კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Saghareishvili, . Kavtaradze N., Shalashvili K., Sutiashvili M.G.. Struqture-activity relationships in some oxygen-containing heterocycles. . 8-th Eurasion Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014), . 2014წ. Tbilisi, Georgia. 76-78.

G. Chachanidze, Goisashvili I.. THE ANALYSIS OF THE STATUS OF COMMON CORPORATE LANGUAGE IN MULTINATIONAL CORPORATIONS OPERATING IN GEORGIA.. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

George Tumanishvili, Tengiz Nadiradze, Victor Zviadauri. The problem of production of the locomotive wheel and rail dynamical loads in the curved sections of the track. Tbilisi, 2016, 11-14 October. Intern. scient. conf. "Europe-Asia transport bridge". Georgia - Polska. 2016წ. Proceeding of the conference, pp. 123-127.

G. Chachanidze, Dikmen R. The Search of Methods in Innovative System Development’s Managment at the Educational Process. I international Scientific Conference `Computer Sciences, Educational Managment, Modern Technologies in Teaching~. TRANSACTIONS. Georgia-Azerbaijan-Cambodia-Turkey. Telavi. 2011წ. .

L. Jikidze. Unsteady magnetohydrodinamic flow of low-conductive liquid in a neighborhood of infinite rotary porous plate in case of variable suction velocity. Ilia Vekua-100, ISAAC Conference.Complex analysis, partial differential equations and mechanics of continua.Tbilisi, Georgia . 2007წ. .

მ. ქურდაძე. vo Wi-Fi ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ბიზნეს საქმიანობაში. პროფ. ა. სიჭინავა. 2015წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დრეს ხვალ #4 გვ. 103-107.

ზ. გობიანიძე. Z.GOBIANIDZE, F.MAISURADZE, OPTIMIZATION OF DESIGN SCHEMES AND PARAMETERS OF MOTOR-GENERATORS FOR AVIATION GAS TURBINE ENGINES ". PROCEEDINGS OF MECHANICS 2016 THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CON-FERENCE ON MECHANICS,. 2016წ. .

Д. Бибилеишвили, Н.Ормоцадзе. Исследования возможности применения полинафтоиленбензимидазолов для получения термостойлих покрытий . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 155-157.

Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. . . Международная конференция “Проблемы управления и энергетики“. 2004წ. Сб. докладов, 5 с.

В. Габисония. Об одном методе скаляризации многокритериальной задачи . Академия Наук Грузии, Институт систем управления им. А Элиашвили.Международная конференция "Проблемы управления и энергетики". 2004წ. Сборник докладов,стр.89-92.

ლ. ჯიქიძე. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи . International conference "Non-classic problems of mechanics", Kutaisi, Georgia . 2007წ. .

В. Звиадаури. Управление рабочими процессами в вибрационных транспортно-технологических машинах.. Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. 2004წ. Сб. докладов, Тбилиси, 5 с..

რ. ქინქლაძე. აგროსისტემების ფუნქციონირების მექანიზმი.. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტები“, 10. 2011. . 2011წ. კონფერენციის მასალები.

L. Xetsuriani. ანტიკორუფციული რეფორმები საქართველოში. OECD-ACN ,,ანტიკორუფციული ქსელი გარდამავალი ქვეყნებისათვის” (Anti-Corruption Network for transition economies) . 2008წ. .

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. ბიზნეს-დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 265-270.

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის მართლწინააღმდეგობა. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. VII ს ს კო VII სს კონფერენციის მასალები,, „განათლება, ეკონომიკა, მდგრადი განვითარება“.

ვ. გაბისონია. დიდი სისტემის მართვის ოპტიმალური გეგმის აგების ერთი ალგორითმი შეზღუდული რესურსების პირობებში და მრავალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.195.

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „ჩიკაგოს სკოლა ამერიკულ არქიტექტურაში“.. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014.. 0წ. .

ნ. ოთხოზორია, ზ.აზმაიფარაშვილი, ვ.ოთხოზორია. ვირტუალური ლაბორატორიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია INSO 2011. ქუთაისი. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. .

ვ. მუჯირი. თეთრი ფერის ფენომენი რიჩარდ მეიერის არქიტექტურაში. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია . 2016წ. .