მომხმარებელთა სია / მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

დაბრუნება

მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი (5)
# გვარი სახელი აკადემიური პოზიცია მომხმარებელი
1 გოგესაშვილი ნანა განყოფილების უფროსი n.gogesashvili
2 კაკაბაძე ელენე განყოფილების უფროსი e.kakabadze
3 კეჟერაშვილი მზია განყოფილების უფროსი m.kejerashvili
4 ლეკიშვილი ზაქარია მეცნიერ თანამშრომელი z.lekishvili
5 ყუფარაძე ლიანა მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი l.kupharadze

დაბრუნება