კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Paghava, M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Investigation of n-Si crystals irradiated by high-energy protons throught the Photo-Hall method. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. Proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia .

თ. დავითაშვილი. Investigation of Powerful Disturbances Propagation in the Atmosphere by Mathematical Modeling. International Scientific-Teqnical Conference on “ACTUAL PROBLEMS OF HYDROMETEOROLOGY AND ECOLOGY” dedicated to the 90th birthday anniversary of Academician Givi Svanidze. წ. September 27‐29, 2011, Tbilisi, Georgia.

თ. დავითაშვილი. Investigation Of Some Climate Singularities On The Territory Of Georgia By Mathematical Modeling. International Conference on “International Year of the Planet Earth- Climate, Natural resources, Natural Disasters in the South Caucasus. წ. Tbilisi,Georgia.

თ. დავითაშვილი. Investigation of the Circumstance of the Light-signals at the Streets’ Crossing Point Influence Upon the Harmful Substances’ Concentrations Distribution by Numerical Modeling. International Conference on "Modern Problems in Applied Mathematics"dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute o. წ. Tbilisi,Georgia.

K. Sxvitaridze, M.kharashvili. Investigation of the Dirichlet and Neumann Boundary Value Problems For a Half-Space Filled With a Viscous Incompressible Fluid . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.146.

M. Kharashvili, K. Skhvitaridze. Investigation of the Dirichlet and Neumann Boundary Value Problems For a Half-Space Filled With a Viscous Incompressible Fluid . Abstracts II International Conference, September. Batumi . 2011წ. 15-19, Georgia, pp.146..

L. Chkhartishvili. Investigation of the frequency dependence of the electric conduction of beta-rhombohedral boron. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. (October 8-12, 1984, Tbilisi, Georgia). 1984წ. Prog. 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides, Nitrides & Rel. Comp. Tbilisi: Metsniereba, 11.

L. Ghlonti, E.Sakvarelidze. Investigation of the Heat Condition of Tbilisi Thermal Water Deposit. . Research Workshop, Tbilisi. 2010წ. Abstract book ” Exploration and Exploitation of Ground Water System in Georgia”p.12 .

ლ. ქრისტესაშვილი, N. Chkhubianishvili. Investigation of the Reaction of Telomerization of ethylene and Trichloracetic Ethyl Ester. . 2013წ. Tbilisi, Geotgia, p. 19.

გ. ყირმელაშვილი, Gr. Khelidze. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hidro mixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 18-21 September,Tbilisi, Georgia. 2006წ. 9 p..

G. Kirmelashvili, Khelidze G. Investigation on the interruption of the two-and tree – phase hydromixture flows in forcing pipes and the of is avoidance . 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. Tbilisi, Georgia. 2006წ. p. 157-165.

მ. შონია. Investing in Georgia's Future- A National Agenda for Early Child Survival and Development. June 2013. UNICEF, MoES. 0წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. ironia da ironizebis efeqti sajaro kamatshi. ssip axalcixis instituti. წ. akademikos sergi jiqias dabadebis 110clistavisadmi mizgvnili nsamecniero konferencia,programa.

ზ. ძლიერიშვილი. IRz საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა პროფესიული განვითარება“ . . 2010წ. თბილისი.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, ბერძენიშვილი თეიმურაზ. Issues of Creation the Masters' Educational Module on Production Management by Using the SAP Software . 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014. 2014წ. 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014, გვ.301–305.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, T. Berdzenishvili, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. Issues Of Outsourcing Services Development In Georgia.. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015. 2015წ. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015, გვ. 85-89.

ი. ქართველიშვილი. Issues of Security of Wireless Networks. Actual Problems of Knowledge Economy in Modern Globalization. 2-nd International Conference. Tbilisi, 2017. 2017წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. jurnalistika da siciologia:kavshir-urtiertobis aspeqtebi. tbilisis ekonomikur urtiertobata saxelmcipo universiteti,saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi'. წ. saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi", 183-187, ISBN 978-9941-0-2787-1 ogi da enobrivi kontaqtebi,.

გ. მუმლაძე. Kick - Off Meeting of GEO-RECAP (Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes, N266155). MICM, IC, DFKI, ERCIM, ICARTI. 2010წ. Presentation of scientific project proposals in the frame of future project policy.

dd. konferencia saertashorios saqartveloshi 9. gtu. წ. 99.