კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3451 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. Georgia manufactured from lokal raw materials effective and energy saving foam concrete . International conference and exhibition Batumi-spring- 7-8 may, 2010. წ. .

. Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Scientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies, May 2, 2008. წ. .

N. Javashvili, G. Chikoidze, N. Amirezashvili. Georgian “Ancestors” of the logical implication. Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam in conjunction with the Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and the Akaki Tsereteli State University. 2011წ. .

. Georgian “Ancestors” of the logical implication. Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. 0წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია სასამართლო პრაქტიკის აქტუალურ საკითხებზე. . 2015წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, „საკორპორაციო სამართლის პრობლემური საკითხები“. . 2016წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, კონფერენცია თემაზე „სანოტარო სამართლის აქტუალური საკითხები“. . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია „სასამართლო გადაწყვეტილებების აგებულება“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „საერთაშორისო კონფერენცია საკორპორაციო და სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „შეცილებისა და ხანდაზმულობის ვადები იძულებით დადებულ გარიგებებში“, საერთაშორისო კონფერენცია,“ . . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, კონფერენცია „ქართული სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. . 2012წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ სამოქალაქო სამართლის რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი: გამოწვევები და რეფორმირების პერსპექტივები“. . 2016წ. თბილისი.

. Graphoanalytical method of forecasting the transformation of abrasion banks of highland water reservoir (Georgia). . . 7th International scientific and technical conference “Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction”, Tbilisi, 2017, P.P. 52-60.. 0წ. Tbilisi, 2017, P.P. 52-60..

L. Chkhartishvili. Ground-state parameters of the stable tubular structures of nanoboron. Material Science Days (July 8-10, 2009, Tbilisi, Georgia) . 2009წ. Material Science Days. Tbilisi: Universal, 11-12.

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, T. Paghava, M. Beridze, M. Kvirikashvili. Grouth defects radiation anealing in n-Si crystals received by the zone melting method. International conference. Advanced Materials and Technologies,. 2015წ. Proceedings, 21-23 October 2015, Tbilisi, Georgia pp.75-77.

T. Paghava, M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Growth defects radiation annealing in n-Si crystals received by the zone melting method. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. , proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia.

ო. შამანაძე, გ. შამანაძე, ლ. ლაშქარავა. GSM გადატვირთულობისათვის მათემატიკური მოდელის აღწერა. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2013წ. ქუთაისი, საქართველო, 2013, გვ. 181-186.

ი. სულაძე, Z.Geliashvili. Gupsam matrix modification with silicon-organic compounds. GeoHet-2011, 2-No International conference on organic chemistry,,,Advances in Getero-cyclic Chemistry” Program book of Abstracts Notebook.Tbilisi, Georgia, . წ. 2-No International conference on organic chemistry, ,,Advances in Getero-cyclic Chemistry”, Program book of Abstracts Notebook, p.243.

ზ. გელიაშვილი, სულაძე ირაკლი, ქარქუსაშვილი თამაზი. GUPSUM MATRIX SILICON-ORGANIC COMPOUNDS. GeoHet-2011, 2-ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIC CHEMISTRY, Sh. Rustaveli Science Founda. 2011წ. Advances in heterocyclic chemistry, 243.