კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4205 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქელაშვილი. „ ინოვაციური საქმიანობა და მისი სტიმულირების ზოგიერთი ასპექტი“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Фотоанизотропные и фотогиротропные арактеристики красителя ПЧЖ в желатиновой матрице“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. „ისლამი და პროცენტი“ . SBA, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“. 2017წ. კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, გვ. 96.

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს საგადასახადო სისტემის ევროკავშირის ქვეყნების საგადასახადო სისტემებთან ჰარმონიზაციის ზოგიერთი ასპექტი“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2015წ. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება- პერსპექტივები და გამოწვევები .

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“, . საერაშორისო კონფენენცია,(მაჩაბლის ფონდი და გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი). 2013წ. .

მ. მეტრეველი, ი. ხასია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-118.

მ. მილაშვილი. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია.თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში. ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

ლ. ზამბახიძე, M. Vardiashvili, Y. Melashvili, G.Lagundaridze, M. Tsikarishvili. "Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring". First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements, . წ. Problems of Mechanics.

რ. გრიგოლია, T. Kiseliova. "Bimodal system LinTGrz has finitary unification type". EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC'09) . წ. Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Free Cyclic MV-algebra". International Conference on “Modern Problems in Applied Mathematics”, Dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40th Anniversary of the Foundation of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. 26-28 September, 7-9 October, 2008.

რ. გრიგოლია. "Many Valued Logic: algebraic approach". Fourth International Tbilisi Summer School in Logic and Language. წ. 22-26 September 2008, Tbilisi, Georgia.

თ. ჭანტურია, მ. ლეკიშვილი. "ამერიკის თანამდროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგალითზე". ამერიკათმცოდნეობის მე–19 ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია. წ. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. "ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და საზოგადოება. 2017წ. INSO ქუთაისი.

ბ. ბარკალაია. "ბუნებრივი ტურისტული რესურსების ეკონომიკური შეფასების არსი". მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 9წ. 2017წ..

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "გეოთერმული ენერგიის მსოფლიო პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 23-25 ოქტომბერი, ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 104-109 გვ..

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, გვ. 52-59.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. "ევროკავშირის სამოქალაქო მისიები და სამხედრო ოპერაციები ევროპის უშიშროებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში; მისიების აღწერა, ანალიზი, კლასიფიკაცია". საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია/ სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია;356-363.

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ინოვაციური ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარების შექმნის შესაძლებლობა". მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების კრებული " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. ქუთაისი, საქართველო. 2013 წ. 169-172 გვ..

. "კვლევა განახლებადი ენერგიების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის გათვალისწინებით". მე-7 საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით: "ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის"/ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE). 2016წ. .