კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, გვ. 17-22.

კ. აბულაძე. "საქართველოს ტურისტული არქეოპარკის შექმნის რესურსების კვლევის შედეგები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სასტუმრო მეურნეობის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“ ტონონ-ლე-ბენი, საფრანგეთი. 2015წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, შედარებითი ანალიზი". . 2009წ. თბილისი.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა, მ. ჯიხვაძე, ქ. მჭედლიძე. "საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი".. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივებ. 0წ. 2016 წ. 29-30 ოქტომბერი. ქუთაისი. 108-110 გვ..

ე. ფანცხავა. "საქართველოში ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პროექტი"/ დანიის მთავრობის მხარდაჭერით.. ენერგეტიკის სამინისტრო. 2016 წ.. 0წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სპორტის მეცნიერების სამართლებრივი საფუძვლები" . საქართველოს სპორტის აკადემია. 2009წ. „ოლიმპიური სპორტი““სპორტი ყველასათვის“ – მასალების კრებული.

კ. აბულაძე. "ტურიზმი საქართველოში: რეალობა, პრობლემები, პერსპექტივები". ????. 0წ. .

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. "ტურიზმის მობილური აპლიკაცია „TravelGIS". ბათუმის IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ტურიზმში" ბათუმი. 2014წ. 4 გვ..

კ. აბულაძე. "ტურიზმის სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის შედეგები თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში „გორგასალი“. ბათუმის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" ბათუმი. 2014წ. .

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, 46-53.

ი. რამიშვილი, თ.მაქაცარია, თ.ვეკუა. "უმნიშვნელო" არაწრფივობის "მნიშვნელოვანი" გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები.. 2016წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე, მ.დონაძე. "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომზადება მფილტრავვი ნანომასალების გამოყენებით. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 38-39.

ნ. ხაზარაძე. "ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო". V საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაქში. 2014წ. .

გ. ჭიკაძე. ,,Finite Difference Solution for MEN Wave Equation". II International Conferense, Georgia, Batumi. 2012წ. pp. 76-84.

ი. კეცხოველი. ,,Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Sientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies. 2008წ. .

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature Detectors for the Diffusion Apparatus Identification". In. Evaluation of Adaptive Control Strategies in Industrial Applications. IFAC. 1989წ. Tbilisi, USSR, !8-21 October.

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature sensors Double-worn conveyer Tilting Diffusion Devise". 7 th IFAC Workshop on Control Applications of Nonlinear Programming and Optimization. 1988წ. Tbilisi. 21-25 june.

G. Chikadze, V. Sesadze, G. Dalakishvili. ,,Research of Strictural Stability of Power Systems use of Methods of Synergetics". North Atlantic Treaty Organization (NATO). Internetional Scientific Conference. Philosophy and Synergy of information: Sustainability and Security. 2011წ. Georgia, Tbilisi.

V. Sesadze, N. Sesadze. ,,SYBERGETICS AN ALTERNATIVE METHOD OF REZEARCHOF ECONOMIC SYSTEMS". International Scientific Conference Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechnizms Black Sea Institute of Economy and Innovation.. 2016წ. 29.04. pp.5-10.

ვ. სესაძე. ,,Symmetry Principles fir Tasks of Identification and management". Fifth Congress of Mathemathicians of Georgia Abstracts of Contributed Talks. Batumi. 2009წ. Batumi, October 9-12.