კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. ჩქოფოია. ქართული ტერორიზმის სათავეებთან. თსუ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ა. რობიტაშვილი, თ. დეკანოსიძე. ქართული ტექსტის ოპტიმალური კოდირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი. 2015წ. ა.წერეთლის სახ,უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.145–148.

ს. ნემსაძე, ფხაკაძე შ., გოგინაშვილი ნ., კოხრეიძე დ.. ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . აკაკი წერწთკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" გვ.83-86.

გ. კოხრეიძე, ზაზა პაპიზე, შორენა ფხაკაძე, თეონა შუკაკიძე. ქარისა და მზის ენერგიების ელექტრულ ენერგიაში გარდაქმნის თანამედროვე ტექნოლოგიები.. . 2015წ. ქუთაისი.

მ. წვერავა, თ.ფალავანდიშვილი. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამეტრების.. საერთაშორისო კონფერენცია- ,,ჯანსაღი გარემო _ ჯანსაღი თაობა’’. 2011წ. .

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2016წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 185–187..

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 182–185..

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ღამბაშიძე. შუმერული babbar თუ ქრისტიანული წმიდა ბარბარე?. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ქ. მახაშვილი, ბიბილეიშვილი დ.. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, შრომების კრებული. ქუთაისი, 2011..

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. ITC -97 -"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" - სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" ITC -97-ის მოხსენებათა კრებული,1 ტომი, თბილისი,12/10/2007, 4 გგ.

ა. კლდიაშვილი. ჩინეთის პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია;. 2015წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე, გ. ენუქიძე. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული.

ვ. სონღულაშვილი. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია. მეფე, პრეზიდენტი. (შდარებითი ანალიზი). . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“.

ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მურჯიკნელი გ.. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება Labview-ს ბაზაზე. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 170-172.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკის კონცეპტუალური ასპექტები. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.40.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა.. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.41.