კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Т.О. Джаши, Н.З. Чичинадзе, Л.М. Тевзадзе. Новый путь получения изомерных бензо[b] тиофениндолов. V Съезд Фармацевтов Украйны . 0წ. .

В. Горделадзе, А. Саруханишвили, Н. Рачвелишвили. О возможности расчета изменении энтальпии и энтропии ряда боратов. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ’’ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები’’. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი, გვ.23-32.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. О грузинском наименовании-соответствии одного этно-искусствоведческого термина арабского происхождения («нигаби» (маска)). კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წ. .

. О диагностической системе, использующей элементы медицинских знаний. VІІІ Всесоюзная конференция по биологической и медицинской кибернетике. 1978წ. Тезисы VІІІ Всесоюзной конференции по биологической и медицинской кибернетике. Москва-Сухуми. стр. 438 - 441. .

თ. ბაციკაძე. О едином (общем) поле. აკადემიკოს ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო კონფეენცია. 2005წ. ”მეცნიერება და რელიგია”.

Т. Буадзе. О квадратической мере отклонения проекционной оценки плотности двумерного распределения . IX конференция математиков высших учебных заведении Грузинской ССР, Батуми, 22-25 декября . 1981წ. 1981, 45.

თ. ყიფიანი. О классов функций типа SrpB. ХХII республиканской научно-технической конференции ГПИ им. В.И. Ленина, апрель. 1981წ. .

Г. Белтадзе. О концепции равновесия в лексикографических играх. Международная научная конференция: проблемы управления и энергетики. АН Грузии, Институт систем управления им. А. Элиашвили. 2004წ. Тбилиси, 27.09.2004-1.10.2004.

Т. Мегрелишвили. О концепции массовой литературы в парадигме постмодерности . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 2009წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. О методах синтеза структуры вычислительной системы. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ.60.

Т. Маграквелидзе. О механизме теплоотдачи шероховатых поверхностей . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული- PCPE-2004“ თბილისი 27.09.2004 – 1.10.2004, РE22(613-617).

Т. Бондаренко. О некоторых особенностях "Малых трагедий" А.С.Пушкина. Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили. 0წ. 1999. с.116-118.

Т. Маграквелидзе, Х.Ломидзе. О некоторых проблемах развития электроэнергетической системы Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული- PCPE-2004“ თბილისი 27.09.2004 – 1.10.2004, РE10(564-568).

Г. Болоташвили. О нецелочисленных вершинах многогранника Боумана. Тезисы докладов IV коференций закавказкых республик. г. Тбилиси. . 1986წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, М.Бегиашвили. О повышении контролепригодности автотранспортных средств . Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси.. წ. Сб.тр.№4.

Г. Какауридзе, Ш.Какичашвили. О поляризационных свойствах анизотропных растров. II Симпозиум «Векторная и трехмерная голография» Тбилиси, 1987. 1987წ. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ, Тбилиси,1990, с. 109-115.

Т. Буадзе. О преобразовании Лапласа интегральной среднеквадратической ошибки проекционной оценки плотности распределения . X республиканская научно-методическая конференция математиков высших учебных заведении Грузинской ССР, Телави, 9-12 ноября, 1983. Тезисы докладов, Тбилиси . 1983წ. 1983, 31-32.

ვ. ხარიტონაშვილი. О проблеме дорожно-транспортной экспертизы. Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси. წ. Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры, Сб.тр.№4.

З. Нацвлишвили, Джваршейшвили А. О сингудярном интеграле А. Вейнштейнa . Научно-техническая конференция связистов ГССР. 1978წ. .

З. Нацвлишвили, Джваршейшвили А. О сингудярном интеграле А. Вейнштейна по площади . VIII конференция математиков высших учебных заведений ГССР. 1979წ. .