კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი, თ. ბაძოშვილი. "საქართველოს სამთო–მეტალურგიული წარმოების აღორძინების ისტორიისათვის (მე–18 ს.)". საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის პრობლემები. 2000წ. (18–19). თბილისი.

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები", . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკაში" . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული N8, გვ. 103-107, ISSN 013 5-0765, თბილისი, .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. `ეკონომიკური ინტეგრაცია კავკასიაში: თურქეთის პოზიცია". თსუ. 2008წ. I საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ მასალები. გვ. 143-148.

ვ. ნანიტაშვილი. `ჩაისა და ციტრუსოვანი კულტურების პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა რწყვის ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებული ბათუმის IV სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - `რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა”. წ. გამომცემლობა `აჭარა”, ბათუმი, 218-223 გვ..

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе К.Г. Цхакая. « Обучаемость и особенности ее оценки при дистанционном обучении». II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები მოხსენებათა კრებული 25-26 მაისი 2013 წელი ქ. ქუთაისი. 2013წ. .

მ. მაისურაძე. «Another fact of destruction of monuments of cultural, historical and religious heritage in the village Tsebelda (Abkhazia).". The plenum of the Board of the Union of Architects of Azerbaijan. 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. «Weltliteratur»и русский романтизм . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. - თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы.. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი,. . 2009წ. .

ი. კეცხოველი. «Глобальные ценности и система культур Кавказского региона». საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი-გორი-ბათუმი . 2010წ. .

ი. კეცხოველი. «Женщина и политика». международный центр просвещения и информации женщин, 11-13 сентября, გამოც. ჟურნალი ,,ქალი და პოლიტიკა”. ქართულ და რუსულ ენაზე (გენდერული კვლევის საერთაშარისო ცენტრი). თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Игры разума» Бориса Акунина. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. I საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, . 2007წ. .

Джапаридзе И.. «К вопросу о локализации Колхидской бронзовой производственно-сырьевой базы (II тыс. – до н.э.)». Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2011წ. Тб., (147-151).

ი. კეცხოველი. «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог». Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа (МНИИНК) თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. «А.С.Пушкин и его межнациональное значение». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 1999წ. .

. «ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა» . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, 2007 წ. 3-5 მაისი.. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ», . საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) . 2008წ. ბათუმი,.

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში», თბ., . საერთაშორისო კონფერენცია «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია» . 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ვერბალური კომუნუკაციის ტექნოლოგიები» . 2008წ. .

გ. ღვინეფაძე, კიკილაშვილი ნიკოლოზი. Автоматизация процесса административного правоведения. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» . 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004 .

გ. ღვინეფაძე. Автоматизация процесса этимологического поиска. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004.