სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 181/1337
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 429/1765
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 320/1641
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 2914/17493
  • უცხოეთში გამოცემული - 279/2806
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 114/792
  • ადგილობრივი, სხვა - 108/928
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 275/1822
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 350/2523
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 188/1801
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 68/586
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 9/265
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 35/170
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 78/355
  • საერთაშორისო - 48/390
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 23/143
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 2/62
  • განხორციელებული პროექტები - 56/470
  • სხვა აქტივობები - 91/1257