სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 1448/1762
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 1981/2383
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 1899/2264
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 19702/23717
  • უცხოეთში გამოცემული - 3467/4789
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 894/1071
  • ადგილობრივი, სხვა - 1158/1419
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2046/2486
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3013/3775
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 2183/2967
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 621/820
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 293/398
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 192/228
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 434/579
  • საერთაშორისო - 487/591
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 181/219
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 81/124
  • განხორციელებული პროექტები - 524/752
  • სხვა აქტივობები - 1472/1703
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 406
  • ასოცირებული პროფესორი - 483
  • ასისტენეტ პროფესორი - 204
  • ასისტენტი - 56
  • ემერტუსი - 19