულყოფის გზები“ . მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. კონფერენციის მასალები - UDC (უაკ) 378 (479.22) (06) g-716.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 239-245.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები“ . III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული;. 2016წ. გვ. 83-88.

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 132-137.

ნ. იმნაძე. „საქლაქო სივრცის ადაპტაცია მცირემობილური მოსახლეობი მოთხოვნების შესაბამისად ამერიკულ არქიტექტურაში“ . ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი.. 2016წ. .

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. .

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები“, . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“. 2013წ. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, პრობლემები და პერსპექტივები", სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V; გვ:74-83.

ი. მახარაშვილი. „სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თემაზე: გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი 2017 წ..

მ. ვასაძე. „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები დღევანდელ ეტაპზე და მათი გადაწყვეტის გზები“, . ეკონომიკური კვლევის ინსტიტუტი. 2016წ. მასალები,24 ივნისი, 2016, ბათუმი. გვ. 61-62.

მ. კაპანაძე, ვახტანგ დათაშვილი. „სპეკულაციური ოპერაციები, გამოწვეულიკრიზისები და მათი ზემოქმედება მსოფლიოს ეკონომიკაზე“,. აკადემიკოს სერგო ჯიქიას დაბადების 110 წლითავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე , საქართველო. 2010წ. ახალციხე , საქართველო.

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის-მცოდნეობის ინსტი-ტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქარ-თველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2017წ. 5 გვერდი.

თ. ბაქანიძე. „სტრატეგიული და კორპორაციული მართვა“, . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები’.

ნ. მაზიაშვილი. „სტრატეგიული დაგეგმვის ეტაპები“ . ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის 2015წ. 2015წ. .

ლ. ტაბატაძე, შენგელია ნ., ფაჩულია ზ., ტაბატაძე ლ., სიდამონიძე ნ. „სტრეპტოციდის გლუკოზასთან კონდენსაციის საკითხისათვის“. . მესამე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები.თბილისი . 2016წ. 78-79..

ნ. ხიდირბეგიშვილი. „სქორინგის სახეობები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ–2016.. 2016წ. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“.№4,. გვ. 121-128.

ს. მიდელაშვილი. „ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები”, . კონფერენცია – ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,. 2011წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „ტერიტორიული მენეჯმენტის საკითხისათვის“. გ. თავართ¬ქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ღვის რეგიონში“, თბილისი, 25-26 მარტი, 2016. . 2016წ. .

ე. ბალიაშვილი. „ტრანსნაციონა ლური განათლების ხარისხი და აღიარება საქართველოსა და სასომხეთში“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;. 2017წ. .