მომხმარებელთა სია / მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

დაბრუნება

მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი (6)
# გვარი სახელი აკადემიური პოზიცია მომხმარებელი
1 ბიბილეიშვილი გიორგი მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი g.bibileishvili
2 გოგესაშვილი ნანა განყოფილების უფროსი n.gogesashvili
3 კაკაბაძე ელენე განყოფილების უფროსი e.kakabadze
4 კეჟერაშვილი მზია მეცნიერ თანამშრომელი m.kejerashvili
5 ლეკიშვილი ზაქარია მეცნიერ თანამშრომელი z.lekishvili
6 ყუფარაძე ლიანა მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი l.kupharadze

დაბრუნება