კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. დადიანი, Kupreishvili, , P. Sichinava. Hudromechanical model of catastrophic surface runoff discharge based on rheological parametrrs . GWMI-80, International Symposium “FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES” Tbilisi, Georgia,. 2009წ. p.p. 224-2232 .

F. Bogdanovi, Roman Jobava. Hybridization of Mitzner approach for adaptive EM treating of combined geometries including arbitrary shape thin 3D material sheets. XIX International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2014), . 2014წ. Proceedings, pp. 112-115.

K. Bziava, I. Kruashvili, ინაშვილი ირმა. Hydro-ecological Aspects of Migration and Movement of Water in the Soils. Publishing House “Universal”, the International Conference on "Protection of Agrobiodiversity and Sustainable Development of Agriculture", Tbilisi, Georgia, November 24-25, 2010. 2010წ. Proceedings, pp. 282-286.

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. I და II რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სწავლების მეთოდიკა ტექნიკურ უნივერსიტეტში . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები”. 13-15 ოქტომბერი, ქ. ლაგოდეხი, თბილისი. 1995წ. გვ. 85.

ლ. წულუკიძე. I საერთაშორისო კონფე-რენცია ''კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება' შრომათა კრებული'. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ''Eroecomat''–ის ლაბორატორიული კვლევა.. 2013წ. .

К. . Identification of linear dynamic system with non-stationary parameters taking into account its generalized parameter. . All-Union scientific and technical conference “Dynamic modelling of complex systems", Tbilisi, . 1982წ. 23-25..

D. Natroshvili. II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION. TBILISI, GEORGIA. 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi State University, Tbilisi, p. 30..

მ. ქუთათელაძე. II ფრონტის თემა ,,დიდი სამეულის" შეხვედრებზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია.

Z. Chakhnakia. III-V Semiconductor Devices to Bridge the Terahertz Technology . International Scientific Conference. “Modern Issues of Applied Physics” . 2011წ. Proceedings of International Scientific Conference. “Modern Issues of Applied Physics”.

T. Mebuke. Image of Prometheus in Literature. . საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. . 2009წ. ბათუმი, 29–30 მაისი, 2009 .

К. , Mamonova O.D. and Tsotoidze D.I. . Imitating models of processes of formation of the quality of the sewage of Odessa Nitrogen Factory.. Analytical ¬¬ instrument making: Methods and devices for the analysis of liquid environments, Theses of the reports of All-Union Scientific-Technique Conference, Tbilisi, . 1986წ. 10-12..

К. , et al. . Imitating models of the photometrical- calculating analyzer of the mechanical impurity in the liquid environment. . Theses of reports of the third All-Union conference “Analytical ¬equipment and computing technology for the protection of the environment in the heat-power industry”, Batumi, Georgia, . 1990წ. 60-61..

M. Chechelasvili. Impacts of Globalization in Business. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. სერტიფიკატი.

K. Kachiashvili, null. Improvement of professional skill and retraining of experts of the branches of the economy of Georgia in new economic conditions. . UNESCO, the Regional Seminar “Cooperation between universities and the industry for social development in Caucasus”, Theses of reports, Tbilisi,. 2001წ. 9-10..

ფ. წოწკოლაური, ი.გაგნიძე. Improvement of the European Innovation Policy Study in Georgia . PROJECT NUMBER – 154014-LLP-1-2009-1-GE-AJM-IC. Jean Monnet Programm. (2009-2010). . ESIDG. წ. evropuli gamokvlevebi saqarTvelos inovaciuri ganviTarebistvis.

ი. მეგრელიშვილი, null. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოიგიის შემუშავება საქართველოში“. სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, . 2016წ. 28-30 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო, გვ.199-202.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Influence of electric and magnetic field on heat transfer under laminar flow of liquid in a flat channel. TSU, VIAM,q . 2008წ. International conference on “ Modern Problems in Applied Mathematics”. I.VEKUA Institute of Applied Mathematics. Tbilisi , 7-9 October. Book of Abstracts, p. 70. .

A. Ediberidze, B. Meparishvili. Information exchanging aspects. International Conference "Verbal Communication Techniques".. 2010წ. pp 28-33.

A. Ediberidze, B. Meparishvili, G. Janelidze. Information exchanging aspects. “Verbal Communication Techniques”, International Conference Proceedings Tbilisi. 2010წ. pp. 28-33.

G. Janelidze, B. Meparishvili. Information Technology in Higher Education of Georgia: Problems, Challenges and Opportunities. Erasmus + HENTI 2017 THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE: HIGHER EDUCATION – NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATIONSHE Kutaisi (Georgia) . 2017წ. May 1-2, 2017. CONFERENCE PROGRAMME, ABSTRACTS. 63 pp..