კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3451 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,ოჯახის დაგეგმვა და კონსრტუირებული სოციალური პრობლემები, აშშ-ის ცხოვრების წესში”. ამერიკათმცოდნეობის მე-7 ყოველწლიური (საერთაშორისო კონფერენცია). 2005წ. .

ნ. ქავთარაძე. ,,ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები’’ . ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში’’. გვ.14 .

ი. კეცხოველი. ,,ძალადობა ოჯახში, ძალადობა საზოგადოებაში”. საერთაშორისო კონფერენცია, ჩატარდა კანადის მთავრობის ხელშეწყობით. 2001წ. .

ნ. მაღრაძე. ,ელექტროენერგიაზე ფასები კონკურენტულ ელექტროენერგეტიკულ ბაზრებზე და საქართველოს პერსეპქტივები. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების საგენტოს (USAID) და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია. ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში. 2014წ. .

ნ. მაღრაძე. ,ელექტროენერგის შესყიდვაზე პირდაპირი ხელშეკრულებების ეფექტიანობის შეფასება და მისი განვითარების პერსპექტივები კონკურენტული ბაზრის პირობებში. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების საგენტოს (USAID) და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია. ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში. . 2013წ. .

მ. კაპანაძე. - გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა – კონფერენციია, თბილისი . . 2007წ. .

M. Alania, K. Shalashvili, M. Sutiashvili.. . Flavonoids from the Leaves of Phellodendron lavallel Dode, Introduced in Georgia.. .. 3-rd International conference of Organic Chemistry (ICOC-2014) “Organic synthesis Driving Force of life development”, Tbilisi, Georgia. 2014წ. p.134.

მ. ფხოველიშვილი, Archvadze N, Shetsiruli L., , Nizharadze M. . A recursion forms and their verification by using the undictive methods. Computing and Computational Intelligence... წ. . Proceeding of the ECC'09, CI'09. Tbilisi, 2009, pp.357-361 .

. . Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია"... 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159..

Н. Абелашвили. . Вибродиагностика теухнологических погрешностей шарикоподшипникового узла.. III Всес. конф. по вибрационной технике.. 1984წ. В кн. доклады III Всес. конф. по вибрационной технике. Телави 1984..

N. Gamsaxurdia. . “The Leadership Styles of African Americans in the First Decades of the 20th century”. 4th Annual International Research Conference on American Studies.. 0წ. December 15th, 2011,.

ზ. წიკლაური. .On a method of Solution of a Two-Dimensional Static Kirchhoff Equation. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua institute of Applied Mathematics. Tbilisi,. 2010წ. .

Звиадаури Виктор, Гоиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. .ვ. ზვიადაური, გ.გოგია,ს.იაშვილი, გ.გიგინეიშვილი. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. , 2004, 5 გ. . Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. Тбилиси, Институт систем управления. 2004წ. Сб. докладов конференции, 5 с.

ნ. მაზიაშვილი. .ინოვაციები-ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა.. ევროპისუნივერსიტეტი. საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულკონფერენცია : „ეკონომიკისადაბიზნესის აქტუალურიპრობლემებიგლობალიზაციისთანამედროვეპირობებში: თეორიადა პრაქტიკა„ 2016 წ.. 2016წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .საქართველოს აგროტურისტული პერსპექტივები და საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოთხოვნები.. მეზღვაურთასაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილისაერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია: „თანამედროვესოციალურ-ეკონომიკურიგანვითარებისპრობლემებიდამათიგადაჭრისგზები“ . 2016წ. .2016 წ. 24 ივნისი..

N. Gamsaxurdia. .” Martin Luther King As a Milestone in the American History.”. 2nd Annual International Research Conference on American Studies. 0წ. October 23rd, .

M. Tsintsadze, N.Gegeshidze N.Tabuashvili T.Tsintsadze D.Lochoshvili N.Kilasonia. 1. The way of coordinacion of ortho-aminopyridine metilderivatives with metals (influence of solvent on the ability of complexcreation) . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”. 2012წ. 154.

ა. კირთაძე. 1. Workshop on Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi, 2008.. . 0წ. .

მ. ხარხელი. 1. საქართველოს კაპკოიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივი მართვისა და რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ი. მახარაშვილი. 1. „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის ნაწილი“.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. . 2017წ. 12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.