კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუცხრიკიძე, ა. წერეთელი, ლ. დაუშვილი, თ. ბუაჩიძე. Prospects of Application of Syrups Obtained in the Result of Lactose Hydrolysis in Bread and Sweets Production. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი. 2010წ. სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, 242-244გვ..

ზ. ლებანიძე, Elguja Medzmariashvili, Nikolae Ilias, Germane Khitalishvili. Prospects of Usage of Transforming Systems for Extinguishing Fire inTunnels. International Scientific Confernce Advanced Lightweight Structures And Reflector Antenns, Institute of Constructions, Special Systems and Engineering Maintenance of the Georgian Technikal University. წ. Advanced Lightweigt StructuresAnd Reflector Antenns, გვ.301-308.

K. Bziava, T. Odilavadze, კიკაბიძე მაია, Hoogenboom G., Yeghiazaryan G., Verdiyev R., Imanov F.. Protection of Irrigated Agricultural Lands against Negative Ecological Phenomena Including Flood Control Measures in South Caucasus Transboundary Regions . Publishing House “Universal”, International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Held under the auspices of UNESCO, Tbilisi, Georgia, 23-28 September, 2009 . 2009წ. pp. 67-72.

T. Buchukuri, Chkadua Otar. Pseudo-oscillation Problems of the Thermopiezoelectricity Theory without Energy Dissipation. VII International Joint Conference Of The Georgian Mathematical Union & Georgian Mechanical Union: Continuum Mechanics And Related Problems Of Analysis 05.09-09.09 , 2016, Batumi, Georgia . 2016წ. BOOK OF ABSTRACTS p.98.

B. Meparishvili, G. Goderdzishvili, P. Petashvili. PSO Based Approach to Robot Swarm Control. The International Scientific Conference “Nanosensory Systems and Nanomaterials”. Tbilisi, Georgia, . 2013წ. June6-9, 44-45 p..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, J. Sharikadze. Pulsation flow of a weaklyconducting liquid with heat transfer. II INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATEMATICAL UNION, Dedicated to the the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili.Batumi, Georgia. 2011წ. Book of abstracts, pp.144.

L. Jikidze, J. Sharikadze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow of incompressible electrically conducting liquid with heat transfer. International conference CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS to Celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academican Nikoloz(Niko) Muskhelishvili. Tbilisi,Georgia. 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.61-63.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, E. Elerdashvili. Pulsation Flow of the Laminar Liquid with Heat Transfer. 2015 Tbilisi International Conference on Computer Science and Applied Mathematics. March 21-23, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

. QUANTITATITIVE ESTIMA TION OF THE SAFE FUNCTIONING OF HIDRAVLIC ENGINERING FALSILITIES AT FLOOS. International Sympozium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTRON MEASURES. Edited by Givi Gavardasvili,Alistair Borthwick and Lorenz King. წ. Dedicated to 80 anniversary of the GWMI 23-28 Septemb 2009, Tbilisi , Georgiaer.

ზ. ჭარბაძე. QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE SAFE FUNCTIONING OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES AT FLOODS. საერთაშორისო სიმპოზიუმი . 2009წ. საქართველოს წყალთა მეურნობის ინსტიტუტი.

M. Vartanov, E.Kechkhoshvili, P.Sitchinava, P. Lortkipanidze. Quantitative evaluation of irrigation impact on efficiency of agriculture . VII international scientific and technical conference "Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction" Ministry of education and science of Georgia, Tsotne Mirtskhulava water management institute of Georgian technical university l . 2017წ. Publishing House "UNIVERSAL" p.197-199.

O. Zumburidze, Sh.Surguladze. Quantum Computing for Algebraic Problems. Modern algebra and ITS applications.-International conference supported by Shota Rustaveli National Science Foundation. Batumi, Georgia. 2011წ. .

T. Tsintsadze, M. Tsintsadze. Quantum-chemical study of solvents effect on the ability of pharmaceutical preparations(isonicotinohydrazide and its hydrazones). . 2013წ. Inter. conf. lie Groups, differential equations and geometry proceedings Batumi vol.II p.137-138.

T. Tsintsadze, K. Batsikadze, Kh. Mishelashvili, I. Gvelesiani. Quantum-Chemical Study of the Influence of the solvent on Complex Formation Capacity of Isonicotin Hydrazine With Metal. . 2011წ. 2-nd Inter. Conf. on organic chemistry Advances in Heterocyclic Chemistry Tbilisi 2011 p.234-235.

M. Tsintsadze, J.Kereselidze. Quantum-chemical study of the solvent effect on ability of formamide and n-methylsubstituent formamides of complexes with metal formation . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”, Tbilisi. 2012წ. 273.

მ. მშვილდაძე, ნ.ღამბაშიძე, თ. ჭეიშვილი, მ.კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. R2O-MnO-B2O3 სისტემის მინების ელექტროგამტარობის საკითხებისადმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები" 2011. 2011წ. .

T. Paghava, L. Chkhartishvili. Radiation defects inhomogeneous distribution influence on apparent hall mobility in silicon . Gettering and defect engineering in semiconductor technology XVII, Gadest 2017, XVIIth International biannual meeting, Lopota resort, Kacheti,. 2017წ. Georgia, October 01-06, 2017. .

H. Kuprashvili. Read a paper: National Security of Georgia and some Aspects of its Informational-Analytical Stet (By the concrete example of Energy Security). 3rd International Silk Road Symposium: The Black Sea Region Countries and Prospective Relationships with European Union.. 2006წ. International Black Sea University. Tbilisi. P. 208-214.

G. Kakauridze, B. Kilosanidze, T. Kvernadze, G. Kurkhuli. Real-time Polarization-holographic Stokes-astropolarimeter for observations of stars and extended objects. The International Scientific Conference ‘Problems of Modern Astrophysics’, Axalcixe, Georgia. 2015წ. Astronomy &Astrophysics (Caucasus), Vol.1, pp. 24-33 (2015).

L. Gachechiladze, D.Chikovani, R. Samkharadze. Realization of Direct Series of Discussions in the Face of Conflict Set of Production Rules. Tbilisi, Georgia. IEEE Catalog Number: CFP1256H-ART. 2012წ. Application of Information and Communication Technologies. AICT 2012. VI International Conference.