კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ცანავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები, თბილისი "საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი განვითარების პერსპექტივები გლობალური გამოწვევების ფონზე. 2010წ. კონფერენციის პროგრამა.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების თანამედროვე გამოწვევები"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.238-242.

ნ. ბაღათურია. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნვეკყოფა. ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ადგილწარმოშობის მიხედვით კონტროლირებული დასახელების ქართული სასმელების შესახებ . კონფერენცია, რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ბათუმი. წ. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის კონცეპტუალური საფუძვლები. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. . 2011წ. გვ. 207-211..

თ. ქამხაძე, ც.ელგენდარაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;"ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია"ტომი 2; გვ.159–162. 2012წ..

ც. ელგენდარაშვილი, null, თ. ქამხაძე, ნ. აჩუაშვილი. ავიაკომპანიების მართვის და ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში.. თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია . 2012წ. ტომი 2 გვ. 159-162.

ნ. აჩუაშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი, თამარ ქამხაძე. ავიაკომპანიის მართვისდა ფუნქციონირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია ტ.2 159-162გვერდზე.

ლ. რობაქიძე, მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.

მაზანიშვილი ბ., ხვადაგიანი ა., იაკობიძე ნ.. ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები",ქუთაისი, გვ.338-341.

ო. შონია, თ.შეროზია, ნ. ხვედელიძე, ო. გაბედავა. ავტომატიზაციის პროცესების იერარქიული ანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” ტომი II, . 2007წ. გვ. 361-364.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. ავტომატიზაციის როლი ტურისტული ფირმების საქმიანობის ეფექტურობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, შრომების კრებული. 2015წ. გვ. 125-128.

ნ. გძელიშვილი, null, ქ.წერეთელი. ავტომატიზებული სისტემა მეტალურგიული კაზმების ექსპერტული შეფასებისათვის. "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, თბილისი. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, # 8, გვერდი 307.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკურ საკიდრებში მიმდინარე პროცესების გამოკვლევა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "ინტერტრანს 2000", ქუთაისი. 2000წ. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "ინტერტრანს 2000" შრომები, ტ/1. გვ.97-99.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილი - როგორც რეგულირების და მართვის ობიექტი. საქ.საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი. 2001წ. საქ.საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის შრომები, №1, გვ.261-263.

მ. ტურიაშვილი, რუსაძე თ., ფერაძე მ., ქათამაძე კ.. ავტომობილის დეტალების ტექნიკური რესურსის კომბინირებული ხერხით შეფასების მეთოდიკა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია .. 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ. 6.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . გარემო და გლობალური დათბობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . წ. .

ი. გელენავა. აზერბაიჯან –საქართველოს სახალხო დიპლომატია. ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო - აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი. ქ. მარნეული. 2010წ. ,,საქართველო - აზერბაიჯანის ურთიერთობების კვლევის ცენტრის” სამეცნიერო - თემატური კონფერენცია.

ნ. ჯანჯღავა. აზროვნრბის ტრანსლინგვისტური პარადიგმა და მხატვრული ნარატივის კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.