კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60 .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-60.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურიზმი, როგორცმცირებიზნესისხელშემწყობი.“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „განათლება XXI საუკუნეში“ 2015წ.. 2015წ. .

ლ. ბერიძე. „ტურიზმის განვითარება მთიან რეგიონებში - დასაქმების მნიშვნელოვანი ფაქტორი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გვ.145-150.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.181-184.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 181-184.

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია მ ჭუმბურიძე. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია. 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი I., 417-421.

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია მ ჭუმბურიძე. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია. 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი I., გვ. 417-421.

ლ. ბერიძე. „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები შიდა ქართლში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. ”უნივერსალი“. გვ.34-40.

ლ. ბერიძე, კ. ხმალაძე. „ტურიზმის განვითარების რეგიონული პროგრამის შედგენის მექანიზმი და სტრუქტურა". შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.“ ბათუმი-ტრაპიზონი. გამომც. „უნივერსალი“. გვ. 313-319.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, 203-207.

ვ. მოსიაშვილი. „ტურიზმის პირდაპირი და ირიბი გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე“, . . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები“ 7-8 მაისი, თბ., 2016...

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. „ტურიზმის, როგორც სისტემის მნიშვნელოვანი ასპექტები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის, ნორვეგიის საუნივერსიტეტო კოლეჯის და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, 102-106.

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, 200-203.

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 200-203.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. „ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები“ . ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები: პროფ. ი.ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა კონფერენცია. 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება 2) .

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, 112-118.

ლ. ბერიძე. „ფერმერთა სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის”. თსუ. 2012წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები” თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 47-49.

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე,. „ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. 2016წ. შრომათა კრებული, საქართველო,ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 4-5 ივნისი, 2016წ.გვ.387-389.

ხ. ხარხელაური. „ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაცია და ანალიზი“ “Interpretation And Analysis Of Finansial Statements”. International Research Conferences on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions / National Institute of Economic Research (Batumi, Georgia). 2016წ. June 24, 2016. Batumi-Georgia; p.66.