სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 1536/1627
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 2012/2098
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 1946/2036
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 19947/20671
  • უცხოეთში გამოცემული - 3577/3703
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 910/976
  • ადგილობრივი, სხვა - 1170/1234
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 2070/2187
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 3040/3281
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 2217/2358
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 631/674
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 294/312
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 203/203
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 455/462
  • საერთაშორისო - 492/508
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 189/206
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 83/84
  • განხორციელებული პროექტები - 532/566
  • სხვა აქტივობები - 1488/1549
 • 2017 წლის კონკურსგავლილი აკადემიური თნამშრომელი
  • პროფესორი - 361
  • ასოცირებული პროფესორი - 431
  • ასისტენეტ პროფესორი - 197
  • ასისტენტი - 48
  • ემერტუსი - 22