კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. On the Radiation Condition for Anisotropic Maxwell’s Equations. Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis. 2011წ. .

D. Natroshvili, T. Buchukuri, R. Duduchava, D. Kapanadze, D. Natroshvili. On the Radiation Condition for Anisotropic Maxwell’s Equations,. International Conference “CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishvili, September 9-14, 2011 in Tbilisi, Georgia. (Member of the Scientific Committee). 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi, 2011, p. 96..

ზ. წიკლაური. On the solution of a boundary value problem for the nolinear dynamic beam. Second Tbilisi –Salerno Workshop on modeling in mathematics. TSU.. 2014წ. .

J. Peradze, Z. Tsiklauri, G. Papukashvili. On the solution of a boundary value problem for the nonlinear Ball dynamic beam. Second Tbilisi-Salerno Workshop on Modeling in Mathematics, Tbilisi, March 16-18. Organizers: Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia and University of Salerno, Italia. 2015წ. .

ზ. წიკლაური, G. Papukashvili. On the solution of a nonlinear integro-differential equation for the string . Second annual meeting of the Georgian mechanical union. 2011წ. .

ზ. წიკლაური. On the Solution of a Nonlinear Itegro-Differential Equation for The String. . Annual meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. .

ზ. წიკლაური, Nodar Khomeriki and Nikoloz Kachaxidze).. On the solution of an equation for the static string. III International Conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi,. 2012წ. .

N. Kachakhidze, N. Khomeriki, Z. Tsiklauri. On the solution of an equation for the static string. III International Conference of the Georgian Mathematical Union. 2012წ. Book of Abstracts, p. 165 .

ზ. თედიაშვილი. On the Solution of the Neumann BVP of Thermo-Electro-Magneto-Elasticity for Half Space. VIII International Conference of the Georgian Mathematical Union, 04.09-08.09 , 2017, Batumi, Georgia, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. თეზისების კრებული. გვ. 170.

S. Kharibegashvili. On the solvability of a characteristic problem for the Maxwell system of differential equations.. The International Symposium dedicated to the 90th Birthday Anniversary of Academician I. Vekua. Tbilisi, Georgia. 1997წ. .

S. Kharibegashvili, B. Midodashvili. On the solvability of Cauchy spatial characteristic problem for one class of second order semilinear wave equations. II International Conference dedicated to 70th anniversary of the Georgian National Academy of Sciences and the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelishvili, Batumi. 2011წ. .

S. Kharibegashvili. On the solvability of one multidimensional boundary value problem for a semilinear hyperbolic equation. . International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations "QUALITDE-2016" dedicated to the 100th birthday anniversary of academician A. Bitsadze, Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

S. Kharibegashvili. On the solvability of one nonlocal in time problem for multidimensional wave equations with power nonlinearity.. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations "QUALITDE-2014" dedicated to the 125th birthday anniversary of Professor A. Razmadze, Tbilisi, Georgia . 2014წ. .

S. Kharibegashvili, O. Jokhadze. On the solvability of the mixed problem for the semilinear wave equation with a nonlinear boundary condition . nternational Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations "QUALITDE-2016" dedicated to the 100th birthday anniversary of academician A. Bitsadze, Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

დ. ზარნაძე, D.Ugulava, S.Tsotniashvili. On the stability of ill–posed problem with noninjective compact operator. . Gori University. წ. Third Intern. Conf. of Gori University. 1-2 Oct., 2010, 232-234. .

დ. უგულავა, ს.ცოტნიაშვილი. On the stability of ill-posed problem with noninjktive compact operator. მესამე საერთაშ. კონფერენცია . 2010წ. კონფერენციის მასალები , გვ. 232–234.

T. Todua, T. Lominadze, T. Zhvania. On the Strategies of the Test Generation. Computing and Computational Intelligence, Proceedings of the European Computing. Tbilisi Conference (ECC’09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI’09). 2009წ. .

M. Sharikadze, M. Kakabadze, I. Kakabadze. On the stratigraphical unconformity between the Lower and Middle Aptian sequens in the Caucasus. The International Scientific Conference - "Problems of Geology of the Caucasus". 2010წ. Georgia, Tbilisi.

M. Sharikadze, M. Kakabadze I. Kakabadze. On the stratigraphical unconformity between the Lower and Middle Aptian sequens in the Caucasus. Al. Janelidze Inst-te of Geol. of I. Djavakhishvili Tbilisi State Univ. . 2010წ. p. 54-56.

ზ. ბაიაშვილი, კაკუბავა რ., ჯოჯუა ნ.. On the Structural Control (Dependability Planning) of the Infocommunication Networks.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლ-დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ¬ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2011წ. .