მომხმარებელთა სია / დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

დაბრუნება

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა (5)
# გვარი სახელი აკადემიური პოზიცია მომხმარებელი
1 ბინდერი ერიკ ლაილ მოწვეული პროფესორი e.l.binderi
2 კაჭარავა ვასილ მოწვეული პროფესორი v.kacharava
3 ყარალაშვილი ოთარ მოწვეული პროფესორი o.yaralashvili
4 ცერცვაძე ნინო მოწვეული პროფესორი n.cercvadze
5 ხატიაშვილი გიორგი მოწვეული პროფესორი m.xatiashvili

დაბრუნება