კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე. ნარჩენი ტენშემცველობის ავტომატური რეგულირების სისტემის (არს) მართვადობა და დაკვირვებადობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული. - თბილისი. 2004წ. №8, გვ. 70-72.

ვ. ვაჩნაძე ა. სარუხანიშვილი . ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები. თბილისი. 2009წ. გვ. 104-106.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების სასმელების კონცენტრატების თესლოვანი კომპონენტების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, თბილისი. 2009წ. გვ. 6.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე.. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. . თსსუ, II საერთაშორისო კონფერენცია ”ჯანმრთელობა და ეკოლოგია” . 2010წ. ს-პ ჟურნალი "ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა", № 4(59), ბათუ¬მი, გვ. 41-43.

მ. მელაძე. საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დინამიკის თანამედროვე ტენდენციები. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. `სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები”.

ი. გოდერძიშვილი, თ. კილაძე. საწარმოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. კონფერენციის მასალათა შრომათა კრებული. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლების მენეჯმენტი“ მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 7 გვ..

ქ. მახაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის კონტროლის ტიტრომეტრული მეთოდი და ანალიტიკური მოწყობილობა.. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრ ოტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, შრომათა კრებული, ნაწილი II, გვ. 516..

დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები . აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ . 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ.244-245.

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. ხახუნზე მომუშავე მანქანათა ნაწილების "მზიდი ზედაპირის" განსაზღვრა სტოხასტური მეთოდებით . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები.“ თბილისი, 30-31 ოქტომბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 13-14.

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. “Обезараживание воды методом нанотехнологи” . Национальный научный фонд Шота Руставели. 2015წ. II – Международная конференция.Современные Технологии и Методы Неорганического Материаловедения. Сборник докладов. ст 301-302.

ბ. იმნაძე. ”რუსული ენის, როგორც უცხოურის სწავლების მეთოდების მეცნიერული საფუძვლები და სისტემატურობის პრობლემები” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ” კულტურათა შორისო დიალოგი: ლინგვისტური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი”. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ” კულტურათა შორისო დიალოგი: ლინგვისტური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი” (გვ.333- 335).

მ. მიქელაშვილი. „ ინოვაციური საქმიანობა და მისი სტიმულირების ზოგიერთი ასპექტი“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Фотоанизотропные и фотогиротропные арактеристики красителя ПЧЖ в желатиновой матрице“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. „ისლამი და პროცენტი“ . SBA, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“. 2017წ. კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, გვ. 96.

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს საგადასახადო სისტემის ევროკავშირის ქვეყნების საგადასახადო სისტემებთან ჰარმონიზაციის ზოგიერთი ასპექტი“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2015წ. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება- პერსპექტივები და გამოწვევები .

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“, . საერაშორისო კონფენენცია,(მაჩაბლის ფონდი და გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი). 2013წ. .

მ. მეტრეველი, ი. ხასია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-118.

მ. მილაშვილი. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია.თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში. ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .