კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კეკელიშვილი. WAUS OF REDUCCING FRESHET PRCESSES BY THE TECHNILOGY OF ANTIEROSIONAL IRRIGATION. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, თბილისი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. სიმპოზიუმის სტატიების კრებული. გვ. 383-387.

G. Chixladze, F. Bogdanov, G. KevaniShvili, T. KobaxidZe. Wave Penetration Through and Reflection from the Combined Multilayered Manyelement Gratings with Dielectric Layer and Metal Screen . IEEE, Direct & Inverse Problems of Electromagnetic & Acoustic Wave Theory, DIPED-98, III International Seminar Work/¬Shop, TSU, Tbilisi. 1998წ. Collection of reports.

დ. ნატროშვილი. Wave scattering by inhomogeneous anisotropic obstacles: boundary-domain integral equation approach.. International conference: VI Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2015წ. Book of Abstracts, Tbilisi, Georgian Aviation University, 2015, 33-34..

ვ. ნანიტაშვილი, Lena Kekelishvili. Ways of reducingn freshet processes by the technology of anti-erosional irrigation.. international Simposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES, GWMI-80, Tbilisi.. 2009წ. 383-387.

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია. WDM ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. ა. წერეტლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 5გვ.

I. Kokolashvili, I. Shatilova. Western Georgia as a refuge for tertiary elements of Eurasian floras (using the example of the family Hamamelidaceae). Georgian National Academy of Sciences,Department of Earth Sciences. Ilia State University, Faculty of Natural Sciences and Engineering. 2016წ. ISSN 978-9941-0-9178-0 Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi. p 156-157.

I. Samkharadze, Z.Khvedelidze,N.Zotokishvili. Wind Regime in Some Regions of Georgia for last 50 Years. International Conference ,,Modern problems of geography and anthropology’’. . 2015წ. Proceedings of International Conference ,Modern problems of geography and anthropology’.p.p.195-198..

L. Philipenko, E. Medzmariashvili, N. Tsignadze, G. Bedukadze. Workshop on Large Deployable Antennas. Institute of Constructions, Special Systems and Engineering Maintenance of Georgian Technical University. 2014წ. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 21--28.

. WS on Regional and Trans-Boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Financial Models . International Atomic Energy Agency ,Constanta, Romania 26th - 29th May 2015 . 2015წ. .

ი. ღარიბაშვილი. Wuman and 21th century. ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საბჭო. 2011წ. .

თ. სანიკიძე. XX ს-ის 20-იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში. დარგთაშორისი კვლევების საერთაშორისო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ტრანსკულტურული პროცესები“. წ. .

ნ. ქოჩლაძე. XXI საუკუნის „რეაგირებადი არქიტექტურა“ ამერიკაში. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2015წ. .

K. Melikidze. "Introducing Fundamentals of Climate Change and Energy Efficiency Issues in Energy Audit Manual”.. “Climate Change Curricula in Higher Education” organized by the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF), in cooperation with the National Council for Science and the Environment (NCSE), and the Climate Literacy & Awareness Network (CLEAN) with support of the Ministry of Education and Science of Georgia. 2010წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory", . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა - სემინარი. 1994წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა - სემინარის მოხსენების თეზისები, 1 გვ., ლაგოდეხი.

K. Melikidze. "Urban Heating in Georgia “I ssues and Future Agenda" organized by “Alliance to save Energy” with the support of USAID. :” Energy Efficiency in residential buildings of Tbilisi: thermal performance and policy insights”. 2008წ. .

Г. Инанишвили, Маисурадзе В., Гобеджишвили Г.. "Древняя бронза Кавказско—Переднеазиатского региона". Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2010წ. Тб., (157-160).

Г. Инанишвили, и. Джапаридзе. "К вопросу о локализации Колхидской бронзовой пройзводственно-сиревой базы (II тыс-до Н.Э.)". Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2011წ. Тбилиси.

მ. ჯავახიშვილი. "ამერიკელი ეკოლოგის ბარი კომონერის ოთხი კანონის სესახებ". ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები". 2010წ. .

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვასა და ენერგეტიკაში" . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის"მოხსენებათა კრებული N8, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია PCPE-2004 CP-15 (368-3750)) ISSN 0135-0765, თბილისი, .

გ. ინანიშვილი. "კონფლიქტი და ტექნიკური პროგრესი". მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. სტუ თბ. (116–119).