სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 410/1444
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 584/1861
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 521/1758
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 3715/18643
  • უცხოეთში გამოცემული - 408/3098
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 171/823
  • ადგილობრივი, სხვა - 192/1031
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 403/1979
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 512/2722
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 294/1939
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 98/613
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 54/289
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 52/193
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 79/390
  • საერთაშორისო - 87/414
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 25/176
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 3/75
  • განხორციელებული პროექტები - 64/497
  • სხვა აქტივობები - 170/1413
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 13
  • ასოცირებული პროფესორი - 0
  • ასისტენეტ პროფესორი - 0
  • ასისტენტი - 0
  • მოწვეული პერსონალი - 0
  • ემერტუსი - 0