კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მაცაბერიძე, R. Skiladze. Biologically active compounds derived prof. A. Gakhokidze. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – „PROBLEMS OF APPLIED CHEMISTRY”; Dedicated to the 100 years anniversary of birth of Georgian Prominent Scientist, Professor Akaki Gakhokidze. . წ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – „PROBLEMS OF APPLIED CHEMISTRY”; Dedicated to the 100 years anniversary of birth of Georgian Prominent Scientist, Professor Akaki Gakhokidze. Abstracts, p. 15-17, Georgia, Tbilisi, 2010..

ლ. ჩობანიანი. Business supportig electronic pro¬ducts - Business Georgia. Interna¬tio¬nal Con¬feren¬ce Telematics Caucasus-2001, Techinformi. წ. Tbilici.

მ. კუბლაშვილი. Computer Modeling of White Nosie and its Applications. GEORGIAN MATHEMATICAL UNION. 2011წ. II INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, 126.

ზ. ძლიერიშვილი. Counsel of Europe, Open Society Georgia Foundation, კონფერენცია დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ამოცანა საქართველოში: კანონმდებლობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილი ანტი-დისკრიმინაციული სტანდარტების ჭრილში. . 2014წ. თბილისი.

L. Purtseladze. Damage of soil by freshets and ways of averting it. Georgian water management institute. 2009წ. ISSN 1512-2344, pp. 417-423.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, L. Tsulukidze. Dedicated to the 80th anniversary of the GWMI. Measures foe protecting river beds and mountain slopes from erosion caused by floods and freshets.. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. . წ. Tbilisi. p. 73-80..

გ. ყიფიანი, Bukhsianidze A. . Definition of mode of deformation of spherical build-up dome with filtering parameters by using Taylor’s generalized formula . International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics. Book of Absracts. Tbilisi.. წ. P. 67.

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili, I.Rodonaia. Design of experiments for simulation of interconnects in optoelectronic link processors. Proceedings of the international conference, Tbilusi, . 1992წ. “Control in engineering and economic anagem”, .

ზ. ძლიერიშვილი. Deutsche Stiftung fur Internacionale Rechtliche Zusammenarbait E.V (IRZ),, „საერთაშორისო კონფერენცია გერმანული სამართლის გამოყენება საერთაშორისო სამართლებრივ ურთიერთობებში. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. Deutsche Stiftung fur Internacionale Rechtliche Zusammenarbait E.V., Universitat Bonn Germany – Zuir Entwicklung Einer JuristiSchen Unterrichtsmetodik fur georgien. . 2010წ. გერმანია.

ზ. გასიტაშვილი, K.Kamkamidze. Development of macromodels of power systems optimal development. Second internacional scientific podugogical seminar “IMSEP-95”, Tbilisi. 1995წ. “Inteligense management systems for educational process”,.

R. Samkharadze, D. Chikovani, L. Gachechiladze, M. Kalabegishvili. Development of Interface of Technologist of Power System. 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences. 2016წ. p. 313-316, ISBN 978-9941-0-9681-5.

ვ. თავხელიძე. Development of Technical Applicationsand Investigation of Physical Properties of Alloys with the Shape Memory Effect .. Working Meeting of Pacific Northwest National Laboratory and Andronikashvili Institute of Physics. წ. .

რ. სამხარაძე, D. Chikovani, L. Gachechiladze, Z. Jojua. Distributed Complex Network in the Field of Management of Modes of Power System. 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. 2014წ. Abstracts. 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. 5 p..

N. Shavlakadze. Dynamical contact problem for elastichalf space with absolutely rigid and elastic inclusion.. II Inter. conference , Georgian Mathematical Union, Georgian National Acad. of Scien., TSU, GTU.. 2011წ. Abstracts II Inter. Conference, p.145..

ვ. თევზაძე, Natishvili O.. Ecological problems of protecting faculties from the harmful impact of debris flow ***). International Symposium “Floods and Modem Methods of Control Measures” Tbilisi, Georgia, 23-28 September,. . წ. p.p. 388-397..

Z. Baiashvili, კაკუბავა რ.. Economic analysis of the warm standby system with many re-pair and switching facilities.. International scientific confer-ence “Information technologies in control”. Tbilisi, . 2007წ. 4 გვ..

Э.Кечхошвили, Г.Мехришвили. Efficiency of Engineering Flood Protection Measures for the Rioni River, Georgia . Ministry of Education and Science of Georgia, Georgian Water Management Institute. 2009წ. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures, p. 499-504 .

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, K. Kiknadze. Empirical dependences for calculation of the maximum discharges of water. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. GWMI. წ. p.99-105.

რ. დიაკონიძე, Kiknadze X., Xubulava I.. Empirical dependences for calculation of the maximum discharges of water. . Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Dedicated to the 80th anniversary of the GWMI.. 0წ. Tbilsi. p.99-105.