კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3451 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Kvirikashvili. Harmonic Maps and Von Staudt’s Theorem over Rings. International Conference “Modern Algebra and its Applications”. Batumi. 2011წ. Proceedings of the Conference v.2, pp.75-84.

V. Tsutskiridze. Heat transfer with the flow of conducting fluids in circular pipes with finite conductivity under uniform transverse magnetic fields.. Georgian Mathematical Union, Georgian National Academy of Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Andrea Razmadze Mathematical Institute, Niko Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics.. 2007წ. ILIA VEKUA – 100 ISAAC Conference. Tbilisi, 23-27 April. .

D. Natroshvili. Heritage of V. Kupradze in 3D Elasticity: Potential Method and Fundamental solution Method,. Fourth International Conference of Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia, 9-15 September, 2013 (Chair of the Scientific Committee, Plenary speaker). 2013წ. , IV International Conference of Georgian Mathematical Union, 9-15 September, 2013, Book of Abstracts, p.23. (Plenary Talk).

დ. ნატროშვილი. Heritage of V. Kupradze in 3D Elasticity: Potential Method and Fundamental solution Method, . III ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION, 19-21, DECEMBER, 2012, TBILISI, GEORGIA (Member of the Scientific Committee). 2012წ. Book of Abstracts, p.23..

D. Natroshvili. Heritage of V. Kupradze in 3D elasticity: Potential method and fundamental solutions method, . IV Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union, 8-10 Novebmer, 2013, Kutaisi, Georgia. (Member of the Scientific Committee, Plenary speaker).. 2013წ. IV Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union, Book of Abstracts, p. 17..

რ. კოკილაშვილი, G. Kipiani,, N. Gasviani,, M. Khutsishvili. HIGH-TEMPERATURE ELECCTROCHEMICAL SYNTESIS COMPOSITE COMPOVNDS. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. ურეკი, საქართველო თეზისები,გვ. 72.

რ. კოკილაშვილი, N. Gasviani. High-temperature electrochemical synthesis of some intermetallides. International Conference , Tbilis. 2015წ. p.182.

T. Tsintsadze, M. Chikava. Homeopathic nanopharmakology according to the information-energetic holographic theory. . 2014წ. 3-rd Inter. Conf. Nanotechnologies Tbilisi p.23-24.

T. Saghareishvili, T. Tsintsadze, Alania M.. Homeopathic Remedies at the Georgien Pharmaceutical market. . 3th International Conference on Pharmaceutical Sciences, ”Looking towards the future, honoring the past”. 2015წ. Tbilisi, Georgia. Abstract Book, pp. 138-139.

ქ. დადიანი, Kupreishvili, , P. Sichinava. Hudromechanical model of catastrophic surface runoff discharge based on rheological parametrrs . GWMI-80, International Symposium “FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES” Tbilisi, Georgia,. 2009წ. p.p. 224-2232 .

F. Bogdanovi, Roman Jobava. Hybridization of Mitzner approach for adaptive EM treating of combined geometries including arbitrary shape thin 3D material sheets. XIX International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2014), . 2014წ. Proceedings, pp. 112-115.

K. Bziava, ინაშვილი ირმა. Hydro-ecological Aspects of Migration and Movement of Water in the Soils. Publishing House “Universal”, the International Conference on "Protection of Agrobiodiversity and Sustainable Development of Agriculture", Tbilisi, Georgia, November 24-25, 2010. 2010წ. Proceedings, pp. 282-286.

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. I და II რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სწავლების მეთოდიკა ტექნიკურ უნივერსიტეტში . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები”. 13-15 ოქტომბერი, ქ. ლაგოდეხი, თბილისი. 1995წ. გვ. 85.

ლ. წულუკიძე. I საერთაშორისო კონფე-რენცია ''კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება' შრომათა კრებული'. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ''Eroecomat''–ის ლაბორატორიული კვლევა.. 2013წ. .

К. . Identification of linear dynamic system with non-stationary parameters taking into account its generalized parameter. . All-Union scientific and technical conference “Dynamic modelling of complex systems", Tbilisi, . 1982წ. 23-25..

D. Natroshvili. II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION. TBILISI, GEORGIA. 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi State University, Tbilisi, p. 30..

მ. ქუთათელაძე. II ფრონტის თემა ,,დიდი სამეულის" შეხვედრებზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია.

Z. Chakhnakia. III-V Semiconductor Devices to Bridge the Terahertz Technology . International Scientific Conference. “Modern Issues of Applied Physics” . 2011წ. Proceedings of International Scientific Conference. “Modern Issues of Applied Physics”.

T. Mebuke. Image of Prometheus in Literature. . საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. . 2009წ. ბათუმი, 29–30 მაისი, 2009 .

К. , Mamonova O.D. and Tsotoidze D.I. . Imitating models of processes of formation of the quality of the sewage of Odessa Nitrogen Factory.. Analytical ¬¬ instrument making: Methods and devices for the analysis of liquid environments, Theses of the reports of All-Union Scientific-Technique Conference, Tbilisi, . 1986წ. 10-12..