კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ჭარბაძე. QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE SAFE FUNCTIONING OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES AT FLOODS. საერთაშორისო სიმპოზიუმი . 2009წ. საქართველოს წყალთა მეურნობის ინსტიტუტი.

R. Samkharadze, D. Chikovani, L. Gachechiladze. Realization of Direct Series of Discussions in the Face of Conflict Set of Production Rules. Application of Information and Communication Technologies. AICT 2012. VI International Conference.. 2012წ. 17-19 October, 2012. Tbilisi, Georgia. IEEE Catalog Number: CFP1256H-ART. ISBN: 978-1-4673-1740-5. p. 19-22. .

დ. ბლუაშვილი, R. Goldfarb, , N. Gagnidze; , A.Okrostsvaridze. Sakeni goldfield, Svaneti, Georgia: A new ore district in the crystalline basement of the Greater Caucasus. . Alexandre Janelidze Institute of Geology of I. Javaxishvili Tbilisi StateUniversity; The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus” dedicated to the 85-th anniversary of Alexsandre Janelidze Institute of Geology; Abstracts Book, Georgia, Tbilisi, November 25-27, . 2010წ. .

გ. გავარდაშვილი, Bilal Ayub, Jerzy Sobota, Emil Bournavski, Vakhtang Arabidze. Simulation of Flood and Mud Flow Scenarios in Case of Failure of the Zhinvali Earth Dam. UNESCO, Ministry of Education and Science of Georgia, Georgia Water Management Institute . წ. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. 23-28 September 2009, Tbilisi, Georgia, pp.285-291. International Symposium(With the support of UNESCO) on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. Tbilisi, Georgia, pp.148-163. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Some Issues of Conducting Fluid Unsteady Flows in Circular Tube. . 2013წ. Second International Conference “Modern Problems in Applied Mathematics” (Dedicated to the 95th Anniversary of the I.Javakhishvili Tbilisi State University & 45th Anniversary of the I.Vekua Institute of Applied Mathematics of TSU. Tbilisi, 04.09-07.09.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, J.Sharikadze. Some issues of conducting fluid unsteady flows in pipes under the action of a transverse magnetic field. . 2012წ. III Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union.(Dedicated to the 110th Birthday Anniversary of Viktor Kupradze).Tbilisi, Georgia, December 19-21. Book of Abstracts, p.33.

ზ. გასიტაშვილი, G. Iashvili. Some Problems of Classification of Threats and Sources of Information. BU Batumi, September 8-12, Book of Abstracts,. 2014წ. V Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union. .

ზ. გედენიძე, კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე. Stability and zesistance of a low water head spillway . International conferene “Non-classic problems of mechanics” Kutaisi. 2007წ. მოხსენებათა კრებული;გვ.338-340.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Steady flows of conductive liquid in a rectangular channel at existence of transverse magnetic field. . 2013წ. IV International conference of the Georgian Mathematical Union (Dedicated to Academician Victor Kupradze (1903-1985) on the occasion of 110-th anniversary of his birthday and to the Georgian Mathematical Union on the occasion of 90 year from founding) Tbilisi - Batumi, 2013, September 9-15, Georgia. Book of Abstracts, p. 204.

ვ. ლოლაძე, M.Lordkipanidze, N.abzhandadze, Z.Megrelishvili, T.Jojua. Technologic Decision of UsingSulfur Concrete in Subsurface and Deep Constructions and Structures and in Lower Layer of Road and Airport Paving. Government of the Autonomous Republic of Adjara, Shota Rustaveli State University in Batumi, International Foundation for Sustainable Development, Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences, Intercultural Euro Mediterranean Center for UNESCO.. წ. .

ლ. ჩობანიანი. Telecommunication infrastructure in Georgia. EDNES. 0წ. .

N. Kutsiava, N.Kublashvili, R.Katsarava. The biocomposite formulation composed of 5-fluorouracyl and a biodegradable polymer:The preparation and safety assessment. 3-rd international conference on pharmaceutical sciences/Gtu. 2015წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, J.Sharikadze. The Conducting Liquid Flow Between Porous Walls with Heat Transfer. V Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 8-12. 2014წ. Book of Abstracts, p.155.

M. Matsaberidze. The Conference “Marie Skłodowska-Curie Actions From Association to Participation”. organised by TEAMWORK on 17January 2017, in Tbilisi (GEORGIA).. 2017წ. PRESENCE CERTIFICATE .

M. Koplatadze. The Construction of Modern and Effective Communication Networks. 1st International "Silk Road" Symposium. 2003წ. Tbilisi/Georgia, p.p. 135-138.

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for anisotropic wedge with beam of variable rigidity.. Symposium in Diff. Equations and Math. Physics. 2003წ. .

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for anisotropic wedge with elastic fastener of variable rigidity.. Symposium in the Differ. Equations and Math. Physics dedicated to the 110th Birthday Annivversary of Acad. N. Muskhelishvili.. 2001წ. .

ნ. შავლაყაძე. The contact problem for compound plate with an elastic semi-infinite inclusion.. ISAAC Conference " Complex Analysis, Partial Didderential Equations and Mechanics of Continua". 2007წ. .

ნ. შავლაყაძე. The contact problems of the mathematical theory of elasticity for plates with an elastic inclusion. . IUTAM Symposium " Relation of Shell, Plate, Beam and 3D Models.. 2007წ. .

N. Shavlakadze. The dynamic bending problem of beam lying on the elastic basis.. Inter. conference on modern problems in Applied Math. dedicated to the 90th Anniversary of Iv. Javakhishvili tbilisi state University and 40th anniversary of the I. Vekua Institute of Appl. Math.. 2008წ. Book of Abstrcts.