კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Kharashvili, K. Skhvitaridze. Investigation of the Dirichlet and Neumann Boundary Value Problems For a Half-Space Filled With a Viscous Incompressible Fluid . Abstracts II International Conference, September. Batumi . 2011წ. 15-19, Georgia, pp.146..

L. Chkhartishvili. Investigation of the frequency dependence of the electric conduction of beta-rhombohedral boron. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. (October 8-12, 1984, Tbilisi, Georgia). 1984წ. Prog. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. Tbilisi: Metsniereba, 11.

L. Ghlonti, E.Sakvarelidze. Investigation of the Heat Condition of Tbilisi Thermal Water Deposit. . Research Workshop, Tbilisi. 2010წ. Abstract book ” Exploration and Exploitation of Ground Water System in Georgia”p.12 .

ლ. ქრისტესაშვილი, N. Chkhubianishvili. Investigation of the Reaction of Telomerization of ethylene and Trichloracetic Ethyl Ester. . 2013წ. Tbilisi, Geotgia, p. 19.

გ. ყირმელაშვილი, Gr. Khelidze. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hidro mixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 18-21 September,Tbilisi, Georgia. 2006წ. 9 p..

G. Kirmelashvili, Khelidze G. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hydromixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. Tbilisi, Georgia. 2006წ. p. 157-165.

მ. შონია. Investing in Georgia's Future- A National Agenda for Early Child Survival and Development. June 2013. UNICEF, MoES. 0წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. ironia da ironizebis efeqti sajaro kamatshi. ssip axalcixis instituti. წ. akademikos sergi jiqias dabadebis 110clistavisadmi mizgvnili nsamecniero konferencia,programa.

ზ. ძლიერიშვილი. IRz საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა პროფესიული განვითარება“ . . 2010წ. თბილისი.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, ბერძენიშვილი თეიმურაზ. Issues of Creation the Masters' Educational Module on Production Management by Using the SAP Software . 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014. 2014წ. 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014, გვ.301–305.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, T. Berdzenishvili, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. Issues Of Outsourcing Services Development In Georgia.. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015. 2015წ. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015, გვ. 85-89.

ი. ქართველიშვილი. Issues of Security of Wireless Networks. Actual Problems of Knowledge Economy in Modern Globalization. 2-nd International Conference. Tbilisi, 2017. 2017წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. jurnalistika da siciologia:kavshir-urtiertobis aspeqtebi. tbilisis ekonomikur urtiertobata saxelmcipo universiteti,saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi'. წ. saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi", 183-187, ISBN 978-9941-0-2787-1 ogi da enobrivi kontaqtebi,.

გ. მუმლაძე. Kick - Off Meeting of GEO-RECAP (Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes, N266155). MICM, IC, DFKI, ERCIM, ICARTI. 2010წ. Presentation of scientific project proposals in the frame of future project policy.

dd. konferencia saertashorios saqartveloshi 9. gtu. წ. 99.

ი. ბურდული. Kulturwandel im Fahrwasser der Postindustrialisierung –პოსტიდუსტრიალიზაციიტთ განპირობრბული კულტურული ცვლილებები. სეუ-ს საერთაშორისო სამეციერო კოფერენცია. 2015წ. სეუ და მეცნიერება #4(4).

ე. ელიზბარაშვილი. l SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, n.nasyidaSviliკლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. Tbilisi, saqarTvelo. 2014წ. საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, R Meladze, About an explicit solution method for boundary value problems of elastostatics for half-space. . Abstracts IV international Conference, September 10-15, Batumi, Georgia, .. 2013წ. pp. 196.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Boundary Value Problems of Thermoelastic Bodies with Microstructure and Microtemperatures. . The Second International Conference on Application of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering Dedicated to the Centenary of Andro Bitsadze I.Vekua Institute of Applied Mathematics of I.Javakhishvili Tbilisi State University 21-23 September,.. 2016წ. .

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Mathematical Problems of Thermoelasticity of Bodies with Microstructure and Microtemperatures.. VII Annuel International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 5-9, . 2016წ. 0.125.