კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature Detectors for the Diffusion Apparatus Identification". In. Evaluation of Adaptive Control Strategies in Industrial Applications. IFAC. 1989წ. Tbilisi, USSR, !8-21 October.

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature sensors Double-worn conveyer Tilting Diffusion Devise". 7 th IFAC Workshop on Control Applications of Nonlinear Programming and Optimization. 1988წ. Tbilisi. 21-25 june.

G. Chikadze, V. Sesadze, G. Dalakishvili. ,,Research of Strictural Stability of Power Systems use of Methods of Synergetics". North Atlantic Treaty Organization (NATO). Internetional Scientific Conference. Philosophy and Synergy of information: Sustainability and Security. 2011წ. Georgia, Tbilisi.

V. Sesadze, N. Sesadze. ,,SYBERGETICS AN ALTERNATIVE METHOD OF REZEARCHOF ECONOMIC SYSTEMS". International Scientific Conference Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechnizms Black Sea Institute of Economy and Innovation.. 2016წ. 29.04. pp.5-10.

ვ. სესაძე. ,,Symmetry Principles fir Tasks of Identification and management". Fifth Congress of Mathemathicians of Georgia Abstracts of Contributed Talks. Batumi. 2009წ. Batumi, October 9-12.

G. Baghaturia, M. Nishnianidze. ,,The 7A" Method of the Analysis of the Challenges and Opportunities of Tourism Indusrty Development in Black and Caspian Seas Region. Silk Road International Conference. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Грузия, Глобализм, общность интересов”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ვ. სესაძე. ,,Оптимальное рамположение чувствительных эллементов для контроля температурного режима диффузионного аппарата". Информационный лис¬ток о научно-техническом достижении/. 1988წ. Груз.НИИТИ.N..

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა”, თბილისი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Положение городской женщины в нестабильном обществе”. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია” (III),. Материалы международной конференции, Тб. . 2002წ. გვ. 257-258..

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в грузинском ментальном обществе”. Международная научная конференция, «Археология, этнология и фольклористика Кавказа». 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в Грузинском ментальном обществе”. «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Материалы международной конференции, Тб. . 2004წ. стр. 203.

თ. ბეჟოშვილი. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა” . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. .

მ. ყიფიანი. ,,აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადაპტაცია ახალ სოციუმში" (რუსულად). არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. 2006წ. კავკასიის არქეოლოგია,ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა, საერთ. სამეც. კონფერნციის მასალები, 67-70 გვ..

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია და კულტურის ვექტორი”. ვექტორი”; ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანტროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (საერთაშორისო კონფერენცია) ბათუმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები” . სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკის კლასტერული განვითარება სინერგეტიკის თეორიის კონტექსტში". სტუ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC -2016 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2016წ. .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური სისტემების მდგრადობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, კვლევები, ჰიპოთეზები“. 2015წ. .

ნ. ქავთარაძე. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2017წ. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. გვ. 69-70.