კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Chubinidze, A. Khuskivadze, M. Chubinidze. Near Infrared Visualization of Prostate Cancer Cells Using Gold Nanorode Conjugated Fluorescent Dye Complex. 4th International Conference “Nanotechnologies,”. 2016წ. .

Ts. Tsanava, D. Makharadze. Necessary and sufficient conditions for weighted boundedness of integral transforms defined on product spaces in generalized grand Lebesgue spaces. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union . 2018წ. .

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Neoproterozoic fragments in the Phanerozoic continental crust: The Dzirula Massif evolution;. Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

I. Lagvilava, N. Obolashvili,E. Elizbarashvili.. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”. Ivane Javakhishili Tbilisi State University. 2007წ. Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

E. Elizbarashvili. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”Ivane Javakhishili Tbilisi State University,. 0წ. “Compounds & Materials with Specific Properties” 2007, Tbilisi, 8-9 June, p.21-22..

რ. ქაცარავა. New Allografts Based on Biodegradable Poly(ester amide)s . 1st Caucasian Conference of Transplantologists. Tbilisi, May 1999. Abstracts, p.94. წ. .

თ. წივწივაძე, L.Ambroladze, Ts.Turkadze, I.Bochoidze, G.Alpaidze. New Complex compounds of nickel with 2,4 dithiobiuret. International Scientific Conference Ivane Javaxishvili. 2007წ. Tbilisi State Universitety.

თ. წივწივაძე, L.Ambroladze, Ts. Turakadze, Ts.Ambroladze, N.Moseshvili. New Comple[ compounds of cobalt (II) with phenylthiourea. International Scientific Conference Ivane Javaxishvili. 2007წ. Tbilisi State Universitety.

ნ. ოვსიანიკოვა, N.Targamadze, I.Chikvaidze, N.Samsonia, Sh.Samsoniya. NEW DERIVATIVES OF BISINDOLES AND BISPYRIDAZINO INDOLES. 2-nd International Conference on Organic Chemistry: "Advances in Heterocyclic Chemistry". 2011წ. September 25-27,Tbilisi ,Georgia,p. 209..

M. Nikoladze, ჯ. სანტიაგო პროვალდი, . NEW DESIGN OF A TRANSFORMABLE MECHANICAL CONE SYSTEM WITH V-FOLDING RODS. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები". 2014წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები" შრომათა კრებული.

Sh. Tserodze, V. Gogilashvili, J. Santiago Prowald, K. Chkhikvadze, N. Tsignadze, A. Chapodze, M nikoladze. New design of a transformable mechanical cone system with v-folding rods. Proceedings of International Scientific Conference “Advanced lightweight structures and reflector antennas”, October 1-3,, Tbilisi. 2014წ. Conference Proceedings/Electronic Resource, pp. 89-98.

M. Nikoladze, Keeas van't Kloster, მუჩაიძე მიხეილი. NEW DESIGN VARIANT OF THE MECHANICAL RING STRUCTURE FOR LARGE DEPLOYABLE SPACE REFLECTOR. 3 rd International Conference "Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas". 2018წ. Proceedings, ISBN 978-9941-8-0511-0 196-204.

I. Lagvilava, E.Elizbarashvili, T. Matitaishvili.. New Environmentally Friendly Dyes On The Base Of 20-Membered Macrocyclic Polyazomethine. . საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, თბილისი, . 2010წ. საქართველო, 25 ნოემბერი.

T. Matitaishvili. . New Environmentally Friendly Dyes On The Base Of 20-Membered Macrocyclic Polyazomethine.. საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 0წ. 25 ნოემბერი, 2010..

L. Sharashidze, L. Nadareishvili, R. Bakuradze, , N. Topuridze. New Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymeric Films. . Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013. .. 2013წ. p. 64.

R. Bakuradze, L. Nadareishvili, N. Topuridze. New Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymeric Films.. Third International Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials.Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013. 1913წ. Abstracts p.64.

ლ. იტრიაშვილი, I. Iremashvili, E. Khosroshvili, G. Natroshvili. New non-conventional waterproofing materials.. . 2017წ. VII International Scientific and Technical conference “Modern Problems of water management, environmental protection, architecture and construction”. Tbilisi, 2017..

რ. ქაცარავა, D.Tugushi, M.Gverdtsiteli, M.Bedinashvili, D.Dzidziguri et al.. New novel resorbable composite materials for orthopedic surgery: In vivo biodegradation study of polymeric matrix. 2nd International Сaucasian symposium on polymers and advanced materials Tbilisi, Georgia, 7-10 September. წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, D. Tu¬gushi, , M.Gverd¬tsiteli, M.Bedina¬shvili. New novel resorbable composite materials for orthopedic surgery: In vivo biodegradation stu¬dy of polymeric ma¬trix.. 2nd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi, Georgia. GGU. წ. .

Ts. Zurabishvili, J. Maisuradze, L. Devadze, Sh. Akhobadze, N. Sepashvili. New Photochromic Hybrid Compounds. 4th International Conference "Nanotechnologies" Nano – 2016. 2016წ. p.137.