კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

L. Jikidze, V.Tsutskiridze. The flow between two coaxial tubes. . 2012წ. II international conference “Non-classic problems of mechanics”. Kutaisi, Georgia, October 6-8.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. The flow between two coaxial tubes. Akaki Tsereteli State University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Technical University, Department of Applied Mechanics, Machine Bulding and Control Processes, Georgian National Academy of sciences, Georgian Academy of Engineering, Georgian Mathematicians Union, Georgian Mechanics Union.. 2012წ. II INTERNATIONAL CONFERENCE "NON-CLASSIC PROBLEMS OF MECHANICS". Kutaisi, 6-8 October..

მ. შარიქაძე. The International Scientific Conference ``Problems of Geology of the Caucasus``. Georgia, Tbilisi. წ. .

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. The mixed and contact problems of elasticity theory.. Inter. Conference " Continuum Mechanics and related problem of Analysis" to celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences and the 120th Birthday of its first President Acad. N. Muskhelishvili.. 2011წ. Book of Abstracts.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The Nonstationary Flow of a Conducting Fluid in a Plane Pipe in the Presence of a Transverse Magnetic Field. VII International Joint Conference of Georgian Mathematical Union & Georgian Mathematical Union (Dedicated to 125-th birthday anniversary of academican N.Muskhelishvili). Batumi, September 5-9. 2016წ. .

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. წ. he International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

M. Mardashova, U. Zviadadze, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. 2010წ. The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

ლ. ჩობანიანი. The project WISTCIS and IDC Center development in Georgia. EDNES. წ. .

E. Abramidze. The termo-elasticity problem of deformation of flexible multilayered shells. International conference on Modern problems in Applied Mathematics. 2008წ. Book of Abstracts pp.27-28, Tbilisi.

გ. გავარდაშვილი, Eduard Kukhalashvili, Zhulver Mamasakhlisi, Nino Undilashvili. The Theoretical Model of Mudflow in Erosional River Gullies at High Water. UNESCO, Ministry of Education and Science of Georgia, Georgia Water Management Institute . წ. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. Tbilisi, Georgia, pp.285-291. .

გ. მაღალაშვილი. To the question of decoding of mechanism of formation . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის გეოლოგიური ინსტიტუტი. წ. გვ. 68-69.

N. Kutsiava, N.Kupatadze, D.Tugushi, R.Katsarava, S.Badzgaradze. Treatment of cervix uterus by polymer deposited mitomicine. 3-rd international conference on pharmaceutical sciences, Tbilisi, Georgia. 2015წ. p.52.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID, საერთაშორისო კონფერენცია „თბილისის მედიაციის დღეები“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP საერთაშორისო კონფერენცია: „პროფესიული ეთიკის საკითხები ადვოკატებისათვის“. . 2011წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, NCADR, საერთაშორისო კონფერენცია „მედიაცია და არბიტრჟი - ეროვნული და გლობალური გამოწვევები“. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, კონფერენცია „სამოქალაქო პროცესის აქტუალური საკითხები“. . 2008წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა ეთიკის გაძლიერება“. . 2011წ. ბათუმი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სამართლის აქტუალური პრობლემები. . 2010წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, „კონფერენცია მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების გაუმჯობესების გზებზე’. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/JILEP, კონფერენცია „საქართველოს სასამართლო სისტემის გამოწვევები“. . 2015წ. თბილისი.