კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, თ.შეროზია, ნ. ხვედელიძე, ო. გაბედავა. ავტომატიზაციის პროცესების იერარქიული ანალიზის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” ტომი II, . 2007წ. გვ. 361-364.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. ავტომატიზაციის როლი ტურისტული ფირმების საქმიანობის ეფექტურობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, შრომების კრებული. 2015წ. გვ. 125-128.

ნ. გძელიშვილი, null, ქ.წერეთელი. ავტომატიზებული სისტემა მეტალურგიული კაზმების ექსპერტული შეფასებისათვის. "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, თბილისი. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, # 8, გვერდი 307.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკურ საკიდრებში მიმდინარე პროცესების გამოკვლევა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "ინტერტრანს 2000", ქუთაისი. 2000წ. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "ინტერტრანს 2000" შრომები, ტ/1. გვ.97-99.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილი - როგორც რეგულირების და მართვის ობიექტი. საქ.საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი. 2001წ. საქ.საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის შრომები, №1, გვ.261-263.

მ. ტურიაშვილი, რუსაძე თ., ფერაძე მ., ქათამაძე კ.. ავტომობილის დეტალების ტექნიკური რესურსის კომბინირებული ხერხით შეფასების მეთოდიკა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია .. 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ. 6.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . გარემო და გლობალური დათბობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . წ. .

ი. გელენავა. აზერბაიჯან –საქართველოს სახალხო დიპლომატია. ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო - აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი. ქ. მარნეული. 2010წ. ,,საქართველო - აზერბაიჯანის ურთიერთობების კვლევის ცენტრის” სამეცნიერო - თემატური კონფერენცია.

ნ. ჯანჯღავა. აზროვნრბის ტრანსლინგვისტური პარადიგმა და მხატვრული ნარატივის კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.

ზ. ბოგველიშვილი, ა.აფციაური. აირის ნაკადის მოძრაობა ერთმანეთთან დაკავშირებულ მოცულობებს შორის. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.28-31.

М. Келенджеридзе. აკ. პ. გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2010წ. მასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე . . 2010წ. .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი. აკადემიკოს რ.აგლაძის სრომები, ამონიუმისა და მანგანუმის ნაერტების სემცველ წყალხსანებში კომპლექსური იონების წარმოქმნის შესახებ. . მე-3 კონფერენცია აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი. 2011წ. RAC-3 თეზისები გვ. 104-105.

მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე.. აკადემიკოს რაფაელ აგლაძის შრომები ამონიუმისა და მანგანუმის ნაერთების შემცველ წყალხსნარებში კომპლექსური იონების წარმოქმნის შესახებ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. 104 გვ..

მ. გურამიშვილი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ქ.ბაციკაძე, ნ.სხილაზწე, მ.ჯინჭარაძე. აკაკი გახოკიძის ღვაწლი ახალი სამკურნალო პრეპარატების წარმოებაში. სტუ. 2010წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები, თეზისები, გვ.89-90.

შ. დოღონაძე. აკრედიტაცია უმაღლესი განათლების ხარისხის გარანტია; აშშ და საქართველო: მიზანი ერთი, გზა – სხვადასხვაგვარი . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2006წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .

ს. სიგუა. ალ. ბლოკი და ცისფერყანწელები,. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“. 2015წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. კონფერენციის მასალები, გვ.337-340.