კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3451 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. რამიშვილი, თ.მაქაცარია, თ.ვეკუა. "უმნიშვნელო" არაწრფივობის "მნიშვნელოვანი" გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები.. 2016წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე, მ.დონაძე. "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომზადება მფილტრავვი ნანომასალების გამოყენებით. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 38-39.

ნ. ხაზარაძე. "ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო". V საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაქში. 2014წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Sientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies. 2008წ. .

G. Baghaturia, M. Nishnianidze. ,,The 7A" Method of the Analysis of the Challenges and Opportunities of Tourism Indusrty Development in Black and Caspian Seas Region. Silk Road International Conference. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Грузия, Глобализм, общность интересов”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა”, თბილისი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Положение городской женщины в нестабильном обществе”. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია” (III),. Материалы международной конференции, Тб. . 2002წ. გვ. 257-258..

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в грузинском ментальном обществе”. Международная научная конференция, «Археология, этнология и фольклористика Кавказа». 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в Грузинском ментальном обществе”. «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Материалы международной конференции, Тб. . 2004წ. стр. 203.

თ. ბეჟოშვილი. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა” . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. .

მ. ყიფიანი. ,,აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადაპტაცია ახალ სოციუმში" (რუსულად). არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. 2006წ. კავკასიის არქეოლოგია,ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა, საერთ. სამეც. კონფერნციის მასალები, 67-70 გვ..

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია და კულტურის ვექტორი”. ვექტორი”; ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანტროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (საერთაშორისო კონფერენცია) ბათუმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები” . სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ნ. ქავთარაძე. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2017წ. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. გვ. 69-70.

ნ. ქავთარაძე. ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. გვ.157-159.

ნ. ლომიძე. ,,ირან– საქართველოს ურთიერთობები ''. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2016წ. ,,თსუ მეცნიერება"თბილისი.გვ.110-118.

ი. კეცხოველი. ,,მიურიელ ჯეიმსი სიყვარულის, ქორწინებისა და ოჯახური იდილიის შესახებ, ანუ ამერიკული ოჯახის სტრუქტურული მოდელი”. ამერიკათმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2010წ. .

მ. ლომიძე. ,,მსოფლიოში საუკეთესო ხელობის’’ ოსტატი(გაბრიელ გარსია მარკესის პუბლიცისტიკის საკითხისათვის).. .ამერიკათმცოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება. 28-30 მაისი, 2009. 0წ. .