კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, გ. ლოლაძე. Measures for the Protection and Conservation of any relief at the excessive intensity of Precipitations. International Symposium – Georgian water management Institute. 2009წ. "Floods and Modern Methods of Control Measures", 2009 წ. გვ. 320-327.

ი. ირემაშვილი, V. Loladze, G.Loladze. Measures for the protection and Convertacion of any relief at the excessive intensity of Precipitations. International Symposium on ,,Floods and Modern Methods of Control Measures".GWMI. 2009წ. .

M. Zoraniani. Mechanisms of Achieving Foregrounding Effect in Stylistics. International Black Sea University, Tbilisi. 2014წ. The Fourth International Research Conference on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English, pp.340-345.

. Metal coordina tion compounds with pyridine derivatives . Republic Scienti fic Coordinating snd Consultind Ce nter onNontraditio nal Materias ofthe Chemical Society of GeorgiaConfer ence“Compounds & Materials with Specific Properti es”( With interna tional invitation) CMSP TSU. 2007წ. P.48.

T. Giorgadze, M.Tsintsadze N.Kilasonia N.Gegeshidze I.Gvelesiani J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hydrazones of atomatic and heterocyclic hydrazydes. Conference “compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation). Abstracts.. 2007წ. Abstracts p.43.

N. Gegeshidze, M.Tsintsadze N.Kilasonia N.Gegeshidze T.Tsintsadze T.Giorgadze I.Gvelesiani J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hydrazones of atomatic and heterocyclic hydrazydes. Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Conference “Compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation) CMSP TSU Tbilisi. 2007წ. .

თ. გიორგაძე, თ. გიორგაძე, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. METAL COORDINATION COMPOUNDS WITH HYDRAZONES OF ATOMATIC AND HETEROCYCLIC HYDRAZYDES. Ivane Javakhishvili Tbilisi State Universiti,
Faculty of Exact and Natural Sciences,
Institute of Chemistry
Petre Melikishvili Institute of Phisical and Organic Chemistry
Republic Scientific Coordinating and Consulting Center on Nontraditional Materials of the Chemical Society
(With international invitation) .
წ. Conference
"Compounds & Materials with Specific Properties" .

N. Kilasonia, M.Tsintsadze, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, T.Giorgadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hydrazones of atomatic and heterocyclic hydrazydes Conference “Compounds & Materials with Specihic Properties” . თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (With international invitation). Abstracts. 8-9 June, Tbilisi. 2007წ. p.43.

N. Kutsiava, D.Eristavi, N.Bibiluri, M.Kavtaradze, M.Gugeshidze. Method for purification of quarry groundwater of madneuli polymetallic deposit of Georgia from heavy metal sulfates, with their subsequent selective extraction. International conference "Innovative Technologies in Metallurgy and Material Science". 2015წ. p.217-218.

დ. ნატროშვილი. Method of fundamental solutions for mixed and crack type problems in the classical theory of elasticity. XXXI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM) of Ivane Javakhisvili Tbilisi State University (TSU) Dedicated to the 110th Birthday Anniversary of Academician Ilia Vekua, Tbilisi, Georgia. 2017წ. .

T. Gvelesiani. Method of short-term prediction of river backwater. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". . 2009წ. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". Tbilisi, Georgia, 23-28 Sept. 2009. ISSN-1512-2344 .

I. Abuladze, and others. Methodology of Optical Analyzers Organization and Basic Problems of its Accomplishment . ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1999წ. ტ.14, #4, გვ. 3-4, ISBN 1512-0066 .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, E. Elerdashvili. MHD-Flow of Conducting Liquid in Ducts with Arbitrary Conductivity of Walls .. VIII Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union. 2017წ. Book of Abstracts, p.175. Batumi, September 4 – 8.

ნ. ნადარეიშვილი. MICE ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. შრომათა კრებული -მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2-3 ივნისი ბათუმი. გვ. 259-263.

Kh. Bardavelidze, Bardavelidze A. Basheleishvili I.. Microcontroller-Based Water Supply Control System. VII International scientific and Practical Conference "Internet and Society"-2015. Kutaisi, Akaki Tsereteli State Unvercity, ATSU. 2015წ. pp. 179-181.

N. Ponjavidze, G. Petriashvili. Microscale Temperature Visualization in Silver Nanoparticle Doped Polymer Nanocomposite. 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2017წ. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781771884464/chapters/10.1201%2F9781315365985-21.

Z. Buachidze, A. Chirakadze, Z. Buachidze, D. Jishiashvili, P. Kevalishvili, D.Bibiluri, L. Gurchumelia, L. Sharikadze. Microwave in Environmental Technologies and Synthesis of Nanomaterials: Processing of Organic and Inorganic Compounds. 3rd International Conference "Nanotechnologies",October 20-24, 2014, Tbilisi Georgia. 2014წ. Publishing House "Technical University". Papers, 17-19.

Z. Chakhnakia. Microwave Sensors as a Tool for Non-Destructive Diagnostics . Fraunhofer - ISTC Workshop on Sensor Technologies. 0წ. Germany, Waldheim .

ნ. ბახსოლიანი, N. Ghambashidze. Migration of the Cultural Phenomenon and its Influence on Different Traditions. Interdisciplinary Conference ``Modern Tendencies of Forming the Global Community”. 2016წ. .

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. MIMO в современных и перспективных системах беспроводной связи. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივებიб №1, 2015გვ.172-176.