კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Tsurtsumia, T. Lejava, N. Koiava, L. Beriashvili, E. kemoklidze, N. Jochadze. The novel hydroelectrometallurgical thechnology of joint production of metallic manganese and its compounds. Modern researches and prospects of their use in chemistry, chemical engineering and related fields.The conference is dedicated to the 60th anniversary of R.Agladze institute of inorganic chemistry and electrochemistry. 2016წ. 88.

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, E. Elizbarashvili. . The Novel Piridone Containing Fluorescent Probes With Different Reactive Groups.. 2-nd International Conference On Organic Chemistry “Advances in Heterocyclic Chemistry”, GeoHet-2011. წ. GeoHet-2011, p. 265-266..

I. Lagvilava, N. Obolashvili, E. Elizbarashvili.. The Novel Pyridone Containing Fluorescent Probes With Different Reactive Groups. 2-nd International Conference Of Organic Chemistry: “ Advences in Heterocyclic Chemistry”. 2011წ. September 25-27,Tbilisi, Georgia, p.265-266..

თ. დავითაშვილი. The Numerical model of a meteo nonhomogeneos air masses interaction in a meso-boundary layer of atmosphere. International Conference on "Modern Problems in Applied Mathematics"dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute o. წ. Tbilisi,Georgia.

M. Piranashvili, Maia Meladze. THE PREPARATION OF SPECIALISTS FOR TOURISM SPHERE. 1 st Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2013, European Scientific Institute, ESI. Grigol Robakidze University, Tbilisi, Georgia. . 2013წ. ISSN: 1857 - 7431, გვ.332-335.

V. Zviadauri, V. Zviadauri, George Tumanishvili, Tengiz Nadiradze. The problem of production of the locomotive wheel and rail dynamical loads in the curved sections of the track. . Intern. scient. conf.. Europe-Asia transport bridge. Tbilisi. 2016წ. Proceedings of conf., p. 95-99.

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. წ. he International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

M. Mardashova, U. Zviadadze, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. 2010წ. The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

K. Kachiashvili, Melikdzhanian D.I. and Dolidze V.A. . The program devices development for storage and statistical processing of the gerontology data.. The thesis of the reports of 1st international conference “Traditional Medicine and Dietology – A Way to Caucasian Longevity”, Likani, Georgia,. 2006წ. 20-21..

ლ. ჩობანიანი. The project WISTCIS and IDC Center development in Georgia. EDNES. წ. .

ე. ელიზბარაშვილი, Elizbarashvili M. . The Reaction of Natural Landscapes of the Caucasus towards the Global Warming.. Problems of Sustainable Development of the Mountain Regions. p. 130-131. წ. The Reaction of Natural Problems of Sustainable Development of the Mountain Regions. 130-131..

G. Baghaturia. The reasons of state governanse crisis in countries of young democracy. internacional conference ,,Via Egnatia: Peoples and States - Cultural, Political, regional Identities in the Past and Today". 2009წ. .

L. Giorgashvili, M.Kharashvili, K.Skhvitaridze, E.Elerdashvili. The Representation Formula of a General Solution of the Homogeneous System of Differential Equations. . Abstracts international conference and Workshop Lie groups, differential equations and geometry, June 10-22,,Batumi,Georgia,.. 2013წ. pp. 94.

M. Kharashvili, K.Skhvitaridze, E.Elerdashvili, L. Giorgashvili. The Representation Formula of a General Solution of the Homogeneous System of Differential Equations. . 2013წ. . Proceedings of the international conference and Workshop Lie groups, differential equations and geometry, June 10-22, Batumi, Georgia, Vol.1, 136-148..

K. Kachiashvili. The Results of Investigation of Statistical Hypotheses Testing Methods.. Second International Conference “Modern Problems in Applied Mathematics”, Dedicated to the 95th Anniversary of the I. Javakhishvili Tbilisi State University & 45th Anniversary of the I. Vekua Institute of Applied Mathematics of TSU, September 4-7, . 2013წ. p. 63..

M. Zoraniani. The Role of ESP in Teaching English to Students Majoring in Technical Sciences. International Black Sea University, Tbilisi. 2012წ. The Second International Research Conference on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English, pp. 229-231.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. The Role of Foreign Investment, Investment Activity factors in the Development of Economy. Uniwersytet Rzeszowski Poland,. 2016წ. 13.05.2016 Y... 2016წ. .

T. Tsintsadze, G. Eliava, L. Topuria, T. Buachidze, N.Saakashvili M.Tabidze. The role of reflectory influences in the activity of sino-atrial node. . 2014წ. Actual problems of Pathology, Therapy and Medical Rehabililitation Scientific articles Tbilisi-Moscow: TBR-RAM-TS p.126-129.

D. Magrakvelidze. The role of the business-plan for getting investor interested in the investment project. ტენდენციები,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.

თ. წივწივაძე, R.Skiladze, B.Pichkhaia. The Scientist who Has Outstripped Hi's Time. International Scientific Conference Ivane Javaxishvili. 2010წ. Chemical society og Georgia.