კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. იმნაძე. ”რუსული ენის, როგორც უცხოურის სწავლების მეთოდების მეცნიერული საფუძვლები და სისტემატურობის პრობლემები” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ” კულტურათა შორისო დიალოგი: ლინგვისტური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი”. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ” კულტურათა შორისო დიალოგი: ლინგვისტური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი” (გვ.333- 335).

მ. მიქელაშვილი. „ ინოვაციური საქმიანობა და მისი სტიმულირების ზოგიერთი ასპექტი“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Фотоанизотропные и фотогиротропные арактеристики красителя ПЧЖ в желатиновой матрице“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. „ისლამი და პროცენტი“ . SBA, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“. 2017წ. კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, გვ. 96.

მ. მიქელაშვილი. „საქართველოს საგადასახადო სისტემის ევროკავშირის ქვეყნების საგადასახადო სისტემებთან ჰარმონიზაციის ზოგიერთი ასპექტი“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2015წ. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება- პერსპექტივები და გამოწვევები .

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“, . საერაშორისო კონფენენცია,(მაჩაბლის ფონდი და გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი). 2013წ. .

მ. მეტრეველი, ი. ხასია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-118.

მ. მილაშვილი. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია.თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. " მინის არქიტექტურის" განვითარების ეტაპები ამერიკაში. ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

ლ. ზამბახიძე, M. Vardiashvili, Y. Melashvili, G.Lagundaridze, M. Tsikarishvili. "Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring". First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements, . წ. Problems of Mechanics.

რ. გრიგოლია, T. Kiseliova. "Bimodal system LinTGrz has finitary unification type". EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC'09) . წ. Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Free Cyclic MV-algebra". International Conference on “Modern Problems in Applied Mathematics”, Dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40th Anniversary of the Foundation of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. 26-28 September, 7-9 October, 2008.

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.არაბიძე. "LIGHTS AND SHADOWS OF THE EVROPEAN UNION DIRECTIVES EXECUTION MECHANISMS IN GEORGIA (BY THE EXAMPLE OF BIOFUEL USE ") ევროკავშირის დირექტივების შესრულების შუქ-ჩრდილები საქართველოში (ბიოსაწვავის გამოყენების მაგალითზე)". GTU AND UNIFG 1st JOINT R&D INTERNATIONAL CONFERENCE სტუ-ს და იტალიის(ფოჯას) უნივერსიტეტების ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია.. 2018წ. 17.09. გვ.71-73.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.არაბიძე, ე.ფანცხავა. "LIGHTS AND SHADOWS OF THE EVROPEAN UNION DIRECTIVES EXECUTION MECHANISMS IN GEORGIA (BY THE EXAMPLE OF BIOFUEL USE)" "ევროკავშირის დირექტივების შესრულების შ-ქ-ჩრდილები საქართველოში(ბიოსაწვავის გამოყენების მაგალითზე)". GTU AND UNIFG 1st JOINT R&D INTERNACIONAL CONFERENCE სტუ-ს და იტალიის(ფოჯას) უნივერსიტეტების ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია.. 2018წ. 17.09. გვ.71-73.

რ. გრიგოლია. "Many Valued Logic: algebraic approach". Fourth International Tbilisi Summer School in Logic and Language. წ. 22-26 September 2008, Tbilisi, Georgia.

თ. ჭანტურია, მ. ლეკიშვილი. "ამერიკის თანამდროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგალითზე". ამერიკათმცოდნეობის მე–19 ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია. წ. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. "ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და საზოგადოება. 2017წ. INSO ქუთაისი.

ბ. ბარკალაია. "ბუნებრივი ტურისტული რესურსების ეკონომიკური შეფასების არსი". მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 9წ. 2017წ..

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.ჯიშკარიანი. "განახლებადი,არატრადიციული ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების პროგრამის დამუშავება საქართველოში". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერება პრაქტიკისა და განვითარებისთვის". 2019წ. 22-24 თებერვალი.ბაქო,აზერბაიჯანი ISSN:2587-5000 გვ.93-103.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიშკარიანი. "განახლებადი,არატრადიციული ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების პროგრამის დამუშავება საქართველოში". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერება პრაქტიკისა და განვითარებისთვის". 2019წ. 22-24 თებერვალი,ბაქო,აზერბაიჯანი ISSN:2587-5000 გვ.93-103.