სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 84/1267
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 306/1797
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 262/1486
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 1879/16773
  • უცხოეთში გამოცემული - 224/2683
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 75/784
  • ადგილობრივი, სხვა - 40/909
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 98/1697
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 141/2332
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 145/1614
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 54/561
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 9/260
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 23/157
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 75/324
  • საერთაშორისო - 37/354
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 5/131
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 2/52
  • განხორციელებული პროექტები - 49/406
  • სხვა აქტივობები - 35/1044