კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე. ადამიანისეულ კაპიტალში ინვესტირების საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მე-6 საერთ.კონფ.,,განათლების თანამედროვე გამოწვევები''. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური ამბოხი და თავისუფლება. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი,მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მერაბ მამარდაშვილი და თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნება. 2010წ. მოხსენება.

ნ. მაისურაძე. ადამიანური კაპიტალი - უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში, სამართლისა და პოლიტიკის განვითარების გზაზე. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ \"ცოდნა ცხოვრებისათვის, გვ. 244-247\".

ე. ბარათაშვილი, გეჩბაია ბადრი, გოგიძე მ.. ადამიანური რესურსების სერვისული მართვა, გუნდური მუშაობა. . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.პირველი რეგიონალური სიმპოზიუმი. 30 აპრილი, ქ. ბათუმი, 2014 წ. 2014წ. .

M. Metreveli. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, მომავლის ქალაქები. თბილისის მერია, GIZ, European Bank. 2016წ. .

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში-პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია "გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი", ქ. ქუთაისი. 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.89-96.

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხვადასხვაობა საქართველოში, საერთაშორისო კონფერენცია, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“, (თსუ).. 2015წ. .

ნ. ცანავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები, თბილისი "საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი განვითარების პერსპექტივები გლობალური გამოწვევების ფონზე. 2010წ. კონფერენციის პროგრამა.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების თანამედროვე გამოწვევები"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.238-242.

ნ. ბაღათურია. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნვეკყოფა. ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია, რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის კონცეპტუალური საფუძვლები. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. . 2011წ. გვ. 207-211..

თ. ქამხაძე, ც.ელგენდარაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;"ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია"ტომი 2; გვ.159–162. 2012წ..

ც. ელგენდარაშვილი, null, თ. ქამხაძე, ნ. აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში.. თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია . 2012წ. ტომი 2 გვ. 159-162.

ნ. აჩუაშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი, თამარ ქამხაძე. ავიაკომპანიის მართვისდა ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია ტ.2 159-162გვერდზე.

ლ. რობაქიძე, მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.

მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.

ო. შონია, თ.შეროზია, ნ. ხვედელიძე, ო. გაბედავა. ავტომატიზაციის პროცესების იერარქიული ანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” ტომი II, . 2007წ. გვ. 361-364.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. ავტომატიზაციის როლი ტურისტული ფირმების საქმიანობის ეფექტურობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, შრომების კრებული. 2015წ. გვ. 125-128.