კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Швангирадзе, Т.Геркеули. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. Инновационные технологии и материалы. Международная конференция, посвященная памяти академика Т.Н.Лоладзе. . 2011წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი"Сборник научных трудов. ст.63-70 .

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , И. Джохадзе . Эффективный метод вычисления энергетического спектра линейных сигналов. Информационные технологии в управлении. 2007წ. .

Г. Чикоидзе. Языковые модели и принцип коммуникативности. . 2010წ. Материалы международной научной конференции «Международный диалог и языковые контакты» Кутаиси, стр.1-4.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ.რ., ქიტიაშვილი ჯ.გ., დავითაია გ.შ., ძნელაძე ს.ჯ., მურვანიძე ხ.გ., დემეტრაშვილი მ.ა., ჭუმბურიძე გ.კ., შუბითიძე ა.ი.. ა.ი.მცენარეული ინგრედიენტების გამოყენებით ახალი სასურსათო პროდუქტების შექმნა მათთვის დაბალანსებული ენერგეტიკული, საგემოვნო და ფარმაკოლოგიური თვისებების მინიჭების მიზნით. . 1 საერთაშორისო-პრაქტიკული ინტერნეტკონფერენცია - თანამედროვე ფარმაცია - მეცნიერება და პრაქტიკა. . 2017წ. ქუთაისი ,5-20 დეკემბერი , 2017 წელი.

V. Zhvania. აბრეშუმის გზის მე -12 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ვანიშვილი ნინო. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.157-162 .

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ადვაძე დავით. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 431-436.

О. . აგროფორუმი - სასურსათო უსაფრთხოება. უკრაინა ქ.კიევი - აგროფორუმი -საერთაშორისო გამოფენა -აგროფორუმი. 2010წ. აგროფორუმი - ქ.კიევი მოხსენებათა თეზისები 14-16გვ..

კ. ჩხიკვაძე, გაბრიჩიძეგ. პ., ჩლაიძე ნ. შ., ქაჯაია ლ. ჯ.. აგურის კედლის სიხისტის პარამეტრების განსაზღვრა არაწრფივი სასრული ელემენტების მეთოდის გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". ქუთაისი, საქართველო. 2007წ. .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. №1 სპეციალური გამოშვება. ISSN-2449-2396.

მ. ხარხელი. ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის მნიშვნელობა ინოვაციების აღმოჩენისა და დანახვისთვის. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენცია თემაზე „თანამედროვე მენეჯმენტი, პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. 2015წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. ჭიკაიძე. ადამიანისეულ კაპიტალში ინვესტირების საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მე-6 საერთ.კონფ.,,განათლების თანამედროვე გამოწვევები''. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური ამბოხი და თავისუფლება. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი,მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მერაბ მამარდაშვილი და თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნება. 2010წ. მოხსენება.

ნ. მაისურაძე. ადამიანური კაპიტალი - უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში, სამართლისა და პოლიტიკის განვითარების გზაზე. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ \"ცოდნა ცხოვრებისათვის, გვ. 244-247\".

ე. ბარათაშვილი, გეჩბაია ბადრი, გოგიძე მ.. ადამიანური რესურსების სერვისული მართვა, გუნდური მუშაობა. . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.პირველი რეგიონალური სიმპოზიუმი. 30 აპრილი, ქ. ბათუმი, 2014 წ. 2014წ. .

M. Metreveli. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, მომავლის ქალაქები. თბილისის მერია, GIZ, European Bank. 2016წ. .

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში-პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია "გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი", ქ. ქუთაისი. 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.89-96.

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხვადასხვაობა საქართველოში, საერთაშორისო კონფერენცია, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“, (თსუ).. 2015წ. .