მომხმარებელთა სია / არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტ

დაბრუნება

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტ (31)
# გვარი სახელი აკადემიური პოზიცია მომხმარებელი
1 ამირეზაშვილი ნინო უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი n.amirezashvili
2 არჩუაძე ირმა მეცნიერ თანამშრომელი i.archuadze
3 ბანცაძე ნიკოლოზ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი n.bantsadze
4 ბახტაძე ვერიკო მეცნიერ თანამშრომელი v.bakhtadze
5 ბესიაშვილი გელა მეცნიერ თანამშრომელი g.besiashvili
6 გაბისონია ვლადიმერ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) v.gabisonia
7 გეგეჭკორი მერი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი m.gegechkori
8 გვარამაძე ლევანი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი l.gvaramadze
9 გძელიშვილი ნოდარი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი n.gdzelishvili
10 დადიანი ნუგზარი მეცნიერ თანამშრომელი n.dadiani
11 თუშიშვილი ალა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი a.tushishvili
12 თუშიშვილი მიხეილი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი mish.tushishvili
13 ლომიძე ხათუნა მეცნიერ თანამშრომელი k.lomidze
14 ლორთქიფანიძე ლიანა მთავარი მეცნიერ თნამშრომელი l.lortkipanidze
15 მაგრაქველიძე თენგიზი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) t.magrakvelidze
16 მიქელაძე მაია მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) m.mikeladze
17 რაძიევსკი დიმიტრი მეცნიერ თანამშრომელი d.radzievski
18 რაძიევსკი ვადიმი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი v.radzievski
19 სამსონაძე ლიანა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი l.samsonadze
20 სიხარულიძე დალი მეცნიერ თანამშრომელი d.sikharulidze
21 სტავრიანიდი პანაიოტი მეცნიერ თანამშრომელი p.stavrianidi
22 ტროყაშვილი თამაზი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) t.trokashvili
23 ურუშაძე გურამი მეცნიერ თანამშრომელი g.urushadze
24 ფურცხვანიძე დავითი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი d.purtskhvanidze
25 ქარჩავა პაპუნა მეცნიერ თანამშრომელი p.karchava
26 ჩიკოიძე გიორგი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (განყოფილების ხელმძღვანელი) g.chikoidze
27 ჩუტკერაშვილი ანა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი a.chutkerashvili
28 ცინცაძე დუდუხანა მეცნიერ თანამშრომელი d.tsintsadze
29 ჯავაშვილი ნინო დირექტორის მოადგილე n.javashvili
30 ჯალიაბოვა ნორა მეცნიერ თანამშრომელი n.jaliabova
31 ჯანიკაშვილი მანანა მეცნიერ თანამშრომელი m.janikashvili

დაბრუნება