კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г., Шониа О.,Чиковани Д.. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знании экспертных систем. Лагодехи. 1994წ. Тез.Докл.1 Межд.н/т Школа ГТУ. 0,1.

М.Г. Мчедлидзе, M. Гегечкори, Д.Гаручава, З.Цихелашвили. Экспертно-диагностическая система "LEUKOS". Стендовой доклад в международной конференции "Управление и енергетические проблемы " в институте систем управления им. А. Элиашвили академии наук Грузии, 3 стр.Тбилиси . 2004წ. .

Т. Чеишвили, З.Ковзиридзе, Г. Табатадзе. Электрические свойства ряда систем нанокерамических композитов, содержащих карбиды титана. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. . 2009წ. შრომები. თბილისი, გვ.81-84.

М. Окросашвили. Электронно-лучевые технологии и перспективы их применения. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი. სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გვ. 39–50.

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Деканосидзе Р.Н., Маисурадзе Н.И.,Петров В.И.. Электронномикрос-копические исследование структуры уьлтрадисперсного бора. Тезисы докладов VIII международного сим- позиума по бору, бори- дам, карбидам и родст- венным соединениям. 8-12окт.1984гТбилиси,стр.11. 1984წ. стр.11.

Д. Мачаравзе, Д. Нозадзе, Т. Намичеишвили. Электростимулирование диффузионного соединения сталь – алюминий, под термопластической обработкой в твердой фазе. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Тбилиси, Грузия, 4-6 Июнь, 2012. 2012წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მოხსენებათა კრებული, გვ. 74–83.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. Этимология чичилаки. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯონი გიგინეიშვილი, დავით გიგინეიშვილი. ЭФЕКТИВНИЕ БЕССВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. საქართველოს მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემია. 2018წ. problems of earthquake resistancen cultural heritage monuments protection and civil enginering.

მ. ლოსაბერიძე, Горгидзе Д.А.. Эффект движущегося штампа на ортотронной полуплоскости при наличий силы трения. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси, 27-28 ოქტომბერი. 2007წ. გვ. 42-46..

О. Гелашвили, Навадзе Н., Зурабишвили Л. Эффективность использования альтернативного топлива на автомобилях. Международная научно-техническая конферен-ция Грузинского Автомобильно-дорожного института. . 2005წ. Тбилиси, с. 350-352..

М. Швангирадзе, Т.Геркеули. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. Инновационные технологии и материалы. Международная конференция, посвященная памяти академика Т.Н.Лоладзе. . 2011წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი"Сборник научных трудов. ст.63-70 .

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , И. Джохадзе . Эффективный метод вычисления энергетического спектра линейных сигналов. Информационные технологии в управлении. 2007წ. .

Г. Чикоидзе. Языковые модели и принцип коммуникативности. . 2010წ. Материалы международной научной конференции «Международный диалог и языковые контакты» Кутаиси, стр.1-4.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ.რ., ქიტიაშვილი ჯ.გ., დავითაია გ.შ., ძნელაძე ს.ჯ., მურვანიძე ხ.გ., დემეტრაშვილი მ.ა., ჭუმბურიძე გ.კ., შუბითიძე ა.ი.. ა.ი.მცენარეული ინგრედიენტების გამოყენებით ახალი სასურსათო პროდუქტების შექმნა მათთვის დაბალანსებული ენერგეტიკული, საგემოვნო და ფარმაკოლოგიური თვისებების მინიჭების მიზნით. . 1 საერთაშორისო-პრაქტიკული ინტერნეტკონფერენცია - თანამედროვე ფარმაცია - მეცნიერება და პრაქტიკა. . 2017წ. ქუთაისი ,5-20 დეკემბერი , 2017 წელი.

V. Zhvania. აბრეშუმის გზის მე -12 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ვანიშვილი ნინო. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.157-162 .

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ადვაძე დავით. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 431-436.

О. . აგროფორუმი - სასურსათო უსაფრთხოება. უკრაინა ქ.კიევი - აგროფორუმი -საერთაშორისო გამოფენა -აგროფორუმი. 2010წ. აგროფორუმი - ქ.კიევი მოხსენებათა თეზისები 14-16გვ..

კ. ჩხიკვაძე, გაბრიჩიძეგ. პ., ჩლაიძე ნ. შ., ქაჯაია ლ. ჯ.. აგურის კედლის სიხისტის პარამეტრების განსაზღვრა არაწრფივი სასრული ელემენტების მეთოდის გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". ქუთაისი, საქართველო. 2007წ. .