კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Makhviladze, L.Chobanyan, T.Chubinishvili, A.Patsatsia. Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. Rapiel Agladze Institute of Non-organic Chemistry and Electrochemistry, Ureki, Georgia. 2016წ. International Scientific Conference.

T. Tsintsadze, M. Chikava, Kh. Mishelashvili, N.Sulashvili. Modern theories of homeopathic nanopharmacology. . 2014წ. 3-rd Inter. Conf. Nanotechnologies Tbilisi p.22-23.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. Motion of a Viscous Hydromagnetic Fluid Contained Between Rotating Coaxial Cylinders. GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, . 2012წ. III INTERNATIONAL CONFERENCE OF GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, BOOK OF ABSTRACTS,pp.202, Batumi, september 2-9..

ა. შანგუა, V. Tarieladze. Multiplicators for the laws of large numbers. International conference Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis to celebrate the 70th aniversary of the Georgian National Academy of Sciences and the 120th Birthday of its first president Academician Nikoloz (Niko)Muskhelishvili, September, 9--14, 2011, Tbilisi, Georgia.. წ. Book of Abstracts, p.133.

F. Alshibaia, R. Liparteliani. MV-algebras with constant elements. Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. 2011წ. .

თ. თოდუა. MVC არქიტექტურა Ruby on Rails-ში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება", INSO 2009. ქუთაისი. 2009წ. .

M. Piranashvili, Lamara Kadagidze. Mystics as a Product of Cultural Tourism (On the Example of Georgia’s Archeology). 5th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2016, European Scientific Institute, ESI. . 2016წ. ISBN 978-608-4642-53-4, გვ. 377-386.

დ. ბიბილეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. Na2O-BaO-B2O3-SiO2 სისტემაში შემავალი რიგ ნაერთთა თერმოდინამიკური პარამეტრების დადგენა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2013წ. კონფერენციის შრომები. ქუთაისი, გვ.340-342;.

V. Kvintradze, T. Bzhalava, G. Chikhladze, K. Kapanadze. Nano-Sensory Applications for Studying the Microbes Detecting Model. . International conference “Nano-Sensory Sys¬te¬ms and Nanomaterials”, 6-9 june, 2013, Tbilisi, Georgia, Publishing house “Technical University”.. 0წ. .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Nanostructured photochromic liquid crystal polymer films. 3rd International Conference "Nanotechnologies. 2014წ. p.31-32.

M. Donadze, Shengelia J., Batsikadze M.. Nanotechnology and Water Treatment - New Perspectives. . International Conference "Eko-2010", Tbilisi.. 2010წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, D. Sukhanovi. Nanowire-based ultrasensitive gas sensors. . . 2010წ. Modern ecological problems and Caucasus. The International Conference ECO-July 4-6, Tbilisi, Georgia. 2010..

. National energy plan in Georgia. 9th INPRO Dialogue Forum: International Collaboration on Innovations to Support Globally Sustainable Nuclear Energy Systems. 2014წ. https://www.iaea.org/OurWork/NE/NENP/INPRO/9th_Dialogue_Forum/05_BreakoutSession/BOS_Topic4/1_Arabidze-Georgia-Day2-BOS-Topic-4.pdf.

Chkhartishvili A., Tsitskishvili M., Intskirveli L.. Natural chemistry of mountainous rivers and migration of long-living radionuclides. ISTC, International workshop. წ. 6-10 November, p.65-66, Tbilisi.

. Natural radio-activity of drinking water in suburs of Tbilisi. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №1. p.113-120.

K. Chubinidze, A. Khuskivadze, M. Chubinidze. Near Infrared Visualization of Prostate Cancer Cells Using Gold Nanorode Conjugated Fluorescent Dye Complex. 4th International Conference “Nanotechnologies,”. 2016წ. .

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Neoproterozoic fragments in the Phanerozoic continental crust: The Dzirula Massif evolution;. Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

I. Lagvilava, N. Obolashvili,E. Elizbarashvili.. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”. Ivane Javakhishili Tbilisi State University. 2007წ. Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

E. Elizbarashvili. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”Ivane Javakhishili Tbilisi State University,. 0წ. “Compounds & Materials with Specific Properties” 2007, Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

რ. ქაცარავა. New Allografts Based on Biodegradable Poly(ester amide)s . 1st Caucasian Conference of Transplantologists. Tbilisi, May 1999. Abstracts, p.94. წ. .