კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქურდაძე. vo Wi-Fi ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ბიზნეს საქმიანობაში. პროფ. ა. სიჭინავა. 2015წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დრეს ხვალ #4 გვ. 103-107.

ზ. გობიანიძე. Z.GOBIANIDZE, F.MAISURADZE, OPTIMIZATION OF DESIGN SCHEMES AND PARAMETERS OF MOTOR-GENERATORS FOR AVIATION GAS TURBINE ENGINES ". PROCEEDINGS OF MECHANICS 2016 THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CON-FERENCE ON MECHANICS,. 2016წ. .

Д. Бибилеишвили, Н.Ормоцадзе. Исследования возможности применения полинафтоиленбензимидазолов для получения термостойлих покрытий . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 155-157.

Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. . . Международная конференция “Проблемы управления и энергетики“. 2004წ. Сб. докладов, 5 с.

В. Габисония. Об одном методе скаляризации многокритериальной задачи . Академия Наук Грузии, Институт систем управления им. А Элиашвили.Международная конференция "Проблемы управления и энергетики". 2004წ. Сборник докладов,стр.89-92.

ლ. ჯიქიძე. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи . International conference "Non-classic problems of mechanics", Kutaisi, Georgia . 2007წ. .

В. Звиадаури. Управление рабочими процессами в вибрационных транспортно-технологических машинах.. Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. 2004წ. Сб. докладов, Тбилиси, 5 с..

რ. ქინქლაძე. აგროსისტემების ფუნქციონირების მექანიზმი.. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტები“, 10. 2011. . 2011წ. კონფერენციის მასალები.

L. Xetsuriani. ანტიკორუფციული რეფორმები საქართველოში. OECD-ACN ,,ანტიკორუფციული ქსელი გარდამავალი ქვეყნებისათვის” (Anti-Corruption Network for transition economies) . 2008წ. .

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. ბიზნეს-დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 265-270.

ვ. გაბისონია. დიდი სისტემის მართვის ოპტიმალური გეგმის აგების ერთი ალგორითმი შეზღუდული რესურსების პირობებში და მრავალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.195.

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „ჩიკაგოს სკოლა ამერიკულ არქიტექტურაში“.. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014.. 0წ. .

ნ. ჯალიაბოვა, ჯალიაბოვა მ. ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიის კომპიუტერული დამუშავება პათოლოგიური ერითროციტების გამოსაცნობად. მედიცინის და ბიოლოგიის1-ლი კავკასიური სიმპოზიუმი , ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწფო უნივერსიტეტი, საქატთველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 1999წ. მედიცინის და ბიოლოგიის1-ლი კავკასიური სიმპოზიუმის თეზისები, გვ. 70.

ნ. ოთხოზორია, ზ.აზმაიფარაშვილი, ვ.ოთხოზორია. ვირტუალური ლაბორატორიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია INSO 2011. ქუთაისი. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები. საერთაშ. სამეცნ.-ტექნ. კონფ./საგზაო-სატრანსპორტო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები № 3, ISSN.1512-1003; გ. 79-81.

ვ. გაბისონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა. . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია",. 2010წ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი", ტ.10,№4,გვ.164-165..

ი. ცქვიტინიძე. მე-5 თაობის(5G) მობილური კავშირის სისტემებისა და ქსელების შექმნის მდგომარეობა და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.. 2015წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 187-193.

მ. ჩეჩელაშვილი. მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება სამეწარმეო საქმიანობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ /საქართველოს ბიზნესის აკადემია ბიზნესის . 2016წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ჩხეიძე მ.. მოხსენება: ” სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიები”. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო. წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. . შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში”, გვ.95-98.