კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. V. Gabisonia, M. Salukvadze, B. Shanshiashvili. Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია". 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159. . 2010წ. .

თ. კაჭარავა. Valeriana offisinalis L Biological peculiarities and Environment. Abstracts of the First International Pharmaceutical Congress, . 2002წ. Tbilisi, Georgia, p 47.

F. Bogdanovi, David Karkashadze, Lily Svanidze, Roman Jobava, David Pomerenke, Yilong Zhang. Validation of Hybrid MoM Scheme for Composite Geometries with Layered Structures. XX International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2016). 2016წ. Proceedings, pp. 73-77.

D. . Water Resource Management Strategy in Georgia. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია , თემაზე „თანამედროვე გამოწვევები, სამეცნიერო პრობლემები და ევროინტეგრაცია“ თბილისი, . 2017წ. გვ.78-81.

V. Gabisonia. Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია". 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159.

. Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen. . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია". 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159...

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, R. Gagnidze, H. Salukvadze. Water-induced Soil Erosion in Georgia. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. GWMI. წ. p. 106-114.

ლ. კეკელიშვილი. WAUS OF REDUCCING FRESHET PRCESSES BY THE TECHNILOGY OF ANTIEROSIONAL IRRIGATION. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, თბილისი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. სიმპოზიუმის სტატიების კრებული. გვ. 383-387.

G. Chixladze, F. Bogdanov, G. KevaniShvili, T. KobaxidZe. Wave Penetration Through and Reflection from the Combined Multilayered Manyelement Gratings with Dielectric Layer and Metal Screen . IEEE, Direct & Inverse Problems of Electromagnetic & Acoustic Wave Theory, DIPED-98, III International Seminar Work/¬Shop, TSU, Tbilisi. 1998წ. Collection of reports.

დ. ნატროშვილი. Wave scattering by inhomogeneous anisotropic obstacles: boundary-domain integral equation approach.. International conference: VI Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2015წ. Book of Abstracts, Tbilisi, Georgian Aviation University, 2015, 33-34..

ვ. ნანიტაშვილი, Lena Kekelishvili. Ways of reducingn freshet processes by the technology of anti-erosional irrigation.. international Simposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES, GWMI-80, Tbilisi.. 2009წ. 383-387.

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია. WDM ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. ა. წერეტლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 5გვ.

I. Kokolashvili, I. Shatilova. Western Georgia as a refuge for tertiary elements of Eurasian floras (using the example of the family Hamamelidaceae). Georgian National Academy of Sciences,Department of Earth Sciences. Ilia State University, Faculty of Natural Sciences and Engineering. 2016წ. ISSN 978-9941-0-9178-0 Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi. p 156-157.

I. Samkharadze, Z.Khvedelidze,N.Zotokishvili. Wind Regime in Some Regions of Georgia for last 50 Years. International Conference ,,Modern problems of geography and anthropology’’. . 2015წ. Proceedings of International Conference ,Modern problems of geography and anthropology’.p.p.195-198..

L. Philipenko, E. Medzmariashvili, N. Tsignadze, G. Bedukadze. Workshop on Large Deployable Antennas. Institute of Constructions, Special Systems and Engineering Maintenance of Georgian Technical University. 2014წ. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 21--28.

. WS on Regional and Trans-Boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Financial Models . International Atomic Energy Agency ,Constanta, Romania 26th - 29th May 2015 . 2015წ. .

ი. ღარიბაშვილი. Wuman and 21th century. ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საბჭო. 2011წ. .

თ. სანიკიძე. XX ს-ის 20-იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში. დარგთაშორისი კვლევების საერთაშორისო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ტრანსკულტურული პროცესები“. წ. .

ნ. ქოჩლაძე. XXI საუკუნის „რეაგირებადი არქიტექტურა“ ამერიკაში. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2015წ. .

K. Melikidze. "Introducing Fundamentals of Climate Change and Energy Efficiency Issues in Energy Audit Manual”.. “Climate Change Curricula in Higher Education” organized by the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF), in cooperation with the National Council for Science and the Environment (NCSE), and the Climate Literacy & Awareness Network (CLEAN) with support of the Ministry of Education and Science of Georgia. 2010წ. .