კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, კონფერენცია თემაზე „სანოტარო სამართლის აქტუალური საკითხები“. . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია „სასამართლო გადაწყვეტილებების აგებულება“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „საერთაშორისო კონფერენცია საკორპორაციო და სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „შეცილებისა და ხანდაზმულობის ვადები იძულებით დადებულ გარიგებებში“, საერთაშორისო კონფერენცია,“ . . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, კონფერენცია „ქართული სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. . 2012წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ სამოქალაქო სამართლის რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი: გამოწვევები და რეფორმირების პერსპექტივები“. . 2016წ. თბილისი.

T. Darsavelidze. GLOBAL WARMING AND OIL CANOLA. International Scientific Conference ,, Global Warming and Agrobiodiversity”. 2016წ. .

K. Chubinidze, Elene Davitashvili, Nana Koshoridze. Gold and Silver Nanoparticle Doped Liquid Crystal and Polymer Nanocomposite: Application in Biology and Drug Delivery Systems. THE FIRST SDSU – GEORGIA STEM WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE. 2015წ. .

K. Chubinidze, A. Khuskivadze, M. Chubinidze. Gold Nanoparticales Stimulated Luminescence Enhacement in Polymer Nanocomposite for the Modeling of Cancer. 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advance Materials. 2015წ. .

ი. ფავლენიშვილი, Nadareishvili, N. Topuridze, L. Sharashidze,. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers.. 4thInternational Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Material. Batumi, Georgia, 1-4 july, 2015, .. 2015წ. p.94.

ლ. შარაშიძე, Nadareishvili, N. Topuridze, I. Pavlenishvili. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers.. 4thInternational Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials. Batumi, Georgia, 1-4 july, .. 2015წ. p.94.

L. Nadareishvili. Gradiently oriented state of polymers. 1st International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2007წ. Abstracs, p. 53 Tbilisi,Georgia .

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, , N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Gradually Oriented State of the Linear Polymers. Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, . 2013წ. 1-4 September, p. 63..

ი. იორდანიშვილი, I. Iremashvili, K. Iordanishvili, L. Bilanishvili, D. Potskhveria, N. Kandelaki, N. Sukhishvili. Graphoanalytical method of forecasting the transformation of abrasion banks of highland water reservoirs 52-60 pp. . 2017წ. VII International Scientific and Technical conference “Modern Problems of water management, environmental protection, architecture and construction”. Tbilisi, .

. Graphoanalytical method of forecasting the transformation of abrasion banks of highland water reservoir (Georgia). . . 7th International scientific and technical conference “Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction”, Tbilisi, 2017, P.P. 52-60.. 0წ. Tbilisi, 2017, P.P. 52-60..

L. Chkhartishvili. Ground-state parameters of the stable tubular structures of nanoboron. Material Science Days (July 8-10, 2009, Tbilisi, Georgia) . 2009წ. Material Science Days. Tbilisi: Universal, 11-12.

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, T. Paghava, M. Beridze, M. Kvirikashvili. Grouth defects radiation anealing in n-Si crystals received by the zone melting method. International conference. Advanced Materials and Technologies,. 2015წ. Proceedings, 21-23 October 2015, Tbilisi, Georgia pp.75-77.

T. Paghava, M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Growth defects radiation annealing in n-Si crystals received by the zone melting method. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. , proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia.

ო. შამანაძე, გ. შამანაძე, ლ. ლაშქარავა. GSM გადატვირთულობისათვის მათემატიკური მოდელის აღწერა. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2013წ. ქუთაისი, საქართველო, 2013, გვ. 181-186.