სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

 • მონოგრაფია - 2027
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2472
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 2309
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 24800
  • უცხოეთში გამოცემული - 5003
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 1108
  • ადგილობრივი, სხვა - 1460
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2565
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3992
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 3073
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 835
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 401
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 240
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 606
  • საერთაშორისო - 604
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 222
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 123
  • განხორციელებული პროექტები - 855
  • სხვა აქტივობები - 1716
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 405
  • ასოცირებული პროფესორი - 481
  • ასისტენეტ პროფესორი - 204
  • ასისტენტი - 57
  • მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი - 75
  • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 14
  • მეცნიერ თანამშრომელი - 125
  • ემერტუსი - 17