სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 415/1379
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 584/1827
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 522/1745
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 3719/18370
  • უცხოეთში გამოცემული - 411/3050
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 176/825
  • ადგილობრივი, სხვა - 192/981
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 405/1949
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 514/2665
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 296/1915
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 98/607
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 54/287
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 54/190
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 80/377
  • საერთაშორისო - 88/407
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 25/170
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 3/75
  • განხორციელებული პროექტები - 64/494
  • სხვა აქტივობები - 170/1398