კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნეს-ინკუბაცია , ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მიმართულება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. . პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. 2011წ. , 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338..

ა. ბოლქვაძე, ფარესაშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ტურისტულ ფირმებში. . 2-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2011წ. ბათუმი 2011, გვ. 576-582.

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესგარემოს ეროვნულ-კულტურული მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებ.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, კაციტაძე ნანა . ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები აჭარის მთიანეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოსტკრი ზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანი ზმები.. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი, მ. გოგიძე. ბიზნესის განვითარების პოზიტივები და ნეგატივები საქართველოში“. ბათუმი IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ქ. შენგელია. ბიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი- სეუ. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2014, №1(1), გვ.139-144.

ნ. მაზიაშვილი. ბიზნესურთიერთობების ხელოვნება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი . 2016წ. ქ. თბილისი 2016 წ. 8-9 დეკემბერი.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . 2011წ. 334-338 გვ.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ., მურვანიძე ხ., დემეტრაშვილი მ., მაღრაძე კ., საბაძე მ., ბურთიკაშვილი ნ., ჩუბინიძე ნ., შენგელია მ.. ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula heleium) და სალბის (Salvia officinalis) გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში. საერთაშორისო კონფერენციის - მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პრესპექტივები, შრომათა კრებული . 2017წ. წელი.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ., მურვანიძე ხ., დემეტრაშვილი მ., მაღრაძე კ., საბაძე მ., ბურთიკაშვილი ნ., ჩუბინიძე ნ., შენგელია მ.. ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula heleium) და სალბის (Salvia officinalis) გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში. საერთაშორისო კონფერენცია - მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები, . 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, წელი, საქართველო. (თეზისები).

ნ. ქებაძე, ანთია.გ. ბიოდეგრადირებადი მიკროსფეროების მიღება, მათში მოდელური წამლების ჩართვა და გამოსვლის კინეტიკის შესწავლა. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 2005წ. 39-40.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას საფუძველზე - სინთეზი და გარდაქმნები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”,თბილისი. 2008წ. გვ.40-41.

გ. კაიშაური. ბიოლოგიურად სრულფასოვანი ბავშვთა კვების პროდუქტები გოგრისაგან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქ. ქუთაისი. გვ. 102 – 104. .

О. , ლ.უჯმაჯურიძე. ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა. FAO- ეგიდით ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. "ორგანული სოფლის მეურნეობა " კონფერენციის მასალები გვ. 35-41.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

თ. ურუშაძე, საბაური. ბიომრავალფეროვნების თავისებურებანი ცენტრალური კავკასიონის საძოვრებზე. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. წ. გვ. 115-118.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. ბიოღვინის მიღების ძველი ქართული მეთოდი . კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. გვ3.