კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ძლიერიშვილი. IRz საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა პროფესიული განვითარება“ . . 2010წ. თბილისი.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ოთხოზორია ნ. , ოთხოზორია ვ.. Labview-ს გამოყენება სასწავლო პროცესში. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“./შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013წ. ქ. ქუთაისი, გვ. 169-170.

ი. ირემაშვილი, გ. ლოლაძე. Measures for the Protection and Conservation of any relief at the excessive intensity of Precipitations. International Symposium – Georgian water management Institute. 2009წ. "Floods and Modern Methods of Control Measures", 2009 წ. გვ. 320-327.

N. Kutsiava, D.Eristavi, N.Bibiluri, M.Kavtaradze, M.Gugeshidze. Method for purification of quarry groundwater of madneuli polymetallic deposit of Georgia from heavy metal sulfates, with their subsequent selective extraction. International conference "Innovative Technologies in Metallurgy and Material Science". 2015წ. p.217-218.

T. Gvelesiani. Method of short-term prediction of river backwater. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". . 2009წ. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". Tbilisi, Georgia, 23-28 Sept. 2009. ISSN-1512-2344 .

ნ. ბახსოლიანი, N. Ghambashidze. Migration of the Cultural Phenomenon and its Influence on Different Traditions. Interdisciplinary Conference ``Modern Tendencies of Forming the Global Community”. 2016წ. .

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. MIMO в современных и перспективных системах беспроводной связи. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივებიб №1, 2015გვ.172-176.

N. Shavlakadze. Modern methods of functional analysis in applications. UNESCO Venice Office-Georgian Academy of Sciences-Tbilisi State University . 2002წ. .

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Neoproterozoic fragments in the Phanerozoic continental crust: The Dzirula Massif evolution;. Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

E. Abramidze. On a Numerical solution of a problem of Non-Linear Deformation of Elastic Plastic Based on the Refined Treory. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2011წ. Abstracts15-16 septeber, pp.137, Batumi.

E. Abramidze. On a Numerical solution of a problem of Non-Linear Deformation of Elastic Plastic Based on the Refined Treory. International conference mechanics and Related problems of analysis. 2011წ. Book of Abstracts pp.69,Tbilisi.

მ. მაცაბერიძე, მ. მაცაბერიძე, T. Tsamalashvili, S. Baratashvili. On management of biological risks under uncertation.. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP. . წ. Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security. Tbilisi, Georgia, 20–24 April; pp.36-37; 2011 .

T. Gvelesiani, Tsikhelashvili Z. Kirimlishvili- Davitashvili T. On probabilistic approach to forecast floods generated by extreme waves in downstreams. Internat. Symposium ,,Floods and Modern Methods of Control Measures"Tbilisi, Georgia. 2009წ. Internat. Symposium "Floods and Modern Methods of Control Measures". Tbilisi, Georgia, p.8.

მ. მაცაბერიძე, მ. მაცაბერიძე, T. Tsabadze. On prospects for utilization of GRID technologies in Georgian Technical University.. Emerging Security Challenges Division. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP. Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security. . წ. Tbilisi, Georgia, 20–24 April; p.54; 2011..

ზ. გედენიძე, T. Kvitsiani, S. Avaliani. Optimization problem of the cylindrical of the underground constructions. თსუ, ი. ვეკუას სახელობის საერთაშორისო სემინარი. წ. თსუ, ი. ვეკუას სახ. საერთაშ. სემ. შრომათა კრებული N3(22)გვ33-37.

ლ. იტრიაშვილი, E.Khosroshvili, I.Maxaradze. Physikal causes of catastrophic floods.. . წ. Floods and modern methods of control measures, Tbilisi.

ზ. ლებანიძე, Elguja Medzmariashvili, Nikolae Ilias, Germane Khitalishvili. Prospects of Usage of Transforming Systems for Extinguishing Fire inTunnels. International Scientific Confernce Advanced Lightweight Structures And Reflector Antenns, Institute of Constructions, Special Systems and Engineering Maintenance of the Georgian Technikal University. წ. Advanced Lightweigt StructuresAnd Reflector Antenns, გვ.301-308.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, J. Sharikadze. Pulsation flow of a weaklyconducting liquid with heat transfer. II INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATEMATICAL UNION, Dedicated to the the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili.Batumi, Georgia. 2011წ. Book of abstracts, pp.144.

L. Jikidze, J. Sharikadze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow of incompressible electrically conducting liquid with heat transfer. International conference CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS to Celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili. Tbilisi,Georgia. 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.61-63.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation Flow of the Laminar Liquid with Heat Transfer. 2015 Tbilisi International Conference on Computer Science and Applied Mathematics. March 21-23, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .