კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. №1 სპეციალური გამოშვება. ISSN-2449-2396.

მ. ხარხელი. ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის მნიშვნელობა ინოვაციების აღმოჩენისა და დანახვისთვის. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენცია თემაზე „თანამედროვე მენეჯმენტი, პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. 2015წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. ჭიკაიძე. ადამიანისეულ კაპიტალში ინვესტირების საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მე-6 საერთ.კონფ.,,განათლების თანამედროვე გამოწვევები''. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური ამბოხი და თავისუფლება. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი,მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მერაბ მამარდაშვილი და თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნება. 2010წ. მოხსენება.

ნ. მაისურაძე. ადამიანური კაპიტალი - უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში, სამართლისა და პოლიტიკის განვითარების გზაზე. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ \"ცოდნა ცხოვრებისათვის, გვ. 244-247\".

ე. ბარათაშვილი, გეჩბაია ბადრი, გოგიძე მ.. ადამიანური რესურსების სერვისული მართვა, გუნდური მუშაობა. . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.პირველი რეგიონალური სიმპოზიუმი. 30 აპრილი, ქ. ბათუმი, 2014 წ. 2014წ. .

M. Metreveli. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, მომავლის ქალაქები. თბილისის მერია, GIZ, European Bank. 2016წ. .

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში-პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია "გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი", ქ. ქუთაისი. 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.89-96.

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხვადასხვაობა საქართველოში, საერთაშორისო კონფერენცია, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“, (თსუ).. 2015წ. .

ნ. ცანავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები, თბილისი "საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი განვითარების პერსპექტივები გლობალური გამოწვევების ფონზე. 2010წ. კონფერენციის პროგრამა.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების თანამედროვე გამოწვევები"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.238-242.

ნ. ბაღათურია. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნვეკყოფა. ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია, რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის კონცეპტუალური საფუძვლები. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. . 2011წ. გვ. 207-211..

თ. ქამხაძე, ც.ელგენდარაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;"ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია"ტომი 2; გვ.159–162. 2012წ..

ც. ელგენდარაშვილი, null, თ. ქამხაძე, ნ. აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში.. თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია . 2012წ. ტომი 2 გვ. 159-162.

ნ. აჩუაშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი, თამარ ქამხაძე. ავიაკომპანიის მართვისდა ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია ტ.2 159-162გვერდზე.

ლ. რობაქიძე, მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.

მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.