კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. Патриотизм и единение народа в романе Г. Сенкевича «Потоп» - . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. «Literatura Polska». ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2006წ. .

Г. Kирмелашвили, Гвелесиани К.К., Вардосанидзе П.Б., Славин Ф.И. Переходные режимы работы технологическихсистем гидротранспорта . Материалы Респ. н.-т. семинара Перспективы и задачи развитии и гидротранспорта в Грузинской ССР, Тбилиси, 17-18 октября . 1988წ. c. 45-46.

Т. Мегрелишвили. Перечитывая Достоевского в эпоху постмодерности . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა’. თბილისი. 2014წ. .

А. Прангишвили. Перспективы применения клеточно-автоматных грамматик для параллельной транслияции на оптоэлектронных выч. машинах. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 0წ. ст.4.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. пишевое и медикобиологическое значение некоторих персрективних растительних култур. Международная практическая Конференция. 2011წ. Сборник трудов , стр.161-162.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, Маисая Л.Д, Дадиани К. З.. Подбор оптимальных условий для определения бария в производственных отходах. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქობულეთი . წ. .

Б. Котиа, В Ф ЛОСЬ. Подвижность Полярона в Обобщенной Модели Феимана При низких Темрературах. 24 -Е Всесоюзное Совещание по физике низких Темрератур , Тезиси докладов. 1986წ. Тезиси докладов Част 2 Электронные явления при низких темрературах билиси стр 201 202 .

ი. კეცხოველი. Положение городской женщины в нестабильном обществе. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია (III), თბ. . 2002წ. .

. Положение городской женщины в нестабильном обществе. ,,კავკასიის არქეოლოგია (IV) და ეთნოლოგია” (III),. Материалы международной конференции,. წ. Тб., стр. 257-258..

Б. Гогичаишвили, О. Ш. Микадзе. Получение барийсодержащих комплесных сплавов из отходов химического и металлургического произдвоства. Сб. докл. IУ Международ-ной научнотех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ . Тбилиси, 1999 . 1999წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, О. Ш. Микадзе. Получение барийсодержащих комплесных сплавов из отходов химического и металлургического произдвоства. Сб. докл. IУ Международ-ной научнотех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси. წ. .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе. Получение и исследование покрытий на основе термостойких полимеров . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 2013წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, გვ. 236-238.

ბ. გოგიჩაშვილი, Ш. B. Обгаидзе, Г.А,Ломтатидзе, Л.С.Сванидзе. Получение Комплексных сплавов из токсических отходов и изучение аэродинамических параметров газоочистительной установки металургических печей. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблем сварки и смежных технологий . Тбилиси,2004. 2004წ. 73-79.

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. А. Ломтатидзе, Т.И.Бучукури, И.Сванидзе. Получение Комплексных сплавов из токсических отходов и изучение аэродинамических параметров газоочистительной установки металургических печей. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблем сварки и смежных технологий~ 2004 . Тбилиси,2004. წ. 63-75.

ბ. გოგიჩაშვილი, З. С. Сванидзе, Л. С. Сванидзе. Получение сплавов ферросиликоалюминия с барием из отходов горнообогатительной и металлургической промишленности и очистка отходяших газов.. Сб. докл. VIII Международной научнотехнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси, 2003. წ. 89-94ст..

Б. Килосанидзе, Ш.Какичашвили. Поляризационная Фурье-голограмма как оптимальный фильтр. II Симпозиум «Векторная и трехмерная голография» Тбилиси, 1987. 1987წ. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ, Тбилиси,1990, c. 45–53..

Дж. Никурадзе, К.Г. Цхакая АА. Капанадзе. Поляризационние характеристики рассеянного излучения от метеобъектов в режиме разнесенного приема. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011 წ.. 2011წ. .

Н. Джавашвили, Г. Чикоидзе. Порождающая система как основа для представления грамматических знаний.. Труды Международной Научной Конференции «Проблемы Управления и Энергетики» PCPE-2004. 2004წ. #8, стр. 164 168.

მ. მელქაძე. Потенциал и особенности курортов Аджарского региона. Международная научно-практическая конференция. 2016წ. Баку.

ვ. ხარიტონაშვილი, М.Эдилашвили. Прблема исследования обозначения маркировки . Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси.. წ. Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры, Сб.тр.№4.