კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მჭედლიშვილი. ამერიკული ინტერიერი. ამერიკათმცოდნეობის მე11-ე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები". წ. .

მ. მილაშვილი. ამერიკული სტილი ქანთრი ინტერიერში. ამერიკამცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია. თსუ. 2010წ. .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. ამერიკული ტოქშოუ და ქართული ანალოგები (თანაავტორი ხათუნა კაჭარავა).. .ამერიკის შესწავლის ცენტრის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატები და საქართველო:გუშინ, დღეს, ხვალ. 17-19 მაისი, 2012. 2016წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები-VI. თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თსუ გამომცემლობა, 2016. გვ.239-246..

რ. კოკილაშვილი, წიკლაური ო.გ., ჩახუნაშვილი თ.ა.. ამორტიზებული ტყვიის აკუმულატორების ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავების ტექნოლოგია. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” ეძღვნება ვიქტორ ერისთავის 70 წლის იუბილეს და გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიისა კათედრის დაარსების 30 წლისთავს.. 2010წ. თბილისი..

ი. სარჯველაძე. ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა ბუნებრივ ბალახნარზე. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. „გლობალური დათბობა და ბიომრავალფეროვნება“. 4-5-6 ნოემბერი, 2015წ. თბილისი. 429-432.

ლ. ოსიძე. ანტიგლობალიზმის ეროვნული და ფსიქოლოგიური ასპექტები. "დევნილთა პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში".,. 2010წ. თბ., 2010.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა - ეროვნული მოქმედების გეგმის შემუშავება. UNDP, საქართველო. 2002წ. სერთიფიკატი.

. ანტიკური ხანის საბერძნეთის დემოკრატიული პოლისები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი". 2013წ. .

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ვ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია. ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები.. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი. გვ. 344-346.

ვ. ფადიურაშვილი, ფადიურაშვილი ზ., წვერავა მ., ლ. გვასალია. ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმნ მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2013წ. .

ლ. ქუთათელაძე. ანწლის გამოყენება კვების მრეწველობაში. კონფერენცია, ბათუმი. 2008წ. .

თ. კუპრეიშვილი. არაბული გაზაფხულიდან იემენის კრიზისამდე. ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია. 2016წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევითი ცენტრი.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, . არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა -2,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, , 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ექსპერიმენტული გამოკვლევა (1). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 31, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ექსპერიმენტული გამოკვლევა (2). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 46, თბილისი.

დ. უგულავა, დ.ზარნაძე. არაკორექტული ამოცანები და მათთან დაკავშირებული ორბიტალური ოპერატორები. ილია ვეკუას გამოყენებითი მათემ. ინ-ის სემინარის 32-ე გაფართოებული სხდომები. 2018წ. .

თ. ქარქუსაშვილი, გოგოლაძე ხ., შენგელია თ., გოგონაია ი.. არაორგანულ მატრი-ცაზე იმობი-ლი¬ზებული აზოტშემცველი საღებ-რე¬ბის სინ-თეზი. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა . 2016წ. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 133-134..

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., სულაძე ი.. არაორგანული მატრი-ცის დამუ-შა¬ვება სი-ლიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით.. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ-ცია. ინოვაციური ტე¬ქ¬ნოლოგიები და თანამედროვე მასა-ლები. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ¬ციის შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 375-377.

ი. სულაძე, ზ.გელიაშვილი. არაორგანული მატრიცის დამუშავება სილიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.357-377.