კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ძლიერიშვილი. GBA, საერთაშორისო კონფერენცია ადვოკატთა როლისა და პროფესიული გარანტიების შესახებ. . 2014წ. თბილისი.

ა. ძოძუაშვილი, ზურაბ ყიფშიძე. General conflict Management information model. Computing and computational intelligence. 2009წ. Computing and computational intelligence page: 123.

ზ. ყიფშიძე. General Conflict Management Information Model. საერთაშორისო კონფერენცია “Computing and Computational Intelligence”, Tbilisi, Georgia. 2009წ. Proceedings, p. 389-391.

L. Giorgashvili, Sh.Zazashvili. General representations of Solutions to the Oscillation equations of Thermohemitropic Elastisity. International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics, Tbilisi. 2008წ. 7-9 October.

დ. ზარნაძე, D.Ugualava. Generalized splines for linear problems with a sequence of problem elements sets. . Mathematical Union of Georgia. Batumi, . წ. Proc. of Conf. of Mathematical Union of Georgia. Batumi, .

დ. ბლუაშვილი, K. Benashvili, Sh.Janasvili. Geological Position and Genesis of Gold Occurences (Upper Svaneti, Nenskra and Nakra Gorges). Power of Geology is the Precondition for Regeneration of Economics, Book Of Abstracts; International Scientific-Practicaol Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. .

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Geometrical Maps in Ring Affine Geometries. International Conference “Modern Algebra and its Applications”. Batumi. 2010წ. Proceedings of the Conference pp.93-99.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. Georgia manufactured from lokal raw materials effective and energy saving foam concrete . International conference and exhibition Batumi-spring- 7-8 may, 2010. წ. .

K. Kotetishvili. Georgian German science bridge. FZJ Germany. 2018წ. .

. Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Scientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies, May 2, 2008. წ. .

N. Javashvili, G. Chikoidze, N. Amirezashvili. Georgian “Ancestors” of the logical implication. Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam in conjunction with the Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and the Akaki Tsereteli State University. 2011წ. .

. Georgian “Ancestors” of the logical implication. Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. 0წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია სასამართლო პრაქტიკის აქტუალურ საკითხებზე. . 2015წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, „საკორპორაციო სამართლის პრობლემური საკითხები“. . 2016წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, კონფერენცია თემაზე „სანოტარო სამართლის აქტუალური საკითხები“. . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია „სასამართლო გადაწყვეტილებების აგებულება“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „საერთაშორისო კონფერენცია საკორპორაციო და სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „შეცილებისა და ხანდაზმულობის ვადები იძულებით დადებულ გარიგებებში“, საერთაშორისო კონფერენცია,“ . . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, კონფერენცია „ქართული სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. . 2012წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ სამოქალაქო სამართლის რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“. . 2016წ. თბილისი.