კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Giorgashvili. Principal contact problem for two half-space with spherical cavity. International Symposium Dedicated to the 90 Birthday anniversary of academician I. Vekua. Tbilisi. 1997წ. pp. 126.

G. Baghaturia, O. Baghaturia. Principles of strategie Management and Cyberneties for the Practice of Internacional Relations. Silk Road International Conference. 2014წ. .

G. Chachanidze, Egeli I.. Problemms and tasks of building the conceptual models of the system of higher technical education quality control. I international Scientific Conference `Computer Sciences, Educational Managment, Modern Technologies in Teaching~. TRANSACTIONS. Georgia-Azerbaijan-Cambodia-Turkey. Telavi. 2011წ. .

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, R.Kldiashvili, R.Skiladze. Problems and prospects of productien of new Roodstuffs. Works of international scintitic, Kutaisi. 2010წ. Practical conference inovative tecnologies and contemporary materials.

N. Makhviladze, M. Kopaleishvili, T.Chubinishvili. Problems of Creation of a national innovation system in Georgia. ბაქო, აზერბაიჯანი. 2009წ. შრომათა კრებული, ბაქოს მე-III სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.

ც. ბასილაშვილი, N.Bolashvili, J.Mamasakhlisi. Prognosing high-floods for securing stability of reservoirs. International Conference on Problems of the mountainous region, Tbilisi. წ. International Conference on Problems of the mountainous region.

ც. ბასილაშვილი. Prognosing of water flow in water reservoirs for the aim of its rational use in industry while having limited hydrometeorological information (on the example of Djvari and Jhinvali water reservoirs). I International Conference on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Foundation "Caucasus Environment", Tbilisi. წ. I International Conference on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Foundation "Caucasus Environment".

ც. ბასილაშვილი, N.Bolashvili, J.Mamasakhlisi. Prognosis of maximal peak of the high water flows for prevention the loss caused by dangerous events. I International Conference on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Foundation "Caucasus Environment", Tbilisi. წ. I International Conference on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Foundation "Caucasus Environment".

ნ. ბუცხრიკიძე, ა. წერეთელი, ლ. დაუშვილი, თ. ბუაჩიძე. Prospects of Application of Syrups Obtained in the Result of Lactose Hydrolysis in Bread and Sweets Production. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი. 2010წ. სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, 242-244გვ..

ზ. ლებანიძე, Elguja Medzmariashvili, Nikolae Ilias, Germane Khitalishvili. Prospects of Usage of Transforming Systems for Extinguishing Fire inTunnels. International Scientific Confernce Advanced Lightweight Structures And Reflector Antenns, Institute of Constructions, Special Systems and Engineering Maintenance of the Georgian Technikal University. წ. Advanced Lightweigt StructuresAnd Reflector Antenns, გვ.301-308.

K. Bziava, T. Odilavadze, კიკაბიძე მაია, Hoogenboom G., Yeghiazaryan G., Verdiyev R., Imanov F.. Protection of Irrigated Agricultural Lands against Negative Ecological Phenomena Including Flood Control Measures in South Caucasus Transboundary Regions . Publishing House “Universal”, International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Held under the auspices of UNESCO, Tbilisi, Georgia, 23-28 September, 2009 . 2009წ. pp. 67-72.

T. Buchukuri, Chkadua Otar. Pseudo-oscillation Problems of the Thermopiezoelectricity Theory without Energy Dissipation. VII International Joint Conference Of The Georgian Mathematical Union & Georgian Mechanical Union: Continuum Mechanics And Related Problems Of Analysis 05.09-09.09 , 2016, Batumi, Georgia . 2016წ. BOOK OF ABSTRACTS p.98.

B. Meparishvili, G. Goderdzishvili, P. Petashvili. PSO Based Approach to Robot Swarm Control. The International Scientific Conference “Nanosensory Systems and Nanomaterials”. Tbilisi, Georgia, . 2013წ. June6-9, 44-45 p..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, J. Sharikadze. Pulsation flow of a weaklyconducting liquid with heat transfer. II INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATEMATICAL UNION, Dedicated to the the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili.Batumi, Georgia. 2011წ. Book of abstracts, pp.144.

L. Jikidze, J. Sharikadze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow of incompressible electrically conducting liquid with heat transfer. International conference CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS to Celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili. Tbilisi,Georgia. 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.61-63.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, E. Elerdashvili. Pulsation Flow of the Laminar Liquid with Heat Transfer. 2015 Tbilisi International Conference on Computer Science and Applied Mathematics. March 21-23, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

. QUANTITATITIVE ESTIMA TION OF THE SAFE FUNCTIONING OF HIDRAVLIC ENGINERING FALSILITIES AT FLOOS. International Sympozium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTRON MEASURES. Edited by Givi Gavardasvili,Alistair Borthwick and Lorenz King. წ. Dedicated to 80 anniversary of the GWMI 23-28 Septemb 2009, Tbilisi , Georgiaer.

ზ. ჭარბაძე. QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE SAFE FUNCTIONING OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES AT FLOODS. საერთაშორისო სიმპოზიუმი . 2009წ. საქართველოს წყალთა მეურნობის ინსტიტუტი.

M. Vartanov, E.Kechkhoshvili, P.Sitchinava, P. Lortkipanidze. Quantitative evaluation of irrigation impact on efficiency of agriculture . VII international scientific and technical conference "Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction" Ministry of education and science of Georgia, Tsotne Mirtskhulava water management institute of Georgian technical university l . 2017წ. Publishing House "UNIVERSAL" p.197-199.

O. Zumburidze, Sh.Surguladze. Quantum Computing for Algebraic Problems. Modern algebra and ITS applications.-International conference supported by Shota Rustaveli National Science Foundation. Batumi, Georgia. 2011წ. .