სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

 • მონოგრაფია - 2037
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2485
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 2330
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 24779
  • უცხოეთში გამოცემული - 5012
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 1109
  • ადგილობრივი, სხვა - 1452
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2578
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 4001
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 3086
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 811
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 396
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 244
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 611
  • საერთაშორისო - 604
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 213
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 126
  • განხორციელებული პროექტები - 854
  • სხვა აქტივობები - 1695
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 403
  • ასოცირებული პროფესორი - 478
  • ასისტენეტ პროფესორი - 203
  • ასისტენტი - 57
  • მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი - 75
  • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 14
  • მეცნიერ თანამშრომელი - 125
  • ემერტუსი - 16