კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Natural radio-activity of drinking water in suburs of Tbilisi. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №1. p.113-120.

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Neoproterozoic fragments in the Phanerozoic continental crust: The Dzirula Massif evolution;. Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

I. Lagvilava, N. Obolashvili,E. Elizbarashvili.. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”. Ivane Javakhishili Tbilisi State University. 2007წ. Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

E. Elizbarashvili. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”Ivane Javakhishili Tbilisi State University,. 0წ. “Compounds & Materials with Specific Properties” 2007, Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

რ. ქაცარავა. New Allografts Based on Biodegradable Poly(ester amide)s . 1st Caucasian Conference of Transplantologists. Tbilisi, May 1999. Abstracts, p.94. წ. .

თ. წივწივაძე, L.Ambroladze, Ts.Turkadze, I.Bochoidze, G.Alpaidze. New Complex compounds of nickel with 2,4 dithiobiuret. International Scientific Conference Ivane Javaxishvili. 2007წ. Tbilisi State Universitety.

თ. წივწივაძე, L.Ambroladze, Ts. Turakadze, Ts.Ambroladze, N.Moseshvili. New Comple[ compounds of cobalt (II) with phenylthiourea. International Scientific Conference Ivane Javaxishvili. 2007წ. Tbilisi State Universitety.

ნ. ოვსიანიკოვა, N.Targamadze, I.Chikvaidze, N.Samsonia, Sh.Samsoniya. NEW DERIVATIVES OF BISINDOLES AND BISPYRIDAZINO INDOLES. 2-nd International Conference on Organic Chemistry: "Advances in Heterocyclic Chemistry". 2011წ. September 25-27,Tbilisi ,Georgia,p. 209..

Sh. Tserodze, V. Gogilashvili, J. Santiago Prowald, K. Chkhikvadze, N. Tsignadze, A. Chapodze, M nikoladze. New design of a transformable mechanical cone system with v-folding rods. Proceedings of International Scientific Conference “Advanced lightweight structures and reflector antennas”, October 1-3,, Tbilisi. 2014წ. Conference Proceedings/Electronic Resource, pp. 89-98.

I. Lagvilava, E.Elizbarashvili, T. Matitaishvili.. New Environmentally Friendly Dyes On The Base Of 20-Membered Macrocyclic Polyazomethine. . საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, თბილისი, . 2010წ. საქართველო, 25 ნოემბერი.

T. Matitaishvili. . New Environmentally Friendly Dyes On The Base Of 20-Membered Macrocyclic Polyazomethine.. საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 0წ. 25 ნოემბერი, 2010..

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, , N. Topuridze, L. Sharashidze. New Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymeric Films. Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, . 2013წ. 1-4 September, p. 64.

L. Sharashidze, L. Nadareishvili, R. Bakuradze, , N. Topuridze. New Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymeric Films. . Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013. .. 2013წ. p. 64.

R. Bakuradze, L. Nadareishvili, N. Topuridze. New Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymeric Films.. Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013. 1913წ. Abstracts p.64.

რ. ქაცარავა, D.Tugushi, M.Gverdtsiteli, M.Bedinashvili, D.Dzidziguri et al.. New novel resorbable composite materials for orthopedic surgery: In vivo biodegradation study of polymeric matrix. 2nd International Сaucasian symposium on polymers and advanced materials Tbilisi, Georgia, 7-10 September. წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, D. Tu¬gushi, , M.Gverd¬tsiteli, M.Bedina¬shvili. New novel resorbable composite materials for orthopedic surgery: In vivo biodegradation stu¬dy of polymeric ma¬trix.. 2nd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi, Georgia. GGU. წ. .

Ts. Zurabishvili, J. Maisuradze, L. Devadze, Sh. Akhobadze, N. Sepashvili. New Photochromic Hybrid Compounds. 4th International Conference "Nanotechnologies" Nano – 2016. 2016წ. p.137.

R. Bakuradze, L. Nadareishvili. New Tech-nical Access For Creation of Gradually Oriented Polymers and Process’s Mode-ling . 5th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. 2-5 July, Tbilisi, Georgia. 2017წ. .

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, M. Areshidze, I. PavlenishviliL, Sharashidze,. New technical access for ceation of gradually oriented polymers. Second International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials, Tbilisi . 2017წ. 2-5 July, p. 103.

ი. ფავლენიშვილი, . L. Nadareishvili, R. Bakuradze, M Areshidze, L. Sharashidze. New technical Access for Creation of Gradually Oriented Polymers. Fifth International Caucasium Symposium on Polymers and Advanced Materials, Tbilisi, 24-25 July, .. 2017წ. .