სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

 • მონოგრაფია - 1793
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2405
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 2269
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 24103
  • უცხოეთში გამოცემული - 4862
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 1082
  • ადგილობრივი, სხვა - 1425
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2515
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3812
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 2985
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 826
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 398
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 227
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 586
  • საერთაშორისო - 586
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 216
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 120
  • განხორციელებული პროექტები - 796
  • სხვა აქტივობები - 1677
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 405
  • ასოცირებული პროფესორი - 481
  • ასისტენეტ პროფესორი - 204
  • ასისტენტი - 57
  • მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი - 74
  • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 13
  • მეცნიერ თანამშრომელი - 125
  • ემერტუსი - 17