კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili, T. Buchukuri, O. Chkadua. Regularity of solutions to mixed interface crack problems. Second International Conference: MODERN PROBLEMS IN APPLIED MATHEMATICS, Dedicated to the 95th Anniversary of the I. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) & 45th Anniversary of the I. Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM TSU), Tbilisi, Georgia, September, 4-7, 2013 (Member of the Scientific Committee).. 2013წ. Second International Conference: Modern Problems in Applied Mathematics, September, 4-7, 2013, Book of Abstracts, p. 34..

D. Natroshvili. Regularity of solutions to mixed interface crack problems. International conference: V Annual Meeting of the Georgian Mechanical UnionTbilisi, Georgia (Member of the Scientific Committee), . 2014წ. Book of Abstracts, p. 28.

Salukvadze T, Salukvadze T.. RELATIONSHIP BETWEEN A MAXIMAL RADAR REFLECTIVITY OF FRONTAL CONVECTIVE CLOUDS OF KAKHETI REGION OF GEORGIA FROM MEAN INTENSITY OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION. Transactions of the Institute of Hydrometeorology,GorgianTekhnical University. წ. Papers of the International Conference „Pressing problems in hydrometeorology and ecology“, vol.117,108-109.

L. Nadareishvili, J. Aneli, M. Bolotashvili. Relaxation Phenomena in the Strethed Polymer Composite Films with Gradient Distribution of the Filler Particles. 4thInternational Caucasian Symposium of Polymers and Advanced Materials. Batumi, Georgia. 2015წ. 1-4 july, pp. 11..

I. Berdzenishvili, M.G. Siradze, V.V. Erochin. Reliable protection for pipes. international scientific-practical conference “Innovative technologies and contemporary materials”/Ministery Of Education And Science Of Georgia, Akaki Tsereteli State, Kutaisi . 2010წ. Works of conference, Kutaisi, p. 328-330.

. Representations of Borel Product-Measures by Haar Measure and Some of Their Applications, . Abstracts, ISPM, School and Colloguium: Stochastic Analysis and Applications in Control, Statistics and Financial Modeling, September 1-7,(2002), Tbilisi, Georgia.. წ. .

G. Gureshidze, L. Verulashvili ., L. balanchivadze. RESEACH OF STRAINED-DEFORMED CONDITION IN THIN WALLED SPATIAL CONSRUCTIONS. FIRST INTERNATIONAL CON-FERENCE ON SEISMIC SAFETY PROBLEMS OF CAUCASUS RE-GION POPULATION, CITIES AND SETTLEMENTS. 2008წ. Tbilisi Georgia.

L. Shengelia, G. Kordzakhia, G. Tvauri, M. Dzadzamia. Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context. ICAE2015−International Conference “Applied ecology: Problems, Innovations”, 7-10 May, 2015, Ivane JavakhiSvili Tbilisi State University,Georgia, Tbilisi-Batumi. 2015წ. American Journal of Environmental Protection. DOI: 10.11648/j.ajep.s.2015040301.13 ISSN: 2328-5680 (Print); ISSN: 2328-5699 (Online), Volume 4, Issue 3-1, Pages: 14-21.

L. Shengelia, G. Kordzakhia, G. Tvauri, M. Dzadzamia. Research of Glaciers Variation Dynamics in East Georgia Under the Impact of Modern Climate Change. Fourth Plenary Conference and Field Trips of UNESCO−IUGS−IGCP 610 project „From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary“ (2013-2017), 2-9 October, 2016,Georgian National Academy of Sciences, Georgia, Tbilisi. 2016წ. Proceedings of the Fourth Plenary Conference and Field Trips of UNESCO−IUGS−IGCP 610 project „From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary“ (2013-2017), 2-9 October, 2016. Printed in Georgia, Georgian National Academy of Sciences, Georgia, Tbilisi ISSN 978-9941-0-9178-0, pp.96−100.

ლ. ბალანჩივაძე, L.Verulashvili, G.Gureshidze. Research of strained-deformed condition in thin walled spatial constructions. First international conference on seismic safety problems of caucasus. 2008წ. book of extended abstracts, ISBN:978-9941-0-0696-8.

დ. ყიფიანი. Research of transferse vibrations of building as discrete-continual system with consideration of caused by shock effect pulse impact. საერთაშორისო კონფერენცია სეისმიკა-2014 "ნაგებობათა სეისმომედეგობა და რეაბილიტაცია". 2014წ. Transactions of International Conference Seismics 2014 "Seismic resistance and rehabilitation of buildings" 29-30 May, Tbilisi.

Z. Bogvelishvili, G.Archvadze, V.Bogvelishvili, M.Barbakadze. Research on Thermodynamic Processes Within Pneumatic Systems of High-Pressure Rubber-Cord Shells. Special Issue International Conference "Mechanics-2014". 2014წ. Problems of Mechanics, №2(55), pp.177-183.

N. Sepashvili, L. Devadze, J. Maisuradze, Ts. Zurabishvili, G. Petriashvili, K. Japaridze. Reversible and Irreversible Optical Information Recording by Use of Liquid Crystal Polymer Films Doped with Photosensitive Additives.. 2nd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi, Georgia. 2010წ. p.74.

G. Petriashvili, L. Devadze, Ts. Zurabishvili, N. Sepashvili. Rewritable Image Recording on the Spiropyran Doped Nematic and Cholesteric Liquid crystal polymer films. 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi, Georgia. 2017წ. p.64.

G. Baghaturia. Russian-Georgian Relations and European Security. აბრეშუმის გზის მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ა. გრიგალაშვილი, ა. აბესაძე, თ. ბერძენიშვილი. Sachkhere-Chiatura Karts Caves and Katskhi Pillar Tourist Route's Popularization Issues. Silk road 8th Silk Road International Conference- "Development of Tourism in the Black and Caspain Seas Regions", . 2013წ. Georgia, Tbilisi-Batumi.

დ. ბლუაშვილი, R. Goldfarb, , N. Gagnidze; , A.Okrostsvaridze. Sakeni goldfield, Svaneti, Georgia: A new ore district in the crystalline basement of the Greater Caucasus. . Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze, N. Gagnidze. Sakeni Goldfield, Svaneti, Georgia: A New Ore Mineralization/Occurrence in the Crystalline Basement of the Greater Caucasus. International Workshop, “Cold and Base Metal Deposits of the Mediterranean and the South Caucasus-Challenges and Opportunities”, Tbilisi, Georgia, November 11-15. 2012წ. .

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo da administraciul saqmeTa SeTavseba samarTalwarmoebis avtomatizebul sistemaSi.. saerTaSoriso samecniero konferencia “marTvisa da energetikis problemebi” PCPE- 2004 Tbilisi. 0წ. .

ა. შანგუა, V. Tarieladze. Sample behaviour of the Gaussian random vektors. School and Coll. Stochastic Anal. and Appl.. წ. .