კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. `ეკონომიკური ინტეგრაცია კავკასიაში: თურქეთის პოზიცია". თსუ. 2008წ. I საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ მასალები. გვ. 143-148.

ვ. ნანიტაშვილი. `ჩაისა და ციტრუსოვანი კულტურების პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა რწყვის ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებული ბათუმის IV სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - `რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა”. წ. გამომცემლობა `აჭარა”, ბათუმი, 218-223 გვ..

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе К.Г. Цхакая. « Обучаемость и особенности ее оценки при дистанционном обучении». II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები მოხსენებათა კრებული 25-26 მაისი 2013 წელი ქ. ქუთაისი. 2013წ. .

მ. მაისურაძე. «Another fact of destruction of monuments of cultural, historical and religious heritage in the village Tsebelda (Abkhazia).". The plenum of the Board of the Union of Architects of Azerbaijan. 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. «Weltliteratur»и русский романтизм . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. - თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы.. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი,. . 2009წ. .

ი. კეცხოველი. «Глобальные ценности и система культур Кавказского региона». საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი-გორი-ბათუმი . 2010წ. .

ი. კეცხოველი. «Женщина и политика». международный центр просвещения и информации женщин, 11-13 сентября, გამოც. ჟურნალი ,,ქალი და პოლიტიკა”. ქართულ და რუსულ ენაზე (გენდერული კვლევის საერთაშარისო ცენტრი). თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Игры разума» Бориса Акунина. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. I საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, . 2007წ. .

Джапаридзе И.. «К вопросу о локализации Колхидской бронзовой производственно-сырьевой базы (II тыс. – до н.э.)». Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2011წ. Тб., (147-151).

ი. კეცხოველი. «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог». Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа (МНИИНК) თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. «А.С.Пушкин и его межнациональное значение». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 1999წ. .

. «ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა» . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, 2007 წ. 3-5 მაისი.. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ», . საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) . 2008წ. ბათუმი,.

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში», თბ., . საერთაშორისო კონფერენცია «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია» . 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ვერბალური კომუნუკაციის ტექნოლოგიები» . 2008წ. .

გ. ღვინეფაძე, კიკილაშვილი ნიკოლოზი. Автоматизация процесса административного правоведения. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» . 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004 .

გ. ღვინეფაძე. Автоматизация процесса этимологического поиска. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004.

Т. Кохреидзе, Чачхиани Э. Хеладе О.. Автономный асинхронный генератор с цифровым регулятором напряжения. Кутаиси. грузия. 2010წ. "Энергетика региональные проблемы иперспективы развития" 2010. с.24-28.

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2015წ. .