სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 411/1365
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 578/1796
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 520/1715
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 3632/17981
  • უცხოეთში გამოცემული - 400/2992
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 173/812
  • ადგილობრივი, სხვა - 191/967
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 397/1893
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 511/2588
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 290/1868
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 98/591
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 54/272
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 54/187
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 80/364
  • საერთაშორისო - 88/399
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 25/163
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 3/68
  • განხორციელებული პროექტები - 63/485
  • სხვა აქტივობები - 169/1364