სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

 • მონოგრაფია - 2033
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2483
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 2318
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 24726
  • უცხოეთში გამოცემული - 5008
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 1097
  • ადგილობრივი, სხვა - 1445
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2563
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3986
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 3080
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 812
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 395
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 240
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 609
  • საერთაშორისო - 604
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 217
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 125
  • განხორციელებული პროექტები - 852
  • სხვა აქტივობები - 1695
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 404
  • ასოცირებული პროფესორი - 478
  • ასისტენეტ პროფესორი - 203
  • ასისტენტი - 57
  • მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი - 75
  • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 14
  • მეცნიერ თანამშრომელი - 125
  • ემერტუსი - 16