სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

 • მონოგრაფია - 2035
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2479
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 2314
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 24801
  • უცხოეთში გამოცემული - 5006
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 1105
  • ადგილობრივი, სხვა - 1464
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2579
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3987
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 3070
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 812
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 395
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 240
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 602
  • საერთაშორისო - 599
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 220
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 123
  • განხორციელებული პროექტები - 855
  • სხვა აქტივობები - 1715
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 403
  • ასოცირებული პროფესორი - 481
  • ასისტენეტ პროფესორი - 203
  • ასისტენტი - 57
  • მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი - 75
  • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 14
  • მეცნიერ თანამშრომელი - 125
  • ემერტუსი - 16