კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. MIMO в современных и перспективных системах беспроводной связи. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. 2015წ. ქუთაისი, გვ.172-175 .

დ. ნატროშვილი, T. Buchukuri, O. Chkadua. Mixed Boundary-Value Problems of Piezoelectricity in Domains with Cracks. International Conference “CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishvili, September 9-14, 2011 in Tbilisi, Georgia. (Member of the Scientific Committee). 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi, 2011, p. 95..

S. Kharibegashvili, O. Jokhadze. Mixed problem with nonlinear boundary conditions for semilinear wave equation . XXXI International Enlarged Session of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics dedicated to the 110th Birthday Anniversary of Academician Ilia Vekua. Tbilisi, Georgia. 2017წ. .

ნ. ჩორხაული, რეხვიაშვილი გ. Mode of deformation of compressed plates with cuts . International Scientific Journal,Problems of mechanics ISSN 1512-0740, №4(65)/2016. 0წ. .

გ. გელაძე, T.P.Davitashvili. Modeling of oil spill transport in the Georgian Black Sea coastal zone. International conference on Mathematical Modelling of Environment Pollution Problems and Assessment of Risk Factors. წ. .

ი. ირემაშვილი, I. Iordanishvili, K. Iordanishvili, D. Potskhveria, E.khosroshvili, N.Kandelaki. Modeling procedure of coastal protection shaped blocks with high wave suppressing and interlocking capacity. 4 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water managemen, environmental proteqtion, architecture and construction,,. 2014წ. .

I. Iordanishvili. Modeling procedure of coastal protection shaped blocks with high wave suppressing and interlocking capacity.. . 2014წ. IV international scientific and technical conference "Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction" september 27-30, 2014..

N. Makhviladze, L.Chobanyan, T.Chubinishvili, A.Patsatsia. Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. Rapiel Agladze Institute of Non-organic Chemistry and Electrochemistry, Ureki, Georgia. 2016წ. International Scientific Conference.

T. Tsintsadze, M. Chikava, Kh. Mishelashvili, N.Sulashvili. Modern theories of homeopathic nanopharmacology. . 2014წ. 3-rd Inter. Conf. Nanotechnologies Tbilisi p.22-23.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. Motion of a Viscous Hydromagnetic Fluid Contained Between Rotating Coaxial Cylinders. GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, . 2012წ. III INTERNATIONAL CONFERENCE OF GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, BOOK OF ABSTRACTS,pp.202, Batumi, september 2-9..

ა. შანგუა, V. Tarieladze. Multiplicators for the laws of large numbers. International conference Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis to celebrate the 70th aniversary of the Georgian National Academy of Sciences and the 120th Birthday of its first president Academician Nikoloz (Niko)Muskhelishvili, September, 9--14, 2011, Tbilisi, Georgia.. წ. Book of Abstracts, p.133.

თ. თოდუა. MVC არქიტექტურა Ruby on Rails-ში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება", INSO 2009. ქუთაისი. 2009წ. .

M. Piranashvili, Lamara Kadagidze. Mystics as a Product of Cultural Tourism (On the Example of Georgia’s Archeology). 5th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2016, European Scientific Institute, ESI. . 2016წ. ISBN 978-608-4642-53-4, გვ. 377-386.

დ. ბიბილეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. Na2O-BaO-B2O3-SiO2 სისტემაში შემავალი რიგ ნაერთთა თერმოდინამიკური პარამეტრების დადგენა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2013წ. კონფერენციის შრომები. ქუთაისი, გვ.340-342;.

V. Kvintradze, T. Bzhalava, G. Chikhladze, K. Kapanadze. Nano-Sensory Applications for Studying the Microbes Detecting Model. . International conference “Nano-Sensory Sys¬te¬ms and Nanomaterials”, 6-9 june, 2013, Tbilisi, Georgia, Publishing house “Technical University”.. 0წ. .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Nanostructured photochromic liquid crystal polymer films. 3rd International Conference "Nanotechnologies. 2014წ. p.31-32.

M. Donadze, Shengelia J., Batsikadze M.. Nanotechnology and Water Treatment - New Perspectives. . International Conference "Eko-2010", Tbilisi.. 2010წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, D. Sukhanovi. Nanowire-based ultrasensitive gas sensors. . . 2010წ. Modern ecological problems and Caucasus. The International Conference ECO-July 4-6, Tbilisi, Georgia. 2010..

. National energy plan in Georgia. 9th INPRO Dialogue Forum: International Collaboration on Innovations to Support Globally Sustainable Nuclear Energy Systems. 2014წ. https://www.iaea.org/OurWork/NE/NENP/INPRO/9th_Dialogue_Forum/05_BreakoutSession/BOS_Topic4/1_Arabidze-Georgia-Day2-BOS-Topic-4.pdf.

Chkhartishvili A., Tsitskishvili M., Intskirveli L.. Natural chemistry of mountainous rivers and migration of long-living radionuclides. ISTC, International workshop. წ. 6-10 November, p.65-66, Tbilisi.