კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გრიგალაშვილი, ა. აბესაძე, თ. ბერძენიშვილი. Sachkhere-Chiatura Karts Caves and Katskhi Pillar Tourist Route's Popularization Issues. Silk road 8th Silk Road International Conference- "Development of Tourism in the Black and Caspain Seas Regions", . 2013წ. Georgia, Tbilisi-Batumi.

დ. ბლუაშვილი, R. Goldfarb, , N. Gagnidze; , A.Okrostsvaridze. Sakeni goldfield, Svaneti, Georgia: A new ore district in the crystalline basement of the Greater Caucasus. . Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze, N. Gagnidze. Sakeni Goldfield, Svaneti, Georgia: A New Ore Mineralization/Occurrence in the Crystalline Basement of the Greater Caucasus. International Workshop, “Cold and Base Metal Deposits of the Mediterranean and the South Caucasus-Challenges and Opportunities”, Tbilisi, Georgia, November 11-15. 2012წ. .

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo da administraciul saqmeTa SeTavseba samarTalwarmoebis avtomatizebul sistemaSi.. saerTaSoriso samecniero konferencia “marTvisa da energetikis problemebi” PCPE- 2004 Tbilisi. 0წ. .

ა. შანგუა, V. Tarieladze. Sample behaviour of the Gaussian random vektors. School and Coll. Stochastic Anal. and Appl.. წ. .

M. Zoraniani. Schema as a Way of Organizing Human Knowledge. International Black Sea University, Tbilisi. 2013წ. The Third International Research Conference on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English, pp.514-523.

T. Chubinishvili, N. Makhviladze, P.Tsotskolauri. Scientific potential and problems of its management in Georgia. აზერბაიჯანის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრი. 2009წ. საერთაშორისო IV სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარის შრომათა კრებული ISBN 5-8066-1775-6.

ჟ. პეტრიაშვილი, N. Chigogidze, R.Japaridze. Searching and synthesis of new chelating derivatives of the thiourea as antitumor remidies". 3rd. international conference on Pharmaceutical Searching and synthesis of new chelating derivatives of the thiourea as antitumor remidies""Looking towards the future , honoring the past". 2015წ. pg.102-103.

D. Natroshvili. Second International Conference of Georgian Mathematical Union. Batumi, Georgia. 2011წ. (Chairman of the Organizing Committee, Member of the Scientific Committee) Book of Abstracts, Georgian Mathematical Union, Tbilisi, p. 92; p. 101..

T. Saghareishvili, Kavtaradze N.Sh., Shalashvili K.G., Dadeshidze I.A.. Secondary metabolits from the plants of Georgian flora and their biological activity. VI Georgian Congress of Allergology & Immunology. . 2010წ. Tbilisi – Tskhaltubo, Georgia, 28.

Kavtaradze N.Sh., Shalashvili K.G., Dadeshidze I.A. . Secondary metabolits from the plants of Georgian flora and their biological activity. VI Georgian Congress of Allergology & Immunology. 2010წ. Tbilisi – Tskhaltubo, Georgia, 28..

D. Natroshvili, O. Chkadua, S. Mikhailov, D. Natroshvili. Segregated Direct Boundary-Domain Integral Equations for Variable-Coefficient BVPs in Exterior Domains. International Conference “CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishvili, September 9-14, 2011 in Tbilisi, Georgia. (Member of the Scientific Committee). 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi, 2011, p. 97..

M. Sharikadze, M. Kakabadze, I. Kakabadze. Seguens stratigraphical cirrelation of the Barremian-Aptian deposits of the central uplift zone of Georgian block . The International Scientific Conference - "Problems of Geology of the Caucasus". 2010წ. Georgia, Tbilisi.

M. Sharikadze, I. Kakabadze M. Kakabadze. Seguens stratigraphical cirrelation of the Barremian-Aptian deposits of the central uplift zone of Georgian block . Al. Janelidze Inst-te of Geol. of I. Djavakhishvili Tbilisi State Univ. . 2010წ. p. 52-54.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Semi-Discrete Scheme for One Averaged System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Caucasian Mathematics Conference, CMC I, September 5-6. 2014წ. Book of Abstracts,, p.111-112.

Z. Kiguradze. Semi-Discrete Scheme for One System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Second International Conference on "Modern Problems in Applied Mathematics" Dedicated to the 95th Anniversary of I.Javakhishvili Tbilisi State University & 45th Anniversary of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. 2013წ. Book of Abstracts.

T. Jangveladze. Semidiscrete and Discrete Additive Models for Nonlinear Electromagnetic Diffusion System Taking into Account Heat Conductivity. Fifth Congress of Mathematicians of Georgia. Abstracts of Contributed Talks. 2009წ. p.86.

S. Makharadze. Sensory Networks and Sensors Architecture. NUCLEAN RADIATION NANOSENSORS AND NANOSENSORY SYSTEMS, THE NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMME AND GTU. 2014წ. NUCLEAN RADIATION NANOSENSORS AND NANOSENSORY SYSTEMS #1, p.136-138.

A. Buksianidze, Tskhvedadze R.. Several isues about enhansing the level of seismic resistance. Book of extended abstracts, “First international conference on seismic safety problems of caucasus region population, cities and settlents” . 2008წ. September 8-10, Tbilisi,.

R. Gotsiridze. Shifting the focus of activity from the teacher to the learners. The Seventh International Research Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2017წ. Proceedings Book International Black Sea University, Tbilisi.