კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  5 ჩანაწერი /  4245 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე, რ. მითაიშვილი. „ცენტრალური კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შესახებ~. თეუსუ-რუსთაველის ფონდი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“ შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“ გვ. 63-68..

E. Baliashvili. „ცვლილებები უმაღლე სი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტე მაში - განვითარებასა და შედეგზე ორიენტირებუ ლი მექანიზმების ხელშე წყობა.“ . სამუშაო ვიზიტით განათლების ხარისხის გან ვითარების ეროვნული ცენ ტრი; ქ. თბილისი, სასტუმრო „ჰუალინგი“. 2016წ. .

მ. ცირეკიძე, .თ.ნ. ბჟალავა, ვ.ი. კვინტრაძე,. „ცოდნის შეფასების ელექტრონული საშუალებები სწავლების თანამედროვე სისტემაში“. . III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.90..

მ. დავითაია. „ძირითადი ტენდენციები ამერიკის არქიტექტურაში“. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. 2014წ. 6 გვერდი.

ლ. ბერიძე. „წინადადებები ტურიზმის განვითარების რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკისათვის“. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2017წ. მე-6-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის -„ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ -მასალების კრებული. გვ. 73-77.