მომხმარებელთა სია / არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტ

დაბრუნება

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტ (36)
# გვარი სახელი აკადემიური პოზიცია მომხმარებელი
1 ამირეზაშვილი ნინო მეცნიერ თანამშრომელი n.amirezashvili
2 არჩვაძე ირმა მეცნიერ თანამშრომელი i.archuadze
3 ბახტაძე ვერიკო მეცნიერ თანამშრომელი v.bakhtadze
4 ბესიაშვილი გელა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი g.besiashvili
5 გაბისონია ვლადიმერ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) v.gabisonia
6 გეგეჭკორი მერი მეცნიერ თანამშრომელი m.gegechkori
7 გვარამაძე ლევანი მეცნიერ თანამშრომელი l.gvaramadze
8 გძელიშვილი ნოდარი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი n.gdzelishvili
9 დადიანი ნუგზარი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი n.dadiani
10 თუშიშვილი ალა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი a.tushishvili
11 თუშიშვილი მიხეილი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი mikheil.tushishvili
12 ლომიძე ხათუნა მეცნიერ თანამშრომელი k.lomidze
13 ლორთქიფანიძე ლიანა მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი l.lortkipanidze
14 მაგრაქველიძე თენგიზი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) t.magrakvelidze
15 მირიანაშვილი ნოდარი მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი n.mirianashvili
16 მიქაშავიძე ავქსენტი მეცნიერ თანამშრომელი a.mikashavidze
17 მიქელაძე მაია მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) m.mikeladze
18 ომიაძე ქეთევანი მეცნიერ თანამშრომელი k.omiadze
19 რაძიევსკი დიმიტრი მეცნიერ თანამშრომელი d.radzievski
20 რაძიევსკი ვადიმი მეცნიერ თანამშრომელი v.radzievski
21 საანიშვილი თამაზი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი t.saanishvili
22 სამსონაძე ლიანა მეცნიერ თანამშრომელი l.samsonadze
23 სიხარულიძე დალი მეცნიერ თანამშრომელი d.sikharulidze
24 სტავრიანიდი პანაიოტი მეცნიერ თანამშრომელი p.stavrianidi
25 ტროყაშვილი თამაზი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) t.trokashvili
26 ურუშაძე გურამი მეცნიერ თანამშრომელი g.urushadze
27 ფურცხვანიძე დავითი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი d.purtskhvanidze
28 ქარჩავა პაპუნა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი p.karchava
29 შენგელია ნოდარი მეცნიერ თანამშრომელი nodar.shengelia
30 ჩიკოიძე გიორგი მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი g.chikoidze
31 ჩუტკერაშვილი ანა მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი a.chutkerashvili
32 ცინცაძე დუდუხანა მეცნიერ თანამშრომელი d.tsintsadze
33 ხუციშვილი ვიქტორ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი viktor.khutsishvili
34 ჯავაშვილი ნინო მეცნიერ თანამშრომელი n.javashvili
35 ჯალიაბოვა ნორა მეცნიერ თანამშრომელი n.jaliabova
36 ჯანიკაშვილი მანანა მეცნიერ თანამშრომელი m.janikashvili

დაბრუნება