კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ზ. მიქაძე, ნ. ორჯონიკიძე, ლ. წიქარიძე. რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკის არსი, მიზნები და ამოცანები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. გორის უნივერსიტეტი.. 2008წ. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ცოდნა ცხოვრებისათვის". კონფერენციის შრომები №1. გვ.126-130. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18,. 2014წ. გვ 19-24 თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”.

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. რუსეთი და რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები სამხრეთ კავკასიაში. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2016წ. .

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. რუსეთი და ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შემცირების საკითხები ევროპაში. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2015წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში. . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“.

ა. დემეტრაშვილი. საერთაშორისი მრგვალი მაგიდა ,,კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში“, . 2009 წლის 17-18 დეკემბერი, გფრ, მერლინი, ბერლინის სოციალურ კვლევათა ცენტრი. 2012წ. წიგნი-,,2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში", ბათუმი.

ზ. ძლიერიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია „კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსათვის“. . 2016წ. ბორჯომი.

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საერთაშორისო კონფერენცია . 2003წ. კონფერენციის მასალები, თბილისი.

ი. ბედინაშვილი, ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში. რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2016წ. პოსტერის მოხსენება.

ზ. ძლიერიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები. . 2010წ. თბილისი.

ი. კვესელავა. საერთაშორისო ფორუმი ,,გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა დიალოგი’’. დისკუსიის მონაწილე. 2004წ. .

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, მ.მჭედლიძე, მ.გეგეჭკორი. საექსპერტო დიაგნოსტიკური სისტემა "LEUKOS". საქ. მეცნ. აკადემიის ა.ელიაშვილის სახ.ინსტიტუტი. 2004წ. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები", მოხსენებათა კრებული, სასტენდო მოხსენება, თბილისი 2004 წ, 4 გვ.

გ. ტყეშელაშვილი. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება–საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ძირითადი საშუალება. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, 159-163 გვ..

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები’’ კრებული.

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. საკუთარი სახელის Telipinu ამსახველი ლუვიური იეროგლიფისგენეზისისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მიზნებისა და თავისუფლების პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი რეგულირების მეთოდები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2014.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში, . საერთშორისო კონფერენცია „სამოქალაქო განათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე“ . 2016წ. .

თ. მუსელიანი, გიორგი ცოფურაშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი. სამრეწველო სიხშირის ელექტრული და მაგნიტური ველების ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენის გამოკვლევა . ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ. 261–265.

გ. კოხრეიძე, დ.კოხრეიძე, ი.ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვერტორული გარდაქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავის გაშვებისა და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი. ,,ენერგეტიკა,რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.2010. წ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.