კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Jangveladze, Z. Kiguradze. Investigation and Numerical Solution of Maxwell’s Nonlinear Diffusion Equations in Electromagnetic Field. International Conference Dedicated to commemoration of Professors Elene Dekano¬si¬¬d¬ze and Murman Tsuladze, outstanding representatives of the Georgian informatics scientific school “IN-FORMATION AND COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES”. 2010წ. p.70-74.

T. Jangveladze. Investigation and Numerical Solution of Nonlinear Integro-Differential System Associated with the Penetration of an Electromagnetic Field. IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATHEMATICAL UNION dedicated to Academician Victor Kupradze (1903 – 1985) on the occasion of 110-th anniversary of his birthday and to the Georgian Mathematical Union on the occasion of 90 year from founding. TBILISI – BATUMI, SEPTEMBER 9 – 15. 2013წ. .

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Investigation and Numerical Solution of Nonlinear Integro-Differential System Associated with the Penetration of an Electromagnetic Field. IV International Conference of the Georgian Mathematical Union. 2013წ. Book of Abstracts.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze. Investigation and Numerical Solution of One Nonlinear Integro-Differential System. The Fourth Congress of Georgian Mathematicians. Abstracts, Tbilisi (in Georgian). 2005წ. p.68.

ვ. თევზაძე, Natishvili O.. Investigation of Dynamics characteristics of. Bulletin of the Georgian National Academy of Science. Vol.4. . წ. #2. p.p. 69-69. .

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, T. Paghava, M. Beridze, M. Kvirikashvili. Investigation of n-Si crystals irradiated by high-energy protons through the Photo-Hall method. International conference. Advanced Materials and Technologies, 21-23 October 2015, . 2015წ. Proceedings, 21-23 October 2015, Tbilisi, Georgia pp.71-74 .

T. Paghava, M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Investigation of n-Si crystals irradiated by high-energy protons throught the Photo-Hall method. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. Proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia .

თ. დავითაშვილი. Investigation of Powerful Disturbances Propagation in the Atmosphere by Mathematical Modeling. International Scientific-Teqnical Conference on “ACTUAL PROBLEMS OF HYDROMETEOROLOGY AND ECOLOGY” dedicated to the 90th birthday anniversary of Academician Givi Svanidze. წ. September 27‐29, 2011, Tbilisi, Georgia.

თ. დავითაშვილი. Investigation Of Some Climate Singularities On The Territory Of Georgia By Mathematical Modeling. International Conference on “International Year of the Planet Earth- Climate, Natural resources, Natural Disasters in the South Caucasus. წ. Tbilisi,Georgia.

თ. დავითაშვილი. Investigation of the Circumstance of the Light-signals at the Streets’ Crossing Point Influence Upon the Harmful Substances’ Concentrations Distribution by Numerical Modeling. International Conference on "Modern Problems in Applied Mathematics"dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute o. წ. Tbilisi,Georgia.

K. Sxvitaridze, M.kharashvili. Investigation of the Dirichlet and Neumann Boundary Value Problems For a Half-Space Filled With a Viscous Incompressible Fluid . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.146.

M. Kharashvili, K. Skhvitaridze. Investigation of the Dirichlet and Neumann Boundary Value Problems For a Half-Space Filled With a Viscous Incompressible Fluid . Abstracts II International Conference, September. Batumi . 2011წ. 15-19, Georgia, pp.146..

L. Chkhartishvili. Investigation of the frequency dependence of the electric conduction of beta-rhombohedral boron. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. (October 8-12, 1984, Tbilisi, Georgia). 1984წ. Prog. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. Tbilisi: Metsniereba, 11.

L. Ghlonti, E.Sakvarelidze. Investigation of the Heat Condition of Tbilisi Thermal Water Deposit. . Research Workshop, Tbilisi. 2010წ. Abstract book ” Exploration and Exploitation of Ground Water System in Georgia”p.12 .

ლ. ქრისტესაშვილი, N. Chkhubianishvili. Investigation of the Reaction of Telomerization of ethylene and Trichloracetic Ethyl Ester. . 2013წ. Tbilisi, Geotgia, p. 19.

გ. ყირმელაშვილი, Gr. Khelidze. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hidro mixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 18-21 September,Tbilisi, Georgia. 2006წ. 9 p..

G. Kirmelashvili, Khelidze G. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hydromixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. Tbilisi, Georgia. 2006წ. p. 157-165.

მ. შონია. Investing in Georgia's Future- A National Agenda for Early Child Survival and Development. June 2013. UNICEF, MoES. 0წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. ironia da ironizebis efeqti sajaro kamatshi. ssip axalcixis instituti. წ. akademikos sergi jiqias dabadebis 110clistavisadmi mizgvnili nsamecniero konferencia,programa.

ზ. ძლიერიშვილი. IRz საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა პროფესიული განვითარება“ . . 2010წ. თბილისი.