კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Джварелиа, Л. Гвасалиа. Катализатор для очистки газов от СОю . Тезиси докладов первой республиканслой научно-технической конференций ''человек и окружающая среда''. 1988წ. .

О. Зумбуридзе, М.Ш.Сургуладзе. Квантовые компьютеры для алгебраических задач (концептуальная модель). Proceedings of the international conference “modern algebra and ITS applications”. Volume 2. Batumi, Geor. 2011წ. 168-172с.

თ. ხოხობაშვილი. Квопросу об этнической и социально-экономической атрибуции погребении античной Иберии (Картлийское царство). დ. ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2004წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 132-133.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Классификация факторов действующих на безопасность в автодорожных тоннелях. Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси. . . წ. Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры, Сб.тр.№4.

А. Прангишвили. Клеточно-автоматные языки и их свойства. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст. 2.

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе . Ковочно-волочильный стан для обработки труднодеформируемых сталей и сплавов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.(к 100-летию Ф.Н.Тавадзе)-. . წ. «Проблемы материаловедения и сварки», 4ст..

ს. მებონია, М.Микаутадзе , А. Гагнидзе , З.Сиамашвили . Ковочно-волочильный стан для обработки труднодеформируемых сталей и сплавов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.(к 100-летию Ф.Н.Тавадзе)-. . წ. «Проблемы материаловедения и сварки». №7. 5 стр..

თ. ცერცვაძე, Т.И.Бучукури, Б.Г.Гогичаишвили, Б.Т.Бучукури, , Г. А. Ломтатидзе. Комплексные сплавы с редкоземельными металлами . Проблемы сварки и смежных технологий Сб. докл. X Международной научноте-хнической конференции . წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Т. Т. Церцвадзе, Б.Г.Гогичаишвили, Г. А. Ломтатидзе, Б. Т. Бучукури. Комплексные сплавы с редкоземельными металлами. Сб. докл. X Между-народной научноте-хнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Кутаиси,2005. წ. 142-148ст.

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაე, ფ. კოგანი. Компьютерная программа визуализации и анализа аварийных ситуаций полётов самолётов. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული, გვ. 93 – 97.

Г. Гогичаишвили. Конференции "ДИАЛОГ - 87". г. Тбилиси, Комиссия по диалоговым системам Совета по автоматизации научных исследований при президиуме АН СССР . 1987წ. Материалы конференции "ДИАЛОГ - 87", 46-48, 49-50 стр..

Т. Мегрелишвили. Концепт «эмиграция» и эмигрантский вектор как рефлексия (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры в романе Т.Толстой «Кысь. VI International Symposium Contemporary Issue of Literary Criticism. Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. - Tbilisi. 2012წ. .

მ. მიქელაძე. Концептуально-вероятностный метод обработки данных в диагностике состояний многофакторной системы. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004, №8,с.384-388.

В. Радзиевский. Концептуальное моделирование проблемной среды при создании систем целесообразного поведения. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Труды ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. т.І, Москва. стр.170-176.

В. Радзиевский. Концептуальный подход в вопросах формирования целенаправленных поведенческих актов. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Материалы ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. Тбилиси, стр. 266 - 268. .

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, П.Ш.Манджавидзе. Концепция развития взаимоиндуктивных первичных преобразователей для систем управления. Международная конференция РСРЕ-2004. Институт систем управления АН Грузии им.А.Элиашвили. 2004წ. # 8, 221-225.

Т. Мегрелишвили. Концепция романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете идей философии М.Мамардашвили. – . «Проблемы преподавания в высшей школе». საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. თბილისი, . 1997წ. .

ნ. გელოვანი, Эристави Е.Д.. Координационные соединения металлов с некоторыми бисмочевинами (ББМ). научно-методическая конференция «вопросы преподавания химических наук в высших школах«. . 0წ. Тбилисский гос. Университет. С. 17.

Н. Бекаури, Н. А. Гогбаидзе, Н. Бахтадзе. Корректирующее поведение человека в трудовом процессе. IV საერთაშორისო კონფერენცია ხელოვნურ ინტელექტში. 1976წ. Материалы IV МОКИИ, стр..