კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  18 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 200-203.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. „ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები“ . ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები: პროფ. ი.ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა კონფერენცია. 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება 2) .

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, 112-118.

ლ. ბერიძე. „ფერმერთა სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის”. თსუ. 2012წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები” თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 47-49.

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე,. „ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. 2016წ. შრომათა კრებული, საქართველო,ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 4-5 ივნისი, 2016წ.გვ.387-389.

ხ. ხარხელაური. „ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაცია და ანალიზი“ “Interpretation And Analysis Of Finansial Statements”. International Research Conferences on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions / National Institute of Economic Research (Batumi, Georgia). 2016წ. June 24, 2016. Batumi-Georgia; p.66.

მ. თოფჩიშვილი. „ფუნქციური ურთიერთქმედება სერვისულ მენეჯმენტში“. . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი გან-ვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014. . 2014წ. .

ნ. გომართელი. „ქართველ მოაზროვნეთა ევროპული განმანათლებლური იდეების გავრცელება საქართველოში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“. შრომები. . 2013წ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „ქვეყნის ინოვაციური განვითარების შესაძლებლობები და საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-4“ მასალები. თბილისი. 2014წ. 85-89.

შ. ვეშაპიძე. „ღირებულებები: საზღვრები და წინააღმდეგობები“.. ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. . 2016წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, #1, 2016. გვ.35-39.

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი. „შრომითი და მეცნიერული რესურსების პოტენციალი საქართველოში“. გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში „ცოდნა ცხოვრებისათვის“ – შრომების კრებული; გამომც. „უნივერსალი“, გვ. 57–62.

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი. „შრომის ბაზარი საქართველოში - განვითარების პრობლემები და სახელმწიფო რეგულირების აუცილებლობა“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2015წ. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის -„ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“, გვ. 116-120.

ს. ხიზანიშვილი. „შურისძიებისაგან დახსნა - გზა უმაღლესი იმედისაკენ“ (ნიცშეს პათოსით). . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტი. კონფერენცია _ „რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ისტორიულ და თანამედროვე კონტექსტში“. 2016წ. თბილისი.

ლ. ბერიძე, რ. მითაიშვილი. „ცენტრალური კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შესახებ~. თეუსუ-რუსთაველის ფონდი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“ შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“ გვ. 63-68..

E. Baliashvili. „ცვლილებები უმაღლე სი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტე მაში - განვითარებასა და შედეგზე ორიენტირებუ ლი მექანიზმების ხელშე წყობა.“ . სამუშაო ვიზიტით განათლების ხარისხის გან ვითარების ეროვნული ცენ ტრი; ქ. თბილისი, სასტუმრო „ჰუალინგი“. 2016წ. .

მ. ცირეკიძე, .თ.ნ. ბჟალავა, ვ.ი. კვინტრაძე,. „ცოდნის შეფასების ელექტრონული საშუალებები სწავლების თანამედროვე სისტემაში“. . III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.90..

მ. დავითაია. „ძირითადი ტენდენციები ამერიკის არქიტექტურაში“. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. 2014წ. 6 გვერდი.

ლ. ბერიძე. „წინადადებები ტურიზმის განვითარების რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკისათვის“. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2017წ. მე-6-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის -„ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ -მასალების კრებული. გვ. 73-77.