კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. რამიშვილი, თ.მაქაცარია, თ.ვეკუა. "უმნიშვნელო" არაწრფივობის "მნიშვნელოვანი" გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები.. 2016წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე, მ.დონაძე. "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომზადება მფილტრავვი ნანომასალების გამოყენებით. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 38-39.

ნ. ხაზარაძე. "ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო". V საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაქში. 2014წ. .

გ. ჭიკაძე. ,,Finite Difference Solution for MEN Wave Equation". II International Conferense, Georgia, Batumi. 2012წ. pp. 76-84.

ი. კეცხოველი. ,,Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Sientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies. 2008წ. .

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature Detectors for the Diffusion Apparatus Identification". In. Evaluation of Adaptive Control Strategies in Industrial Applications. IFAC. 1989წ. Tbilisi, USSR, !8-21 October.

V. Sesadze. ,,Optimal Arrangement of Temperature sensors Double-worn conveyer Tilting Diffusion Devise". 7 th IFAC Workshop on Control Applications of Nonlinear Programming and Optimization. 1988წ. Tbilisi. 21-25 june.

G. Chikadze, V. Sesadze, G. Dalakishvili. ,,Research of Strictural Stability of Power Systems use of Methods of Synergetics". North Atlantic Treaty Organization (NATO). Internetional Scientific Conference. Philosophy and Synergy of information: Sustainability and Security. 2011წ. Georgia, Tbilisi.

V. Sesadze, N. Sesadze. ,,SYBERGETICS AN ALTERNATIVE METHOD OF REZEARCHOF ECONOMIC SYSTEMS". International Scientific Conference Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechnizms Black Sea Institute of Economy and Innovation.. 2016წ. 29.04. pp.5-10.

ვ. სესაძე. ,,Symmetry Principles fir Tasks of Identification and management". Fifth Congress of Mathemathicians of Georgia Abstracts of Contributed Talks. Batumi. 2009წ. Batumi, October 9-12.

G. Baghaturia, M. Nishnianidze. ,,The 7A" Method of the Analysis of the Challenges and Opportunities of Tourism Indusrty Development in Black and Caspian Seas Region. Silk Road International Conference. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Грузия, Глобализм, общность интересов”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ვ. სესაძე. ,,Оптимальное рамположение чувствительных эллементов для контроля температурного режима диффузионного аппарата". Информационный лис¬ток о научно-техническом достижении/. 1988წ. Груз.НИИТИ.N..

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა”, თბილისი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Положение городской женщины в нестабильном обществе”. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია” (III),. Материалы международной конференции, Тб. . 2002წ. გვ. 257-258..

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в грузинском ментальном обществе”. Международная научная конференция, «Археология, этнология и фольклористика Кавказа». 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в Грузинском ментальном обществе”. «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Материалы международной конференции, Тб. . 2004წ. стр. 203.

თ. ბეჟოშვილი. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა” . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. .

ო. ხინიკაძე. ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - განრიდება და /ან მედიაცია და მისი შედეგები. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. წელიწდეული, VI,361-366.