კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4214 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. «Женщина и политика». международный центр просвещения и информации женщин, 11-13 сентября, გამოც. ჟურნალი ,,ქალი და პოლიტიკა”. ქართულ და რუსულ ენაზე (გენდერული კვლევის საერთაშარისო ცენტრი). თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Игры разума» Бориса Акунина. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. I საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, . 2007წ. .

Джапаридзе И.. «К вопросу о локализации Колхидской бронзовой производственно-сырьевой базы (II тыс. – до н.э.)». Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2011წ. Тб., (147-151).

ი. კეცხოველი. «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог». Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа (МНИИНК) თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. «А.С.Пушкин и его межнациональное значение». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 1999წ. .

. «ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა» . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, 2007 წ. 3-5 მაისი.. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ», . საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) . 2008წ. ბათუმი,.

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში», თბ., . საერთაშორისო კონფერენცია «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია» . 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ვერბალური კომუნუკაციის ტექნოლოგიები» . 2008წ. .

გ. ღვინეფაძე, კიკილაშვილი ნიკოლოზი. Автоматизация процесса административного правоведения. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» . 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004 .

გ. ღვინეფაძე. Автоматизация процесса этимологического поиска. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004.

Т. Кохреидзе, Чачхиани Э. Хеладе О.. Автономный асинхронный генератор с цифровым регулятором напряжения. Кутаиси. грузия. 2010წ. "Энергетика региональные проблемы иперспективы развития" 2010. с.24-28.

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2015წ. .

ი. ირემაშვილი, null, Л.А.Итриашвили, Т.Б. Тевзадзе. Агромелиоративный метод освоения тяжелых почвогрунтов Колхиды. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

Л. Итриашвили. Агромелиоративный метод освоения тяжелых почвогрунтов Колхиды.. . 2013წ. Сб.трудов I международной конференции "Водные экосистемы Колхидской низменности - охрана и рациональное использование.Тбилиси-Поти, 22-24 июля 2013г. ст. 191-194..

Н. Kавлашвили, Т. Саанишвили. Адаптивная система управления параметрами искусственного микроклимата многоуровневого секционированного хранилища. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ . 2015წ. შრომები ქ. თბილისი. გვ. 288-293.

Т. Саанишвили, О.С.Лабадзе, Н.В.Кавлашвили, Л.Л.Гварамадзе. АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ИСКУССТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА МНОГОУРОВНЕГО СЕКИОНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 леию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.288-293..

Р. Самхарадзе. Алгоритм многоэтапного принятия решений для равнозначных критериев. Х Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 93» , «Вопросы управления и информатики».. 1993წ. Телави, 15-22 марта, 1 стр..

Д. , О.Шевчук. Алгоритмы и метод автоматического контроля, регистрации и учета подвижных единиц прмышленного железнодорожного транспорта. Руставский институт автоматики. 1986წ. Научно-техн. конф. «Опыт создания и внедрения АСУ техническими процессами в металлургической и химической промышленности»,Тбилиси, стр.120.

ი. იორდანიშვილი, მ. ვართანოვი, ე. ხოსროშვილი. Анализ аварий и катастроф плотин мира. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.. 2013წ. მე–3 საერთაშორისო ს/ტ კონფერენცია "გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", 29 ივლისი–4 აგვისტო, თბილისი–ბორჯომი, 2013წ. გვ. 81–86..