კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ქიმიის დარგში. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.9, 2008. წ. .

გ. ყურაშვილი, მ.სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა-ბაზრობა, როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში; ეკონომიკა და ბიზნესი".

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა–ბაზრობა,როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–4 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2013წ. ,ეკონომიკა და ბიზნესი, 8–9 ივნისი, ბათუმი, 2013წ..

ე. გვენეტაძე. გამოჩინებულის წმიდა გიორგის ეკლესია-მონასტრის წარწერები და სიძველეები. კრეტული გრაფიკული და ბაბულონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველქართულ ანბანსა და ძეგლებზე.. სტუ. 2014წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამეტყველო ქმედების კომუნიკაციური სპეციფიკა და ”ინტერსუბიექტური მიმართებები” ფსიქო-ლინგვისტურ ჭრილში.. საქართველოს უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მრავალეროვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.6.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამყაროს ვერბალური გააზრება და ლინგვოკრეაციული აზროვნება. . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ენა და კულტურა”. 2010წ. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. კონფერენციის კერბული ”შრომები”. ტომი I. გვ. 62-64.

შ. დოღონაძე. განათლება სახელმწიფო მართვის სფეროში: გამოწვევები და პერსპექტივები. საქარათველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდი;კანადის საერთაშორისო განვითარების საააგენტო. 2008წ. .

. განათლების სფეროს სრულყოფის ასპექტები ინფორმაციულ ეპოქაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი:მიზეზები, პრობლემები, გადაჭრის გზები".თბილისი. 2009წ. თბილისი.გვ. 64-68.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და საზოგადოების დოვლათის განაწილების ფაქტორები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, 2016წ..

ი. რამიშვილი, ფ. დვალიშვილი. განაწილებული დაგვიანების შემცველი ერთი კლასის ოპტიმიზაციის ამოცანის კორექტულობის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ არაბიძე. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშო¬რი¬-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო. 2013წ. გვ.73-76.

მ. მარტიაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები. სსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ა.შირკოვეცი, ნ.ქვრივიშვილი. განმანაწილებელ ელექტრულ ქსელებში ერთფაზა მოკლე შერთვებისაგან დაცვების ანალიზი, კლასიფიკაცია და გამოყენების თავისებურებები. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქუთაისი, . 2017წ. .

მ. მელქაძე. განწყობის როლი ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2013წ. თბილისი.

ლ. მეტრეველი. გარდატეხის ასაკი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრიდს აქტუალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. .

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ.მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. გარემო და გლობალური დათბობა. თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტი . მიძღვნილი აკადემიკოს ფ> დავითაიას დაბადებიდან 100წლისთავიადმი.. 0წ. ტსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.N3(82). გვ.90-94. 2011წ..

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. გარემოზე თბური გამონარტყორცნების ზემოქმედების შეფასება. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.70--75.