კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, ი. წერეთელი. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის დიფერენცირებული სწავლების როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისათვის . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია `უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები~, თბილისი, 11-13 ნოემბერი, 1993. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1993წ. 1993, 26-27.

ზ. კვეტენაძე. ალტერნატივის იდეა ისტორიაში. 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.. 2014წ. 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ნავაძე, ო.გელაშვილი, ლ.ზურაბიშვილი. ალტერნატიული საწვავის გამოყენების ეფექტურობა ავტომობილებში.. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. წ. .საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები №2 .გვ350-351.

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. ამერიკელ და კავკასიელ პოლიტიკოსთა იმიჯის თავისებურებანი.. .ამერიკათმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. ,,ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები’’ 13-15 მაისი, 2010. 0წ. .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკათმცოდნეობის მე-8 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 230-ე წლისთავისადმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. მე-5 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2003წ. .

მ. მილაშვილი. ამერიკის თანამედროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგალითზე. ამერიკამცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია თსუ. 2007წ. .

მ. მილაშვილი, მ.ლეკიშვილი, თ.ჭანტურია. ამერიკის თანამედროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგალითზე. ამერიკამცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია /საერთაშორისო/ . წ. .

შ. დოღონაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო – თანამშრომლობა მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2010წ. .

ვ. მუჯირი. ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ქალაქების ხელოვნების მუზეუმების არქიტექტურული თავისებურებები”. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. .

შ. დოღონაძე. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძვლები . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2011წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ამერიკის, როგორც ლიდერი ქვეყნის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია, ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ამერიკის კონსტიტუციის შექმნის 230-ე და ქართულ-ამერიკული ურთეირთობების 25-ე წლისთავისადმი. 2017წ. .

ე. ხახუტაშვილი. ამერიკულ-ქართული PR მოდელის არქიტექტურა. ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები;ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი;ამერიკის სესწავლის საქართველოს ასოციაცია. წ. ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცის;.

ვ. მჭედლიშვილი. ამერიკული ინტერიერი. ამერიკათმცოდნეობის მე11-ე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები". წ. .

მ. მილაშვილი. ამერიკული სტილი ქანთრი ინტერიერში. ამერიკამცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია. თსუ. 2010წ. .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. ამერიკული ტოქშოუ და ქართული ანალოგები (თანაავტორი ხათუნა კაჭარავა).. .ამერიკის შესწავლის ცენტრის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატები და საქართველო:გუშინ, დღეს, ხვალ. 17-19 მაისი, 2012. 2016წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები-VI. თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თსუ გამომცემლობა, 2016. გვ.239-246..

რ. კოკილაშვილი, წიკლაური ო.გ., ჩახუნაშვილი თ.ა.. ამორტიზებული ტყვიის აკუმულატორების ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავების ტექნოლოგია. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” ეძღვნება ვიქტორ ერისთავის 70 წლის იუბილეს და გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიისა კათედრის დაარსების 30 წლისთავს.. 2010წ. თბილისი..

ი. სარჯველაძე. ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა ბუნებრივ ბალახნარზე. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. „გლობალური დათბობა და ბიომრავალფეროვნება“. 4-5-6 ნოემბერი, 2015წ. თბილისი. 429-432.

ლ. ოსიძე. ანტიგლობალიზმის ეროვნული და ფსიქოლოგიური ასპექტები. "დევნილთა პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში".,. 2010წ. თბ., 2010.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა - ეროვნული მოქმედების გეგმის შემუშავება. UNDP, საქართველო. 2002წ. სერთიფიკატი.