კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი. Method of fundamental solutions for mixed and crack type problems in the classical theory of elasticity. XXXI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM) of Ivane Javakhisvili Tbilisi State University (TSU) Dedicated to the 110th Birthday Anniversary of Academician Ilia Vekua, Tbilisi, Georgia. 2017წ. .

T. Gvelesiani. Method of short-term prediction of river backwater. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". . 2009წ. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". Tbilisi, Georgia, 23-28 Sept. 2009. ISSN-1512-2344 .

I. Abuladze, and others. Methodology of Optical Analyzers Organization and Basic Problems of its Accomplishment . ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1999წ. ტ.14, #4, გვ. 3-4, ISBN 1512-0066 .

კ. ფხაკაძე. MG(MG≡)-რეზოლუცია და მისი სისრულე და არაწინააღმდეგობრიობა T(T≡) თეორიაში. ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 1997წ. თბილისის II საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები, (ინგლისურად), 74-75, .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, E. Elerdashvili. MHD-Flow of Conducting Liquid in Ducts with Arbitrary Conductivity of Walls .. VIII Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union. 2017წ. Book of Abstracts, p.175. Batumi, September 4 – 8.

ნ. ნადარეიშვილი. MICE ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. შრომათა კრებული -მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2-3 ივნისი ბათუმი. გვ. 259-263.

Kh. Bardavelidze, Bardavelidze A. Basheleishvili I.. Microcontroller-Based Water Supply Control System. VII International scientific and Practical Conference "Internet and Society"-2015. Kutaisi, Akaki Tsereteli State Unvercity, ATSU. 2015წ. pp. 179-181.

N. Ponjavidze, G. Petriashvili. Microscale Temperature Visualization in Silver Nanoparticle Doped Polymer Nanocomposite. 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2017წ. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781771884464/chapters/10.1201%2F9781315365985-21.

Z. Buachidze, A. Chirakadze, Z. Buachidze, D. Jishiashvili, P. Kevalishvili, D.Bibiluri, L. Gurchumelia, L. Sharikadze. Microwave in Environmental Technologies and Synthesis of Nanomaterials: Processing of Organic and Inorganic Compounds. 3rd International Conference "Nanotechnologies",October 20-24, 2014, Tbilisi Georgia. 2014წ. Publishing House "Technical University". Papers, 17-19.

Z. Chakhnakia. Microwave Sensors as a Tool for Non-Destructive Diagnostics . Fraunhofer - ISTC Workshop on Sensor Technologies. 0წ. Germany, Waldheim .

ნ. ბახსოლიანი, N. Ghambashidze. Migration of the Cultural Phenomenon and its Influence on Different Traditions. Interdisciplinary Conference ``Modern Tendencies of Forming the Global Community”. 2016წ. .

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. MIMO в современных и перспективных системах беспроводной связи. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივებიб №1, 2015გვ.172-176.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. MIMO в современных и перспективных системах беспроводной связи. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. 2015წ. ქუთაისი, გვ.172-175 .

დ. ნატროშვილი, T. Buchukuri, O. Chkadua. Mixed Boundary-Value Problems of Piezoelectricity in Domains with Cracks. International Conference “CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishvili, September 9-14, 2011 in Tbilisi, Georgia. (Member of the Scientific Committee). 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi, 2011, p. 95..

S. Kharibegashvili, O. Jokhadze. Mixed problem with nonlinear boundary conditions for semilinear wave equation . XXXI International Enlarged Session of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics dedicated to the 110th Birthday Anniversary of Academician Ilia Vekua. Tbilisi, Georgia. 2017წ. .

ნ. ჩორხაული, მ. თოდუა, რეხვიაშვილი გ. Mode of deformation of compressed plates with cuts . International Scientific Journal,Problems of mechanics ISSN 1512-0740, №4(65)/2016. 0წ. .

გ. გელაძე, T.P.Davitashvili. Modeling of oil spill transport in the Georgian Black Sea coastal zone. International conference on Mathematical Modelling of Environment Pollution Problems and Assessment of Risk Factors. წ. .

ი. ირემაშვილი, I. Iordanishvili, K. Iordanishvili, D. Potskhveria, E.khosroshvili, N.Kandelaki. Modeling procedure of coastal protection shaped blocks with high wave suppressing and interlocking capacity. 4 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water managemen, environmental proteqtion, architecture and construction,,. 2014წ. .

I. Iordanishvili. Modeling procedure of coastal protection shaped blocks with high wave suppressing and interlocking capacity.. . 2014წ. IV international scientific and technical conference "Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction" september 27-30, 2014..

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. Modelling of temperature and eutrophication processes in water reservoirs. . Vakhushti Bagrationi Institute of Geography,. 2008წ. Collected Papers, New series №2(81), International conferens on: “Pressing problems of geography of mountainous regions”. Tbilisi, p. 285-293.