კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Baghaturia, M. Nishnianidze. ,,The 7A" Method of the Analysis of the Challenges and Opportunities of Tourism Indusrty Development in Black and Caspian Seas Region. Silk Road International Conference. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Грузия, Глобализм, общность интересов”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ვ. სესაძე. ,,Оптимальное рамположение чувствительных эллементов для контроля температурного режима диффузионного аппарата". Информационный лис¬ток о научно-техническом достижении/. 1988წ. Груз.НИИТИ.N..

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა”, თბილისი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Положение городской женщины в нестабильном обществе”. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია” (III),. Материалы международной конференции, Тб. . 2002წ. გვ. 257-258..

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в грузинском ментальном обществе”. Международная научная конференция, «Археология, этнология и фольклористика Кавказа». 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Социальный институт семьи и брака в Грузинском ментальном обществе”. «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Материалы международной конференции, Тб. . 2004წ. стр. 203.

თ. ბეჟოშვილი. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა” . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. .

მ. ყიფიანი. ,,აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადაპტაცია ახალ სოციუმში" (რუსულად). არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. 2006წ. კავკასიის არქეოლოგია,ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა, საერთ. სამეც. კონფერნციის მასალები, 67-70 გვ..

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია და კულტურის ვექტორი”. ვექტორი”; ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანტროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (საერთაშორისო კონფერენცია) ბათუმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები” . სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკის კლასტერული განვითარება სინერგეტიკის თეორიის კონტექსტში". სტუ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC -2016 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2016წ. .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური სისტემების მდგრადობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, კვლევები, ჰიპოთეზები“. 2015წ. .

ნ. ქავთარაძე. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2017წ. ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. გვ. 69-70.

ნ. ქავთარაძე. ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. გვ.157-159.

კ. აბულაძე. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა და ინოვაციური ტექნოლოგიები ტურიზმში“ თბილისი. 2017წ. .

ნ. ლომიძე. ,,ირან– საქართველოს ურთიერთობები ''. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2016წ. ,,თსუ მეცნიერება"თბილისი.გვ.110-118.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა. საერთაშორისო კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ. 257–260.

ი. კეცხოველი. ,,მიურიელ ჯეიმსი სიყვარულის, ქორწინებისა და ოჯახური იდილიის შესახებ, ანუ ამერიკული ოჯახის სტრუქტურული მოდელი”. ამერიკათმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2010წ. .