სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 1450/1697
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 1992/2265
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 1902/2161
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 19785/22573
  • უცხოეთში გამოცემული - 3471/4575
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 896/1007
  • ადგილობრივი, სხვა - 1159/1357
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2052/2337
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3019/3617
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 2189/2838
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 623/781
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 293/388
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 195/224
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 436/545
  • საერთაშორისო - 489/565
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 184/209
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 81/123
  • განხორციელებული პროექტები - 524/714
  • სხვა აქტივობები - 1472/1639
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 406
  • ასოცირებული პროფესორი - 483
  • ასისტენეტ პროფესორი - 206
  • ასისტენტი - 53
  • ემერტუსი - 23