კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. წ. he International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

M. Mardashova, U. Zviadadze, N. Kitiashvili, A. Kemoklidze. The problems of potable water supply of refugees settlements. Alexandre Janelidze Institute of Geology, Georgia. 2010წ. The International Scientific Conference “Problems of Geology of the Caucasus.

ლ. ჩობანიანი. The project WISTCIS and IDC Center development in Georgia. EDNES. წ. .

T. Tsintsadze, G. Eliava, L. Topuria, T. Buachidze, N.Saakashvili M.Tabidze. The role of reflectory influences in the activity of sino-atrial node. . 2014წ. Actual problems of Pathology, Therapy and Medical Rehabililitation Scientific articles Tbilisi-Moscow: TBR-RAM-TS p.126-129.

E. Abramidze. The termo-elasticity problem of deformation of flexible multilayered shells. International conference on Modern problems in Applied Mathematics. 2008წ. Book of Abstracts pp.27-28, Tbilisi.

გ. გავარდაშვილი, Eduard Kukhalashvili, Zhulver Mamasakhlisi, Nino Undilashvili. The Theoretical Model of Mudflow in Erosional River Gullies at High Water. UNESCO, Ministry of Education and Science of Georgia, Georgia Water Management Institute . წ. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. Tbilisi, Georgia, pp.285-291. .

T. Tsintsadze, N. Gegeshidze, N.Tabuashvili D.Lochoshvili. The Way of Coordination of Ortho-Aminopyridine Metilderivatives With Metals (Influence of Solvent on The Ability of Complexcreation). . 2011წ. 2-nd Inter. Conf. on organic chemistry Advances in Heterocyclic Chemistry Tbilisi p.154-155.

გ. მაღალაშვილი. To the question of decoding of mechanism of formation . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის გეოლოგიური ინსტიტუტი. წ. გვ. 68-69.

M. Sanikidze. Transformable rod shell’s surfaces. International Scientific Conference – Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas, European Space Agency, Technische Universitaet Muenchen, Georgian Technical University, Georgian National Academy of Science. 2009წ. International scientific conference, Advanced lightweight structures and reflector antennas. pp. 142-148..

T. Burkadze, J. Beridze. Transition from MSN conception to NGN networks conception . Proccedings of the EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE. 2009წ. Iv. Javakhishvili, Tbilisi State University, pp. 290-293.

N. Kutsiava, N.Kupatadze, D.Tugushi, R.Katsarava, S.Badzgaradze. Treatment of cervix uterus by polymer deposited mitomicine. 3-rd international conference on pharmaceutical sciences, Tbilisi, Georgia. 2015წ. p.52.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID, საერთაშორისო კონფერენცია „თბილისის მედიაციის დღეები“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP საერთაშორისო კონფერენცია: „პროფესიული ეთიკის საკითხები ადვოკატებისათვის“. . 2011წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, NCADR, საერთაშორისო კონფერენცია „მედიაცია და არბიტრჟი - ეროვნული და გლობალური გამოწვევები“. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, კონფერენცია „სამოქალაქო პროცესის აქტუალური საკითხები“. . 2008წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა ეთიკის გაძლიერება“. . 2011წ. ბათუმი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სამართლის აქტუალური პრობლემები. . 2010წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/ JILEP, „კონფერენცია მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების გაუმჯობესების გზებზე’. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. USAID/JILEP, კონფერენცია „საქართველოს სასამართლო სისტემის გამოწვევები“. . 2015წ. თბილისი.

მ. შავლაყაძე. Use of high water runoff in creating water-retaining geostructures. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Georgian Water Management Institute.. წ. .