სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 85/1273
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 301/1833
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 261/1527
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 1870/16902
  • უცხოეთში გამოცემული - 222/2667
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 75/779
  • ადგილობრივი, სხვა - 40/880
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 99/1739
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 140/2396
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 147/1698
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 57/573
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 9/261
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 23/167
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 74/322
  • საერთაშორისო - 36/362
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 5/139
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 2/59
  • განხორციელებული პროექტები - 49/441
  • სხვა აქტივობები - 35/1189